• Slávik Slovenska

     • Dňa 26. apríla 2019 sa v ZUŠ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali Mirko Špánik z 3.C triedy a Vaneska Bušovská zo 7.C. Okrem pekného umeleckého zážitku si Vaneska Bušovská odniesla i diplom a cenu za 3. miesto. K umiestneniu blahoželáme!

     • Deň Zeme

     • V piatok 26.4.2019 bol pekný slnečný deň. Pre nás, žiakov 2. stupňa, bol výnimočný, pretože sme sa neučili. Namiesto učenia sme mohli viac poznávať našu Zem. Dve hodiny sme strávili tvorením plagátu v skupinkách. Tie najkrajšie budú vystavené a odmenené.
      Ostatné hodiny sme všetci žiaci čistili okolie školy. Zobrali sme si hrable, lopaty, fúriky a hor sa do práce. Zbierali sme šišky, zametali kamienky, hrabali ihličie... Práce bolo až-až. Ale veď po dlhých mesiacoch si naša príroda zaslúži, aby sme ju trošku zveľadili, no nie?

      Adrián Sedláček, 5.C

     • Veľkonočné inšpirácie

     • Šikovné ručičky a umelecké nadanie mohli žiačky našej školy predviesť 17. apríla 2019
      v Centre voľného času na okresnom kole aranžérskej súťaže s názvom Veľkonočné
      inšpirácie. Žiačky vytvorili naozaj úžasné diela, za ktoré boli aj odmenené.
      V kategórii A sa žiačkam z 5.C podarilo získať všetky tri výherné miesta. Alexandra
      Harciníková získala 3. miesto, Alexandra Klúčiková 2. miesto a Marta Elisabeth
      Zúbeková si svojou prácou zaslúžila 1. miesto.
      Ani kategória B neobišla naprázdno. Vanesa Bušovská zo 7.C svojou prácou dosiahla
      2.miesto.
      Žiačka Soňa Bednárová z 8.B získala cenu poroty za exteriérový aranžmán.
      Všetkým výherkyniam srdečne gratulujeme!

     • Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – Podjavorinskej Bzince

     • Za veľký úspech považujeme účasť Lucie Pavlíkovej, žiačky VII.B, v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala dňa 25.4.2019 v rodisku spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej pod názvom Podjavorinskej Bzince. Lucia tu postúpila ako víťazka okresného kola v III. kategórii v próze. V okresnom kole tejto súťaže nás úspešne reprezentovali aj Terézia Šlosárová z III.A, ktorá obsadila 3. miesto v I. kategórii – próza. Na 3. mieste skončili v poézii aj Radko Kuciak z V.C  v II. kategórii a Soňa Blašková zo VII.B v III. kategórii.

      Lucke Pavlíkovej ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy v náročnom krajskom kole.

                                                                   PaedDr. Alena Gašparíková

    • Výsledky IQ olympiády
     • Výsledky IQ olympiády

     • Odváž sa používať vlastný rozum

                                     Immanuel Kant

       

      9. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách a obciach na Slovensku. Nechýbali medzi nimi ani šikovní žiaci našej školy. Prebiehala formou on-line testu, kde v priebehu 30 minút deti riešili 25 rôznych logických úloh.

      K postupujúcim žiakom do krajského kola sa prebojovali Valéria Kvaššayová z 9.B, Rebeka Almásyová a Nikola Pekarová z 9.A a Ľubomír Chabada z 8.A.

    • Úspechy v Pytagoriáde
     • Úspechy v Pytagoriáde

     • Matematické hlavičky sa v marci potrápili na okresnom kole Pytagoriády. Žiaci z našej
      školy súťažili v troch kategóriách: P3, P5 a P7.
      V prvej kategórii súťažili žiaci z 3.B Matúš Almásy a Leo Skorka, ktorí boli v okresnom kole
      úspešní. Podobne sa darilo aj piatakom v kategórii P5 Samuelovi Adamovi a Lucii Hodásovej
      z 5.A a Matejovi Balážovi z 5.B.
      V  kategórii P7 sa nášmu žiakovi podarilo dosiahnuť veľmi pekný úspech. Richard Tarnek
      zo 7.A sa môže pochváliť víťazným 1.miestom.
      Ďakujeme všetkým súťažiacim za chvályhodnú reprezentáciu našej školy a víťazovi zo srdca
      gratulujeme.

    • Úspechy v olympiáde z anglického jazyka
     • Úspechy v olympiáde z anglického jazyka

     • Cudzí jazyk nemusí byť pre všetkých cudzí. Svedčí o tom úspech našich žiakov v olympiáde
      z anglického jazyka. V okresnom kole získal vynikajúce 2. miesto žiak Tomáš Lagín z 8.B.
      Krajské kolo úspešne zvládla naša žiačka Nikoleta Belavá zo 7. C.
      Congratulation!

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 22.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, na ktorej sa zúčastnili
      naše žiačky deviateho ročníka. „Sedmičku“ úspešne reprezentovali žiačky z 9.A Rebeka
      Almásyová a Lenka Ježíková.

      Valéria Kvaššayová z 9.B dosiahla vynikajúce 1. miesto.
      Výherkyni gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Znamenitý úspech v olympiáde zo slovenského jazyka dosiahla žiačka Valéria Kvaššayová
      z 9.B, ktorá nielenže vyhrala 1. miesto v okresnom kole, ale dňa 12.2.2019 dosiahla 2.
      miesto v rámci Trenčianskeho kraja.
      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej „Sedmičky“.

     • Úspechy v krajskom kole geografickej olympiády

     • Výborným výsledkom z krajského kola geografickej olympiády sa môžu pochváliť naše deviatačky - Valéria Kvaššayová a Nikola Pekarová. Obe patrili k úspešným riešiteľom.Valéria si svojim tretím miestom zabezpečila postup na celoslovenské kolo v Ružomberku.

     • Vynášanie a pálenie Moreny

     • V školskom klube detí si pripomenuli jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias – vynášanie a pálenie Moreny. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, ju museli   utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili do vody...

      A presne v tomto duchu to vyzeralo aj v školskom klube. Po programe, zostavenom z tanca, riekaniek venovaných Morene, ju deti  vyprevadili v sprievode po sídlisku, za spevu  ľudových piesní. Napokon ju zapálili a hodili do vody, v našom prípade do bazénu, aby otvorili dvere novej pani  Vesne, bohyni jari, života a mladosti, ktorá prináša teplo, radosť a zeleň na polia i do lesov.

    • Úspechy v dejepisnej olympiáde
     • Úspechy v dejepisnej olympiáde

     • Krásnym a ojedinelým úspechom sa môžeme pochváliť v dejepisnej olympiáde. Nie často sa totiž stáva, že vo všetkých kategóriách získajú žiaci z jednej školy umiestnenie na 1. mieste. A presne o takýto úspech sa pričinili 4 žiaci z našej školy, ktorí sa vo svojich kategóriách v okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 2. 2019 v CVČ v Považskej Bystrici, stali víťazmi:

      Kategória F - Bibiana Sovíková zo 6.A

      Kategória E -  Bruno Osrman zo 7.B

      Kategória D – Silvia Miškechová z 8.B 

      Kategória C  - Lucia Harciníková z 9.B

      Keďže kategória F je bez ďalšieho postupu, v krajskom kole dejepisnej olympiády v Trenčíne nás dňa 21.3. 2019 úspešne reprezentovali víťazi kategórie E,D,C, pričom Silvia Miškechová obsadila vynikajúce 4. miesto a Bruno Osrman 6. miesto. Ďakujeme menovaným žiakom za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

                                                        PaedDr. Alena Gašparíková

     • Nariadenie riaditeľa školy

     •  Riaditeľ ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 vydávam toto nariadenie. Udeľujem zo závažných organizačných dôvodov (vykonanie celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 - 2019) dňa 03. apríla 2019 voľno žiakom VIII.A a VIII.B triedy.

      V Pov. Bystrici, dňa 01.04.2019                                                                         Mgr. Vladimír Šebeň riaditeľ školy