• Literárna exkurzia na Orave

     • Martin Kukučín a Pavol Országh Hviezdoslav, mená dvoch významných predstaviteľov slovenského realizmu, ktoré sú každému známe. Ako škole nám záleží na tom, aby naše deti dostávali informácie nielen na hodinách, ale aby získavali informácie zážitkovou formou. Preto každý rok navštívia žiaci rôzne literárne exkurzie. V šiestom ročníku tradične navštevujeme Oravu, kde sú našimi zastávkami tri miesta, Jasenová – rodný dom Kukučína, Dolný Kubín – Múzeum P.O.Hviezdoslava a Leštiny – artikulárny kostol.V piatok 25.10.2019 sa žiaci 6.A, 6.B a 6.C zúčastnili spomínanej exkurzie. O velikánoch slovenského realizmu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie z ich životov a tvorby, videli dom a podmienky, v ktorých vyrastal Martin Kukučín, zaujali nás osobné veci Hviezdoslava, korešpondencia medzi ním jeho manželkou, rukopisy, pracovňa a mnohé iné. Za obdiv stojí skutočnosť, že napriek nepriaznivým podmienkam a osudu dokázali nemalé úspechy a sú nám príkladom, že pokiaľ v živote ideme pevne za svojím cieľom a nosíme v srdci pokoru, dokážeme aj nemožné.

     • Didaktické hry

     • Pobyt v prírode prospel malým i veľkým. Počasie nám prialo a tak sme okrem "opičej dráhy" absolvovali aj pochod podľa turistických značiek, vyzbierali odpad, kt. v lese nechali nezodpovední turisti a zopakovali si, čo je to obzor, krajina. Oboznámili sa s lesným porastom a hlavne svojím okolím, v ktorom žijeme.

     • Po stopách Ľudovíta Štúra

     • Dňa 11. 10. 2019 sme sa žiaci siedmeho ročníka vybrali po stopách Ľudovíta Štúra. Pani učiteľky Zuzana Belavá a Zuzana Michálková nás vzali do Modry, kde určitý čas žil Ľudovít Štúr. Najskôr sme sa boli pozrieť na cintorín, kde je pochovaný on i jeho brat Karol. Následne sme išli do domu, kde Ľudovít Štúr naposledy vydýchol. Poprezerali sme si nádhernú expozíciu a počúvali výklad. Dozvedeli sme sa o Štúrovom živote – politickom i súkromnom. Napokon sme mali namierené na hrad Devín, ktorý bol pre štúrovcov symbol spolupatričnosti a slovenskej svojbytnosti. Museli sme síce veľa „šliapať“ do kopca, ale výhľad stál za to. Okrem Moravy a Dunaja sme videli rakúske veterné mlyny či Alpy.  Na oboch miestach sme mali možnosť si zakúpiť krásne pamiatkové vecičky alebo magnetky.

      Ďakujeme pani učiteľkám za krásny a náučný výlet.


      Nina Mária Hanáčková, 7.C

    • PROJEKT ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
     • PROJEKT ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

     •  

      Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť v spolupráci so školskou knižnicou.

      22. októbra je Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti koordinátorka školskej knižnice Mgr. Elenka Michálková pripravila niekoľko aktivít spojených s čítaním kníh a školskou knižnicou. Aktivity sú navrhnuté tak, aby sa do nich mohli zapojiť všetky deti. Každý pedagóg má možnosť vybrať si, do ktorej sa chce so žiakmi zapojiť.

      Úlohy a aktivity:

      1. Medzinárodný deň školských knižníc 22. 10. 2019. V tento deň informovať žiakov o Medzinárodnom dni školských knižníc na hodinách čítania, mimočítankového čítania a v školskom klube detí v rámci výchovnej činnosti. Pripomenúť žiakom, že aj v škole máme školskú knižnicu, ktorá je otvorená v PONDELOK a ŠTVRTOK cez veľkú prestávku. Ak si budete potrebovať požičať knižku poobede (napr. ŠKD), môžeme sa dohodnúť na individuálnom termíne. Kto máte požičané knihy, tak pokračujte v čítaní, ostatných pozývam do školskej knižnice nejakú si požičať .

      2. Tvorba plagátu. Vytvoriť si v triede plagát, na ktorom bude napísané, čo ste so žiakmi už prečítali, teda meno autora a literárne dielo. Na druhom plagáte bude, čo práve čítate. Môžete si to napísať aj na magnetickú tabuľu, prípadne na jeden plagát. (Inšpiráciu som vám tiež vytvorila.)

      3. Vytvor si záložku, alebo obdaruj záložkou. Každý správny čitateľ by mal mať v knižke, ktorú číta „ svoju“ záložku. Žiaci si na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy, či v ŠKD vytvoria záložku. Námety som vám vytvorila. (Vytvorené záložky slúžia ako inšpirácia, prípadne na ukážku žiakom.) Verím, že vy vytvoríte mnoho krajších. Nápady som našla na Pintereste. Vašou úlohou je, aby si žiaci vytvorili záložku pre seba a kamaráta z vedľajšej triedy rovnakého ročníka, oddelenia ŠKD. Keď si záložky vytvoríte aj pre kamarátov z vedľajšej triedy, môžete sa pani učiteľky dohodnúť na jednej vyučovacej hodine čítania, ktorú strávite všetci spolu v jednej triede a prečítate si z knižky, ktorú práve čítate, prípadne nejaký príbeh. Záložkami sa môžete vzájomne obdarovať. Rovnako v školskom klube sa môžete stretnúť dve oddelenia a napr. staršie deti môžu čítať z knižky z knižnice mladším kamarátom.Ak vám ostatnú nejaké krásne záložky, rada ich vystavím v školskej knižnici.

      4. Popoludnie v knižnici. Táto aktivita je vhodná pre školský klub. V rámci vzdelávacej oblasti výchovy si budeme si čítať z knižky požičanej zo školskej knižnice, alebo z obľúbenej knižky, ktorú deti čítajú doma, či v školskom klube.

      5. Ilustrácia literárneho diela, alebo literárnej postavy. Súťaž o knižku. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube vytvoria ilustráciu k prečítanej knihe. Najkrajšie práce budú vystavené na chodbe pri knižnici a zaradené do „Súťaže o knižku". Súťažné výkresy, budú mať na zadnej strane uvedené - meno, priezvisko a triedu/oddelenie.

      6. Vymeň si knižku, alebo priateľstvo s knižkou. Táto aktivita sa dá realizovať po dohode s rodičmi. Knižkou, ktorú už doma deti prečítali, môžu obdarovať spolužiaka v triede, prípadne ročníku. Ide o vzájomné obdarovanie. A táto aktivita by sa týkala len detí, ktorým by rodičia dovolili doniesť si knižku na výmenu. Knižka musí byť samozrejme v zachovalom stave.

     • Literárna diskusia v MG ART galérii

     • Jozef Urban. Meno, ktoré si možno na prvé počutie nespojíte s osobou. No ak povieme „ Voda čo ma drží nad vodou“, určite sa každému vybaví známa pieseň od Joža Ráža, ktorej autorom textu je práve spomínaný Jožko Urban.

      V tomto roku si pripomíname 20 rokov od tragickej smrti tohto velikána textov piesní. Naši ôsmaci mali unikátnu možnosť zúčastniť sa literárnej diskusie, ktorú organizovala MG ART galéria v Považskej Bystrici v rámci festivalu literatúry a umenia LITART 2019, k pripravovanému filmu „ Voda čo ma drží nad vodou“. Film je pohľadom do života umelca, poeta, textára, bohéma Jožka Urbana očami jeho veľmi dobrého priateľa Ondreja Kalamára, ktorý je spoluscenáristom a producentom spomínaného filmu, a práve on nás diskusiou sprevádzal. Veľmi zaujímavou formou sme sa dozvedeli informácie z natáčania, no najviac nás zaujali historky, ktoré si pán Kalamár osobne prežil s Jožkom Urbanom. Niektoré boli úsmevné až veselé, iné naopak smutné. Autentickosť dodávali fotografie zo súkromného archívu scenáristu. Dokonca už vieme aj pôvod názvu tohto úspešného hitu, ktorý si už bohužiaľ autor textu nevypočul, nakoľko nás navždy opustil po tragickej autonehode 28. apríla 1999.

     • Ôsmaci po stopách M. R. Štefánika, Ivana Krasku i pravekých predkov

     • 9. októbra 2019 sa ôsmaci našej školy prebúdzali do upršaného jesenného dňa, avšak s vidinou, že v rámci literárnej exkurzie navštívia miesto posledného odpočinku velikána slovenského národa a zakladateľa prvej ČSR – M.R. Štefánika. Slabnúci dážď vystriedal silný vietor na jeho mohyle na Bradle, ale ani ten nezabránil nádherným výhľadom na okolitú prírodu, blízke dedinky a mestečká, ale hlavne nenarušil posvätnosť chvíle pobudnúť na tomto pietnom mieste. Bližšie sme sa o jeho živote dozvedeli z výkladu v jeho múzeu v rodných Košariskách. Ďalšou našou zastávkou bolo kúpeľné mesto Piešťany. Tu v útulnom, nenápadnom domčeku pri Váhu dožil posledné chvíle života symbolistický básnik Ivan Krasko. Dnes je tu umiestnená jeho pamätná izba, kde sme sa vo veľmi emotívnom a zaujímavom výklade pani lektorky dozvedeli o jeho živote, ba dokonca započúvali do smutných, ale krásnych básní. Sledujúc pokojnú hladinu Váhu s labuťami, míňajúc opravujúci sa Kolonádny most a známeho barlolamača, symbol Piešťan, sme sa ocitli v Balneologickom múzeu. Jeho dominantou sú najmä unikátne praveké nálezy mamutieho kla, Moravianskej venuše a iných vykopávok z neďalekej dedinky Moravany. Nové poznatky boli obohatením vedomostí z literatúry, dejepisu, ale aj pripomenutím si 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika.

      PaedDr. Alena Gašparíková

     • Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok

     • 3. a 4. októbra sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok na futbalovom štadióne MŠK. Naši chlapci si vybojovali krásne 3. miesto spomedzi 13 družstiev. Dievčatá okresné kolo vyhrali a postupujú  na regionálne kolo. Najlepšia hračka bola Lenka Šurabova, ktorá z 13 gólov dala 11. Gratulujeme!!!

     • Horomil Fest - festival hôr a cestovania

     • Žiaci  ôsmeho a deviateho ročníka koncom septembra si v rámci festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici pozreli nový dokumentárny film „Prítomná minulosť“. Dokument Tomáša Hulíka a Paľa Juračku nás previedol našou históriou. V druhej časti programu si vypočuli zaujímavé rozprávanie p. Bohuslava Kortmana z jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy pod názvom „Tam, kde nevidno hviezdy“.