• Ako ide dokopy Deň Zeme, štúrovci a futbal?

     • Tak ako každý rok aj dnes si pripomíname Deň Zeme. Je to deň, kedy by sme mali venovať ochrane prírody a nášho životného prostredia zvýšenú pozornosť. Každý rok sa tento deň na našej škole organizovali rôzne podujatia pri tejto príležitosti, no pandémia nás tento rok zastavila. Aj keď našej Zemi by sme mali venovať pozornosť viackrát ako len jediný deň v roku.

      Žiaci IX.C strávili netradične vonku v areáli školy hodinu slovenského jazyka. Samozrejme, venovali sa aj čisteniu nášho okolia. Sme radi, že na školskom dvore sa nenachádzalo veľa odpadkov. Pre našu modrú planétu vytvoria aj básne „cinquain“, ktoré budú hotové v pondelok, plus útvary dvoch rôznych jazykových štýlov. Veľmi sa tešíme na ich práce.

      Keďže bolo odpadkov málo, zostal čas na aktivitu „Štúrova jedenástka“. Žiaci si museli spomenúť na hlavných predstaviteľov štúrovskej generácie, na ich postavenie, povahové črty, spôsob prejavu a pod. a zostaviť futbalovú jedenástku tak, aby vlastnosti štúrovcov boli v súlade s vlastnosťami hráčov. Ako hlavný útočník bol Janko Kráľ s jeho revolučnými praktikami a buričstvom. Po jeho stranách stáli dvaja zástupcovia študentov, ktorí odišli z Bratislavského lýcea na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra. V strede bol samotný Ľudovít ako srdce tejto romantickej skupiny a vodca a po jeho pravici a ľavici nebol nik iný ako J.M. Hurban a M.M. Hodža. Ďalšiu líniu tvorili J. Botto, A. Sládkovič a J. Matúška, ktorí stáli na poste obrancov – ako obrancovia nášho národa. Pred brankárom mal miesto S. Chalupka ako najstarší a najskúsenejší, ktorý na všetko dohliadal a v bráne náš tím chránil J. Francisci-Rimavský. A ešte aby sme nezabudli. Ako trénera si zvolili J. Hollého, ktorý bol poradcom najmä pre Štúra v oblasti jazykovedy. Naozaj zostavili skvelý tím!

      No bol tento tím víťazný? Boli to majstri? Deviataci odpovedali jednoducho: „Bol v roku 1843, kedy bola uzákonená spisovná slovenčina.“

     • Naše aktivity mimo školských lavíc

     • Čas, ktorí žiaci trávia v škole sa neodohráva len v školských laviciach, ale deti  využívajú všetky možnosti, ktoré im naša škola ponúka. V rámci školského areálu si deti veľmi rady zaskáču na trampolíne, o ktorú je veľký záujem. V priestoroch školy máme i vynovenú dielňu, kde  môžu žiaci ukázať svoju šikovnosť a rozvíjať svoje zručnosti.   Žiaci III.B si vyskúšali prácu v školských dielňach pod vedením p. učiteľa  Dušana Malovca. P. učiteľ ukázal deťom prácu s drevom – jeho opracovanie a využitie na vytvorenie rôznych dekoratívnych a úžitkových predmetov. Žiaci sa chuťou pustili do práce – šmirgľovali, obkresľovali, pribíjali klince, primeriavali,... Napriek tomu, že niektorí takúto činnosť vykonávali po prvýkrát, práca im išla „ od ruky“. Žiaci boli pyšní na svoje výtvory.  A nielen žiaci!!