• Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,  milí žiaci!

      Otvorenie školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 9.00 hod. v kmeňových triedach.

      Obedy pre prihlásených stravníkov sa v prvý deň vydávajú od 10.00 hod. do 11.30 hod.

      Každý žiak školy a rodičia prváčikov, ktorí prídu na otvorenie školského roka musia pravdivo vypísať "tlačivo o bezpríznakovosti". Toto je možné spraviť elektronicky cez "edupage" školy alebo vytlačiť a vypísať.

      Pri vstupe do školy žiaci a návštevníci prechádzajú ranným filtrom nasledovne:

      - triedy 1.A a 1.B vstupom cez terasy pred triedami

      - triedy 2.B a 2.C vstupom zozadu budovy, vchodom do telocvične

      - triedy 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 7A, 7.B a 8.C služobným vchodom

      - triedy 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B a 9.C hlavným vchodom

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf

      Mgr. Vladimír Šebeň, riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálne

     • Pre školský rok 2021/2022 vyplňte ZÁPISNÝ LÍSTOK pre každého žiaka (stravníka) samostatne.

      Tlačivo je uložené na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň,  Zápisný lístok.

      Dôsledne vyplnené a podpísané tlačivo prineste 23.8. - 30.8.2021 do kancelárie vedúcej ŠJ. V prípade, ak má Vaše dieťa nízky stav konta na stravu – vyzdvihnete si zároveň poštovú poukážku, prípadne Vám podám  informáciu o úhrade prevodom. Výšku konta (preplatku) zistíte na web stránke alebo cez mobilnú aplikáciu Strava.cz, prípadne telefonicky. Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravníka. Ak uhrádzate obedy za viac stravníkov spolu, uvádzajte ev. číslo najmladšieho žiaka. V prípade neuvedenia variabilného symbolu sa môže stať, že platba bude nesprávne spárovaná.

      Rodičia prvákov musia prísť osobne už s vypísaným Zápisným lístkom + zakúpia čip.

      Ak je konto dostatočné (pre 1. stupeň 28 € a pre 2.stupeň 30 €), stačí vypísaný Zápisný lístok elektronicky odoslať (oskenovať alebo odfotiť)  na e-mailovú adresu: jedalen1415@gmail.com a až po doručení v plnom rozsahu správne a čitateľne vypísaného Zápisného lístka bude stravník prihlásený na obedy od 2.9.2021. V prípade, že prvý obed nechcete odobrať – odhláste sa na stránke Strava.cz.

      Zápisným lístkom je podmienené prijatie stravníka na obedy.

      Postup  prihlásenia na Strava.cz:

      1. www.strava.cz

      2. výber jedálne:  9013

      3. užívateľ:  priezvisko.meno (všetko malým písmom, bez diakritiky, napr.

      hrasko.jan)

      4. heslo:  ak nefunguje pôvodné, vygenerujete si nové cez Zabudnuté heslo

      Heslo sa dá vygenerovať iba stravníkom, ktorí si pri prvotnom prihlásení zadali e-mailovú adresu.

      5. ak sa odhlasujete z obeda, nezabudnite kliknúť na Odoslať

      6. po ukončení prezerania kliknite na Odhlásiť sa

      Viac informácii nájdete na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň, Odhlasovanie zo stravy.

      Kolektív ŠJ sa  teší od septembra na všetkých stravníkov,  no hlavne na prváčikov.