• Tvorivé písanie na hodine SJL
     • Tvorivé písanie na hodine SJL

     • Žiaci VIII.B ukázali svoju tvorivosť, keď z rôznych pohľadov spracovali báseň Mor ho! od Sama Chalupku. Sami sa presvedčte, že kreativita žiakom nechýba :).


      Mor ho!

      (moderné prevedenie)

      Letel vrtuľník z Tatry, ide do Bratislavy,

      Vieme o tom my, hlásia o tom správy.

      Preleteli cez Dunaj, cez tú kalnú vodu,

      Pristáli tam, lebo vodič mal nehodu.


      Stavajú diaľnicu a auto za autom sa valí

      asi zbúrajú aj starý hrad na vysokom bralí.

      Pod tým hradom Angličan sa fotí

      a vôkol neho behajú sami roboti.


      Pokraj Slovenska sedí prezident na masážnom kresle,

      iba sa čuduje, čo je Slovensko také skleslé.

      A pred ním armáda robotov stojí,

      obyčajný človek sa ich veľmi bojí.


      Divné káble trčia im z hlavy,

      čo prezident povie, to robot spraví.

      Ale múdry Slovák im pošle hieroglyfy

      a vďaka tomu im odpáli wifi.


      Takže sa spojenie zrušilo

      a Slovensko sa oslobodilo.


      Adriana Šurabová VIII.B


      Mor ho! (Povesť)

       Hovorí sa, že pred dávnymi časmi na Slovensku žili statoční muži. Boli to skromní a pracovití mládenci. Jeden druhému sa veľmi podobali. Milovali krajinu v ktorej žili, ba dokonca by za ňu život položili. Každý deň ďakovali Bohu za taký dar. Domov od Tatier až k Dunaju. Zem požehnaná, daná Slovanom od Boha.Tie krásne, vysoké hory a rovné polia. Neraz takú krásnu vlasť iný národ osvojiť si chcel. A kdeže sú? Padli! Tak v každej knihe píše sa, že zem ktorú Slovanom dali nebesá, každému vrahovi hrobom stane sa. Jedného dňa prišiel na ich územie rímsky cár spolu so svojou armádou. Pohostinní mládenci ich privítali božími darmi v nádeji, že prišli v dobrom. Pyšný cár nemal však dobré úmysly. Chcel si podmaniť ich krajinu. Božie dary neprijal a temným hlasom povedal, že tú krásnu zem si osvojiť prišiel. Nebojácni Slovania si svoj domov chránili. Nechceli mať pána, ktorý by za nich rozhodoval. Nezľakli sa jeho slov, ktoré hovorili o tom, ako sa otrokmi stanú. Mor ho! skríkli a statočne bojovali. Len zbabelý cár sa od strachu skryl medzi svoje vojsko. Veľa mužov padlo, no Slovania sa nevzdávali. Zomreli aj naši, ale vďačne svoju krv po poli vylievali, pretože padli za národ, a tak víťazmi sa stali. Boj pomaly tíchol a nakoniec všetci Slovania padli. Hrdý cár na osudnom poli stál a premýšľal. Azda mŕtvych hrdinov sa bál? Nemal chuti radovať sa z víťazstva. Slovania s láskou umierali, aby sa otrokmi stať nemuseli. Len ubrániť svoj národ chceli. V očiach cárových víťazmi oni boli. A tak tento príbeh končí sa. Slovania sa nevzdávali. Dokonca nám všetkým jednu radu dali. Nech sa ktokoľvek pokúsi vziať nám slobodu, nesmieme mu to dovoliť a radšej zomrime, ako by sme mali byť otrokmi.


      Napísala: Miriama Nováková VIII.B

      Ilustrovala: Simona Prostináková VIII.B

      Noviny-Gabko_a_Tomas_M..docx​​​​​​​


     • PONOŽKOVÁ VÝZVA AKO PODPORA ĽUDÍ S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

     • Už niekoľko rokov sa  vždy 21. marca koná PONOŽKOVÁ VÝZVA, ktorá sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.
      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. V týchto časoch je o to dôležitejšie urobiť niečo pekné a preto sa do tejto výzvy zapojili aj naši žiaci, dokonca i celé ich rodiny. Podporili tak krásnu myšlienku a urobili svet  farebnejším. Všetkým ďakujeme a tešíme sa o rok.

     • Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

     • V tomto školskom roku boli jazykové olympiády realizované v online prostredí, okresné a krajské kolá prebehli v mesiacoch január a február.

      Olympiáda v nemeckom jazyku

      V kategórii 1C sa mimoriadne darilo Philipovi Geisbergerovi z 9.C,  ktorý preukázal skvelé znalosti nemeckého jazyka a stal sa víťazom krajského kola. Našu školu bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Výborné výsledky sme mali aj v olympiáde v anglickom jazyku. V okresnom kole zvíťazila Sabina Papšová (7.A) v kategórii 1A a postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila na 3. mieste.

      Veľmi sa tešíme z vynikajúcich výsledkov našich žiakov, všetkým účastníkom jazykových súťaží gratulujeme a Philipovi držíme palce v celoslovenskom kole.

     • Ako prišlo bábkové divadlo do našej „zatvorenej“ školy

     • Rok bojujeme so zákerným vírusom a rok žijeme naše životy úplne inak. Počítač sa stal našou každodennou súčasťou. Vďaka nemu sa vzdelávame a učíme nové veci. Návšteva reštaurácie, kina alebo divadla je len veľkým snom. A predsa sa žiaci 5.C dostali do bábkového divadla. Lepšie povedané „prenieslo sa“ za nimi do svojich detských izieb.

      V piatom ročníku naši žiaci pravidelne navštevujú v rámci exkurzie Bábkové divadlo v Žiline, aby si lepšie osvojili poznatky z tejto problematiky a videli bábky naživo. Bohužiaľ, momentálne sú všetky divadlá zatvorené, no my sme nechceli deti ukrátiť od tohto zážitku.

      Bábkoherec a spisovateľ Peter Gärtner zahral privátne predstavenie pre žiakov z 5.C prostredníctvom ZOOM-u s pani učiteľkou Židekovou. Predstavenie s názvom O čertovi Kolofónovi, ktoré je interaktívne a veľmi vtipné, sa piatakom veľmi páčilo. Na ich tvárach sa zjavil úsmev a v očiach radosť. V závere mohli Peťovi klásť otázky. Keďže si Peťo bábky aj sám vyrába, pýtali sa ho, ktorú bábku vyrobil ako prvú, koľko trvá výroba bábky, Peťo im ukázal aj proces výroby.

      Na záver zopár reakcií od detí:

      Laura: Veľmi sa mi páčilo. Bolo vtipné, zaujímavé, milé... Dozvedela som sa nejaké nové zaujímavosti a nevedela som, že sa drevená bábka vyrába tak zložito. Nečakala som že budeme mať také krásne online divadlo. Niekedy keď budem mať čas, vyrobím si takú handrovú bábku aj ja. Dúfam že príde niekedy aj naživo.

      Ella: Na predstavení ma zaujalo to že ako sa tie postavy vyrábali a tak o tých postavách.
      Páčilo sa mi to predstavenie všeobecne celé. Bolo to smiešne, zábavné a pekné.
      Nové som sa dozvedela, že hocikde sa dá všetko spraviť, napr. v byte, v izbe a pod..
      Ja si myslím o živote bábkoherca, že by to bolo veľmi zábavné hrať pre deti.

      Nicolas: Na ujovi sa mi páčilo že si našiel čas. Na bábkovom divadle sa mi páčili tie pekné postavičky, ako ich ujo pekne spraví a ako ujo s nimi smiešne hral. Pani učiteľke ďakujem, že ho zavolala a vďaka nej mi ujo zlepšil náladu a určite chcem, aby nám ešte zahral bábkové divadlo.

     • Matematická olympiáda

     • Piataci sa vo veľkom počte a so záujmom zapojili do riešenia domáceho kola matematickej olympiády. Najúspešnejší pokračovali v riešení úloh okresného kola.

      Výsledky okresného kola:

      1.miesto - Alexandra Bohunská  5.A,  3. miesto - Šimon Birošík 5.B, úspešným riešiteľom bol aj Leo Skorka z 5.A.  Všetkým riešiteľom MO blahoželáme a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Geografická olympiáda

     • V dnešnej dobe sa najbezpečnejšie cestuje prstom na mape. A takto sme pochopili tento školský rok aj prípravu na geografickú olympiádu.  Piataci sa na nej zúčastnili po prvýkrát, aby nazbierali nové skúsenosti. Šiestaci už vedeli čo ich čaká, aj keď tento rok sa konala v online prostredí.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória G – (5.roč.)  1. miesto Leo Skorka 5.A, úspešným riešiteľom bol Samko Mahdoň 5.A

      Kategória F – (6. – 7. roč.)  2. miesto Filip Matušík 6.A, úspešnou riešiteľkou bola Lucia Uríková 6.A

      Filip Matušík  postupuje do krajského kola.

       Za vynikajúce výsledky ďakujeme a Filipovi prajeme veľa chuti do práce, aby sa čo najlepšie pripravil na krajské kolo.

     • Dejepisná olympiáda

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do dejepisnej olympiády. Školské kolo sa uskutočnilo 8. decembra 2020 a zúčastnilo sa ho v kategórii F šesť žiakov šiesteho ročníka a v kategórii D štyria žiaci ôsmeho ročníka. Prví dvaja z každej kategórie postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 11. februára 2021. Naši súťažiaci nadviazali na tradíciu úspechov v dejepisných olympiádach. V kategórii F sa víťazkou okresného kola stala Alexandra Kvaššayová zo VI.A triedy a úspešnou riešiteľkou bola i Adela Tomanová zo VI.B triedy. Tomáš Mihalač z VIII.B triedy obsadil krásne 2.miesto v kategórii D a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V tejto istej kategórii získal 3. miesto Patrik Zachar z VIII.A triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Tomášovi Mihalačovi budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22. marca 2021.

                                                                                                                                        PaedDr.  Popelárová

     • Naši žiaci na Technickej olympiáde

     • Okresné kolo olympiády základných škôl sa uskutočnilo 26.11.2020.
      V súťaží dvojíc kategórie A -  starší žiaci, získali 1. miesto Oliver Dratnál z 8.C triedy
      a Peter Tomana z 9.C triedy a zároveň postup na krajské kolo Technickej olympiády.
      V súťaži jednotlivcov kategória B – mladší žiaci, získal 1. miesto a tiež postup na krajské kolo
      Adrián Majtán zo 7.B. triedy.
      Krajské kolo Technickej olympiády základných škôl sa konalo 4.2.2021, kde sa Oliver Dratnál z 8.C a Peter Tomana z 9.C sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii A. Adrián Majtán zo 7.B získal v kategórii B 2. miesto a od prvého miesta ho delili len dve desatinky bodu.      Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme  účastníkom a  Adriánovi Majtánovi
      G R A T U L U J E M E k peknému výsledku na krajskom kole.

      Mgr. Dušan Malovec

     • Siedmaci sa učili s Danielom Hevierom číslovky

     • Žiaci VII.C sa dňa 24. 2. 2021 učili slovenský jazyk trošku netradične. Na online hodinu zavítal nový pán učiteľ, spisovateľ Daniel Hevier, ktorý ich oboznámil s číslovkami. O tom, že ide o zložitý slovný druh, ani hovoriť netreba. Možno aj preto potrápil žiakov najskôr matematickými a logickými hádankami, napr.

      Napíš posledné dve čísla svojho mobilu, prirátaj k nim počet písmen svojho priezviska, k tomu prirátaj svoj vek a číslo domu. Od výsledku odrátaj počet súrodencov a počet písmen v mene pani učiteľky (Zuzana Belavá, čiže 12). K tomu prirátaj svoje obľúbené číslo a všetko vynásob počtom písmen v ZŠ Považská Bystrica (je ich 18). Výsledok - či už dvoj-alebo trojciferné číslo - medzi sebou zrátaj, tak aby si nakoniec dostal iba jednu číslicu. Ak si dobre počítal, výsledok je 9.

      Keď si všetci potrápili mozgové bunky, nasledoval výklad a rozdelenie čísloviek.  Pán Hevier poukázal na prepojenie matematiky a gramatiky, ako je dôležité vedieť čítať s porozumením aj pri riešení matematických úloh.

      Žiaci dostali tvorivú domácu úlohu – nájsť použitie čísloviek v názvoch (rastlín, miest, obcí atď.) a napísať spojenia, v ktorých sa používajú číslovky alebo slovo číslo: napr. parádne číslo, ty si ale číslo, osmička na kolese a pod.

      Žiakom sa hodina veľmi páčila, najviac ich zaujala úloha s výsledkom 9.