• Palacinky na hodine nemeckého jazyka

     • Dňa 6.5.2021 mali žiaci VIII.A s pani učiteľkou Annou Kubranskou netradičnú hodinu nemeckého jazyka. Keďže preberajú lekciu o varení, pani učiteľka sa rozhodla, že pôjdu variť, aj si zasúťažiť. Žiaci si vybrali palacinky. Počas prípravy bola zábavná a súťaživá nálada. Súťaž bola rozdelená na chlapcov a dievčatá. Bolo zopár prihorených palaciniek, ale chlapci aj dievčatá mali vynikajúce palacinky a pani učiteľka udelila výhru dievčatám.

      Patrik Zachar 8.A

      Dňa 4.5. sme sa my žiaci 8.C rozhodli, že s pani učiteľkou Kubranskou v rámci hodiny nemeckého jazyka pôjdeme do školskej kuchynky robiť palacinky. Každý doniesol nejakú z ingrediencií a pustili sme sa do toho. Pri príprave sme si každú z ingrediencií aj pomenovali po nemecky a tak sme sa naučili zopár nových slovíčok. Príprava palaciniek nám trvala dve hodiny. Sme vďační, že nám pani učiteľka vymyslela takúto aktivitu,užiť sme si aj plno zábavy. Okrem nemčiny sme sa totiž priučili vareniu a mohli sme odskúšať naše kulinárske talenty. Všetky palacinky sa hneď zjedli a myslím, že môžem povedať za nás všetkých, že boli výborné. 

      Nina Mária Hanáčková, 8.C

       

     • Zber papiera

     • Od 10.05.2021-14.05.2021 sa na našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Zbiera sa len papier, NIE KARTÓN. Papier musí byť zviazaný a odvážený, nie v kartónovej krabici. Zber bude pri ZADNOM VCHODE (VCHOD DO TELOCVIČNE ), v čase od 6:30 do 7:45, poobede od 13:00 do 16:00. Odmenení budú traja najlepší jednotlivci a tri najlepšie triedy. Tešíme sa .

     • DEŇ ZEME

     • Dňa 22.apríla mala naša planéta ZEM opäť svoj veľký deň. Aj žiaci zo „Sedmičky“ sa zapojili a prispeli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Zároveň sa učili vzájomnej pomoci a spolupráci.

      V triedach s pani učiteľkami prebiehali vzdelávacie aktivity, kde sa žiaci rozprávali o dôležitosti a význame tohto sviatku. Následne pracovali v skupinách na spoločných projektoch. Práca im šla od ruky nielen v triedach, ale aj v okolí školy, ktoré upravili, vyčistili a vyzbierali mnoho odpadkov. Drobný papierový a plastový odpad z priestoru školského areálu a blízkeho okolia po vyzbieraní separovali do odpadových nádob. Niektorí žiaci okopávali, vytrhávali burinu a upravili skalky. Chlapci orezávali suché konáre zo stromov pod dohľadom a vedením pána učiteľa. Deti pracovali s veľkou chuťou a nadšením.

      Žiaci aj učitelia všetkým dokázali, že im na našej Zemi záleží.

      Dôležité je však aj to, že naši žiaci sa starajú o okolie prírody nielen na Deň Zeme, ale získavajú kladný vzťah k prírode počas celého školského roka.