• Radosť zo snehu v školskom klube

     • Zimné radovánky v snehu v školskom klube pokračujú za každého počasia. Veľkú radosť deťom urobil aj pán učiteľ Malovec, ktorý vytvoril veľkého snehuliaka a ten si nás hneď všetkých získal.

     • Roznášanie krmiva pre vtáky

     • Deti zo IV. oddelenia školského klubu nezabúdajú na potrebu pomáhať vtákom v období, keď sa deti zo zimy tešia, ale vtáctvo má ťažkosti s hľadaním potravy. Preto pravidelne chodia sypať krmivo do búdok a tak im pomáhajú ľahšie prežiť zimu.

     • Starý mobil sem!

     • V rámci projektu Recyklohry a naša škola zapojila aj do súťaže: "Starý mobil sem!" Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov, ktorý odovzdali 297 starých mobilov. Piati z nich boli odmenení hodnotným balíčkom od firmy Orange. Všetci zapojení dostali Diplom, sladkú odmenu a poďakovanie od pána riaditeľa Šebeňa, koordinátorky projektu pani vychovávateľky Vojáčkovej a pani učiteľky Slávikovej, koordinátorky projektu Zelená škola. Okrem jednotlivcov boli vyhodnotené aj najúspešnejšie kolektívy:

      1. I.A,

      2. IV. oddelenie ŠKD,

      3. VI. B.

       

      Ďakujeme všetkým, čo sa do súťaže zapojili, vrátane rodičov, bez ktorých by sa to nepodarilo.

     • Projektový deň: Neubližuj druhým ani sebe

     •  

      Veľkou problematikou súčasnej mladej generácie sú alkohol, cigarety, no bohužiaľ aj tvrdšie návykové látky. Je čoraz viac prípadov, kedy polícia zasahuje pri užití akejkoľvek drogy maloletými. Táto skutočnosť by nemala zostať utajovaná.A preto sme sa aj my nasedmičke rozhodli proti tomu bojovať aspoň usporiadaním projektového dňa pre 2. stupeňs názvom „Neubližuj druhým ani sebe“, ktorý sa uskutočnil 7.decembra.Staršie ročníky začali svoj deň pozeraním filmu Obyčajná tvár. Príbeh nám priblížil život telesne postihnutého AuggiehoPullmana , ktorý až v piatom ročníku začal chodiť do normálnej školy s ostatnými deťmi. Svojím výzorom na seba nechcene priťahoval pozornosť a bol terčom šikany svojich spolužiakov. Keďže bol ale priateľský a vždy nápomocný, čoskoro si našiel mnohých skutočných priateľov, ktorí ho mali radi takého, aký je.Potom na nás v telocvični čakali pripravené zábavné pohybové aktivity, kde mala víťazná trieda možnosť získať 10€ do triedneho fondu. Cez štvrtú hodinu sme sa s p. Sopčákom porozprávali o problematike alkoholu a ľahkej pyrotechniky a nakoniec sme v liste rodičom mohli napísať, ako ich máme radi, za čo všetko im ďakujeme a čo budeme robiť preto, aby sme ich nesklamali.Som rada, že aj na sedmičke sa každoročne usporadúvajú podobné akcie, ktoré upozorňujú  žiakov na nebezpečenstvo sveta drog a iných závislostí. 

      Kvaššayová Valéria, IX.B