• Október- Mesiac úcty k starším

     • Október, v znamení úcty k starším, nám všetkým dáva príležitosť vyjadriť svojim starým rodičom našu lásku, obdiv a úctu.

      Žiacky parlament našej školy však myslel i na tých, ktorí žijú v Centre sociálnych služieb Bystričan. V tomto období strachu o zdravie a izolácie žiacky parlament zorganizoval výrobu darčekov, ktoré by mohli potešiť klientov tohto centra. Žiaľ, momentálna situácia neumožnila, aby vyrobené darčeky odovzdali  naši žiaci. Do centra sa však dostali a veríme, že splnili svoje poslanie.

      Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa do aktivity zapojili. Veď niekoho potešiť  je ten najväčší dar.