Výchovná poradkyňa - Mgr. Zuzana Michálková Šikanovanie Prijímacie pokračovanie

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa - Mgr. Zuzana Michálková

 


Kontakt:

Konzultačné hodiny:
štvrtok  /9,30 - 14,00 hod./
č. t. 42 616 47
/K
onzultácie sú možné aj v neskorších hodinách, ale treba si vopred dohodnúť čas./

 

Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:

 • zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich 
 • problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy
 • výber strednej školy
 • informácie o stredných školách a o prijímacom pokračovaní na stredných školách
 • zaradenie dieťaťa do bežnej ZŠ s telesným, zdravotným postihnutím
 • vzdelávanie detí s poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.) v bežných ZŠ
 • vzťahy medzi spolužiakmi
 • vzťahy medzi učiteľom a žiakom
 • šikanovanie, týranie, drogová závislosť, prípadne iné závislosti
 • iné problémy výchovného charakteru 

 

Výber niektorých akcií, ktoré pripravuje výchovná poradkyňa pre rodičov a žiakov v spolupráci s ZRŠ, TU a koordinátormi prevencií v tomto šk. roku:

 1. Individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov 9. roč. o výbere strednej školy /aj v popoludňajších hodinách/
 2. Exkurzie do vybraných SOŠ pre žiakov 9.roč.
 3. Besedy pre žiakov na témy:
 • Škodlivosť drog
 • Zdravý životný štýl dospievajúcich
 • Výchova detí a mládeže v oblasti trestnej činnosti


 

Dôležité www-stránky


 

Stredné školy a stredné odborné učilištia    

 

 

 

 

 

Gymnázium PB

www.gympb.sk

Gymnázium Púchov

www.gymnazium-pu.sk

Gymnázium Bytča 

www.gymbytca.edu.sk 

Gymnázium Rajec

http://gymrajec.edupage.org/

SPŠ PB

http://www.spspb.sk/  

SPŠ Dubnica n. Váhom

www.spsdub.sk

OA Pov. Bystrica

www.oapb.sk

OA Ilava

www.oailava.edupage.org

Súkromná OA Žilina

http://www.soaza.sk/  

SOŠ služieb a obchodu  PU

http://sosospu.edupage.sk/  

SOŠ scénického výtvarníctva BA

http://www.zsssvba.sk/

SOŠ lesnícka Lipt. Hrádok

https://slslhr.edupage.org/

SOŠ strojnícka PB

http://soujpb.edupage.org/  

SOŠ letecko-technická TN

http://soslt.edupage.org/  

SOŠ Lednické Rovne

http://zssslr.tsk.sk/  

SOŠ zdravotnícka Žilina

http://szshlbokaza.edu.sk/

SOŠ Púchov

http://www.zsssluziebpu.sk/  

SOŠ Púchov 

http://sospuchov.edupage.org/

SOŠ Považská Bystrica

http://sou.edupage.org/

 

SOŠ poľnohospodárska Pruské

http://www.sospruske.sk/  

SOŠ strojnícka PB

http://www.soujpb.edu.sk/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

      

 

                          

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
 • 042/4261647

Fotogaléria