• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Otvorenie školského roka 2021/2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Otvorenie školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 9.00 hod. v kmeňových triedach.

      Obedy pre prihlásených stravníkov sa v prvý deň vydávajú od 10.00 hod. do 11.30 hod.

      Každý žiak školy a rodičia prváčikov, ktorí prídu na otvorenie školského roka musia pravdivo vypísať "tlačivo o bezpríznakovosti". Toto je možné spraviť elektronicky cez "edupage" školy alebo vytlačiť a vypísať.

     • Oznam školskej jedálne

      Pre školský rok 2021/2022 vyplňte ZÁPISNÝ LÍSTOK pre každého žiaka (stravníka) samostatne.

      Tlačivo je uložené na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň, Zápisný lístok.

      Dôsledne vyplnené a podpísané tlačivo prineste 23.8. - 30.8.2021 do kancelárie vedúcej ŠJ. V prípade, ak má Vaše dieťa nízky stav konta na stravu – vyzdvihnete si zároveň poštovú poukážku, prípadne Vám podám informáciu o úhrade prevodom. Výšku konta (preplatku) zistíte na web stránke alebo cez mobilnú aplikáciu Strava.cz, prípadne telefonicky. Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravníka. Ak uhrádzate obedy za viac stravníkov spolu, uvádzajte ev. číslo najmladšieho žiaka. V prípade neuvedenia variabilného symbolu sa môže stať, že platba bude nesprávne spárovaná.

     • Úspech našej siedmačky Anetky

      Účasť a postup v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín je obrovská česť. V tomto školskom roku sa 67.ročník tohto významného umeleckého podujatia konal online formou. Z kategórií, v ktorých súťažili naši žiaci, si cenu poroty odniesla žiačka 7.B triedy, Anetka Jahôdková. Súťažila v ťažkej kategórií, ktorej sa zúčastňujú žiaci 7. – 9. ročníka. Anetka básňou Starenka od Valentína Beniaka veľmi zaujala porotu, no prvé miesta patrili starším a skúsenejším recitátorom. Nás veľmi potešilo aj toto ocenenie a veríme, že o rok si vybojuje „medailovú“ pozíciu. Anetka, gratulujeme!

     • Nemôžeme ísť do bábkového divadla, tak bábkové divadlo prišlo k nám

      Každoročne piataci v rámci literárnej exkurzie navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. Keďže nám súčasná situácia toto neumožňuje, hľadali sme spôsob, ako deťom zabezpečiť zážitok z bábkovej hry. A tak v piatok do našej školy zavítal bábkoherec a spisovateľ Peter Gärtner, ktorý zahral deťom piateho ročníka predstavenie s názvom O čertovi Kolofónovi. Divadlo bolo interaktívne, zábavné a všetkých žiakov vtiahlo do deja. Veľmi nás tešili reakcie detí, ktoré po predstavení žiarili šťastím. Okrem predstavenia sa s Peťom porozprávali aj o výrobe bábok, o spôsobe, akým bábky vyrába, no aj o ďalších predstaveniach. Veríme, že toto nebola posledná návšteva bábkoherca v našej škole.

  • Partneri

   • IT Akademia - vzdelávanie pre 21.storočie
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 16. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje