• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Zber papiera

      Od 10.05.2021-14.05.2021 sa na našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Zbiera sa len papier, NIE KARTÓN. Papier musí byť zviazaný a odvážený, nie v kartónovej krabici. Zber bude pri ZADNOM VCHODE (VCHOD DO TELOCVIČNE ), v čase od 6:30 do 7:45, poobede od 13:00 do 16:00. Odmenení budú traja najlepší jednotlivci a tri najlepšie triedy. Tešíme sa .

     • DEŇ ZEME

      Dňa 22.apríla mala naša planéta ZEM opäť svoj veľký deň. Aj žiaci zo „Sedmičky“ sa zapojili a prispeli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Zároveň sa učili vzájomnej pomoci a spolupráci.

      V triedach s pani učiteľkami prebiehali vzdelávacie aktivity, kde sa žiaci rozprávali o dôležitosti a význame tohto sviatku. Následne pracovali v skupinách na spoločných projektoch. Práca im šla od ruky nielen v triedach, ale aj v okolí školy, ktoré upravili, vyčistili a vyzbierali mnoho odpadkov. Drobný papierový a plastový odpad z priestoru školského areálu a blízkeho okolia po vyzbieraní separovali do odpadových nádob. Niektorí žiaci okopávali, vytrhávali burinu a upravili skalky. Chlapci orezávali suché konáre zo stromov pod dohľadom a vedením pána učiteľa. Deti pracovali s veľkou chuťou a nadšením.

     • Zápis do 1. ročníka

      Vážení rodičia!

      Vzhľadom k nepriaznivej epidemiologickej situácii zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať od 1. apríla do 30. apríla 2021.Uskutoční sa bez OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ A RODIČOV!

      Zápisom sa rozumie vypísanie elektronickej prihlášky, ktorá je na webovom sídle školy na odkaze - https://zsslovanpb.edupage.org/register/ (považuje sa za žiadosť o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022).

     • Naše aktivity mimo školských lavíc

      Čas, ktorí žiaci trávia v škole sa neodohráva len v školských laviciach, ale deti využívajú všetky možnosti, ktoré im naša škola ponúka. V rámci školského areálu si deti veľmi rady zaskáču na trampolíne, o ktorú je veľký záujem. V priestoroch školy máme i vynovenú dielňu, kde môžu žiaci ukázať svoju šikovnosť a rozvíjať svoje zručnosti. Žiaci III.B si vyskúšali prácu v školských dielňach pod vedením p. učiteľa Dušana Malovca. P. učiteľ ukázal deťom prácu s drevom – jeho opracovanie a využitie na vytvorenie rôznych dekoratívnych a úžitkových predmetov. Žiaci sa chuťou pustili do práce – šmirgľovali, obkresľovali, pribíjali klince, primeriavali,... Napriek tomu, že niektorí takúto činnosť vykonávali po prvýkrát, práca im išla „ od ruky“. Žiaci boli pyšní na svoje výtvory. A nielen žiaci!!

    • Tvorivé písanie na hodine SJL
     • Tvorivé písanie na hodine SJL

      Žiaci VIII.B ukázali svoju tvorivosť, keď z rôznych pohľadov spracovali báseň Mor ho! od Sama Chalupku. Sami sa presvedčte, že kreativita žiakom nechýba :).


      Mor ho!

      (moderné prevedenie)

      Letel vrtuľník z Tatry, ide do Bratislavy,

      Vieme o tom my, hlásia o tom správy.

      Preleteli cez Dunaj, cez tú kalnú vodu,

  • Partneri

   • IT Akademia - vzdelávanie pre 21.storočie
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 8. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje