• Projektový deň: Neubližuj druhým ani sebe

   

  Veľkou problematikou súčasnej mladej generácie sú alkohol, cigarety, no bohužiaľ aj tvrdšie návykové látky. Je čoraz viac prípadov, kedy polícia zasahuje pri užití akejkoľvek drogy maloletými. Táto skutočnosť by nemala zostať utajovaná.A preto sme sa aj my nasedmičke rozhodli proti tomu bojovať aspoň usporiadaním projektového dňa pre 2. stupeňs názvom „Neubližuj druhým ani sebe“, ktorý sa uskutočnil 7.decembra.Staršie ročníky začali svoj deň pozeraním filmu Obyčajná tvár. Príbeh nám priblížil život telesne postihnutého AuggiehoPullmana , ktorý až v piatom ročníku začal chodiť do normálnej školy s ostatnými deťmi. Svojím výzorom na seba nechcene priťahoval pozornosť a bol terčom šikany svojich spolužiakov. Keďže bol ale priateľský a vždy nápomocný, čoskoro si našiel mnohých skutočných priateľov, ktorí ho mali radi takého, aký je.Potom na nás v telocvični čakali pripravené zábavné pohybové aktivity, kde mala víťazná trieda možnosť získať 10€ do triedneho fondu. Cez štvrtú hodinu sme sa s p. Sopčákom porozprávali o problematike alkoholu a ľahkej pyrotechniky a nakoniec sme v liste rodičom mohli napísať, ako ich máme radi, za čo všetko im ďakujeme a čo budeme robiť preto, aby sme ich nesklamali.Som rada, že aj na sedmičke sa každoročne usporadúvajú podobné akcie, ktoré upozorňujú  žiakov na nebezpečenstvo sveta drog a iných závislostí. 

  Kvaššayová Valéria, IX.B

 • ŠALIANSKY MAŤKO

  Aj v tomto šk. roku sa uskutočnili triedne kolá recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko,“ ktoré posunuli nádejných recitátorov do školského kola. Žiaci, ktorí mali pripravené zaujímavé ukážky/ povesti sa s nimi statočne popasovali. Žiaľ, víťazmi sa stať všetci nemohli. V tomto šk. roku porotu oslovili:

  I. kategória: 1. miesto: Terezka Šlosárová

                           2. miesto: Nikola Stehlíková

                           3. miesto: Katarína Hajduchová

  II. kategória: 1. miesto: Ema Šlapková

                            2. miesto: Ema Martišková

                            3. miesto: Sebastián Kočko

  Výhercom blahoželáme, držíme palce v okresnom kole a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutia pri ďalších recitačných súťažiach.

 • OZNAM ŠJ

  OZNAM ŠJ

  Posledné možné odhlásenie zo stravy pred vianočnými prázdninami je pre stravníkov v hmotnej núdzi 17.12.2018 - pondelok do 12,00 hod. a pre ostatných stravníkov  18.12.2018 - utorok do 12,00 hod.

  V prípade ochorenia žiaka si môže rodič neodhlásený obed zobrať do obedára.

   

                                                                             vedúca ŠJ Mgr. Ľubica Barošová

 • Mikulášsky deň

  Oddávna ovplyvňovali život našich predkov a zohrávali dôležitú úlohu i rôzne zvyky a tradície.  Aj keď sa mnohé už dnes vytratili z nášho života, predsa sa ešte niektoré zachovali a dodržiavajú i v súčasnosti. Asi najbohatším mesiacom na tradície a zvyky je december - na Barboru, Mikuláša, Luciu,  vianočné sviatky ( Štedrý večer, na Štefana ), Silvester spojený s príchodom nového roku.

  Predvianočný čas sa i na našej škole niesol v duchu starých a dobrých tradícií. Zavítal k nám Mikuláš - muž s bielou bradou, ktorý nadeľuje deťom sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Sprevádzali ho anjeli, čertíci, ba i sobík. Rozruch v triedach nastal vždy pri  zvonení čertov so zvoncami, keď  v typickom oblečení  vstupovali  do každej triedy. Túto peknú akciu zorganizovali žiaci 9.A a 9.B triedy. Pripravili si pre deti mikulášske básničky, pre šibalov si čerti doniesli vrece a ako pamiatku na dnešný deň im nakreslili  na líčka srdiečka. V niektorých triedach ich dokonca privítali pesničkou. Po krátkej zábave obdarovali deti  sladkosťami.

  Týmto spôsobom sme si pripomenuli jednu z krásnych ľudových tradícií a nemali by sme na ne zabúdať ani v dnešnej dobe. Za peknú realizáciu tejto akcie deviatakom ďakujeme.

 • Literárna exkurzia

   

  Literárna exkurzia pre deviatakov patrí už tradične muzikálu.  Inak nebolo tomu ani tento rok. 4. decembra sme sa teda vybrali do Bratislavy za vytýčeným cieľom.

  Prvou našou zastávkou bol Slavín – pamätník vojakov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne na území západného Slovenska. Prechádzali sme popri masových a individuálnych hroboch 6845 vojakov, ktorí padli pri dobývaní mesta v apríli 1945. Pamätník bol vystavený v rokoch 1957 – 1960 ako pocta padlým sovietskym vojakom. Počasie nám prialo, pohľad z tohto miesta na naše hlavné mesto bol nádherný, Bratislavu sme mali ako na dlani.

  Prehliadku Starého mesta sme začali Michalskou bránou, najstaršou stavbou zo 14. storočia. Prechodom cez ňu sa mnohí riadili poverou študentov – kto chce urobiť skúšku, musí cez ňu prejsť v úplnej tichosti. Pod ňou sme si všimli „nultý kilometer“ a označenie 29 hlavných miest od Bratislavy. Prešli sme korunovačnou uličkou, dostali sme sa k Primaciálnemu palácu, prezreli sme si zaujímavý interiér Dómu svätého Martina. Keďže sa nezadržateľne blížia Vianoce, nemohli sme obísť vianočné trhy na Hviezdoslavovom a Hlavnom  námestí, kde sme si uvedomili, že najkrajšie sviatky roka sú už naozaj blízko. Krátky čas sme pobudli v nákupnom centre v Auparku.

  V podvečer začali veľké predmuzikálové prípravy. Autobus sa zmenil na provizórnu šatňu. Slávnostne vyobliekaní, naladení a plní očakávania sme dorazili do divadla Nová scéna, kde bol tento večer vyhradený pre muzikál BOYBAND. Pekné skladby a vtipné situácie, ktorých bolo v predstavení naozaj dosť, a na záver neutíchajúci potlesk pre hercov... To všetko v nás doznievalo ešte i cestou domov.

 • Výsledky on-line súťaže Informatický bobor

  Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Medzi úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci našej školy.

  Ďalšie diplomy pre úspešných riešiteľov... diplomy_iBobor.pdf​​​​​​​

 • Vianočné trhy na Sedmičke

 • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

  Žiaci prvého a druhého stupňa sa svedomito pripravujú na blížiace sa Vianočné trhy. Aj tí najmenší ukázali svoju šikovnosť pri výrobe zaujímavých a originálnych  výrobkov. :) 

 • Naši športovci ďakujú mestu

  Žiaci športových tried našej školy – hádzanári, ďakujú mestu Považská Bystrica za finančnú podporu na dopravu na športové podujatia domáceho a medzinárodného významu.

   

  Prinášame prehľad niektorých tohtoročných medzinárodných a domácich podujatí našich žiakov:

  Majstri Slovenska ZŠ 2018

        Dňa 16.5.2018 sa v športovom centre v Diakovej pri Martine uskutočnil finálový turnaj 44. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok v hádzanej. Po vyraďovacích bojoch v základných a semifinálových skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci z THA Martin, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ kpt. Nálepku Stupava a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica.

       Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili všetci zúčastnení žiaci a žiačky a ich fankluby. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Stupavy, ktorí zviedli medzi sebou súboj o 1. a 2. miesto. Menej úspešní boli žiaci z Martina a Nových Zámkov. Podelili sa o 3. a 4. miesto, taktiež po veľmi urputnom boji. V konkurencii najlepších štyroch družstiev zo Slovenska si najlepšie počínali naši chlapci z Považskej Bystrice tak, ako sme boli naučení z minulých ročníkov. Ani v jednom zápase nenašli premožiteľa a získali pre našu školu ďalší v poradí už trinásty titul „Majster Slovenska“ v tejto vekovej kategórii (žiaci narodení po 1.7.2005).

       Na veľmi dobre zorganizovanej akcii zo strany usporiadateľov – THA Martin, sa ako zástupcovia SZH zúčastnili Mgr. Silvia Priklerová – predsedkyňa komisie mládeže a Ernö Kelecsényi – viceprezident SZH.

       Výsledky :

  1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  THA Martin                          12 : 11  (6 : 5)

        G: Kostelanský – 4, Podsedlý – 4, Tarnek – 1, Janík – 1, Skáčik – 1, Mlyniský - 1

  2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    13 :   6  (4 : 3)

  3.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      13 : 11  (4 : 4)

        G: Podolák – 4, Podsedlý – 3, Chabada M. – 2, Janík – 2, Martiška – 1, Riljak B. - 1

  4.  THA Martin                          -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 : 12  (8 : 4)

  5.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 :   5  (9 : 1)

        G: Podolák – 4, Kostelanský – 2, Mlyniský – 2, Riljak B. - 2, Chabada M. – 1, Janík – 1,

            Martiška – 1, Skáčik – 1, Maliar – 1, Bačík - 1

  6.  THA Martin                          -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        9 : 13  (7 : 7)

   

       Poradie :

  1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica     3 3 0 0  41 : 27    6 b.

  2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        3 2 0 1  37 : 28    4 b.

  3.  THA Martin                           3 1 0 2  36 : 37    2 b.

  4.  ZŠ Nábrežná Nové Zámky      3 0 0 3  23 : 45    0 b.

   

       Všetkým zúčastneným žiakom a trénerom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a klubu. O zlaté medaily pre našu školu sa zaslúžili títo žiaci – Martin Chabada, David Lovecký, Michal Kostelanský, Richard Tarnek, Marek Bačík, Branislav Dudr, Richard Dzurjaník, Daniel Gero, Viliam Hlušek, Jakub Janík, Radoslav Maliar, Matej Martiška, Marián Mlyniský, Ján Podolák, Dominik Podsedlý, Bruno Riljak, Dávid Rolinčin, Filip Skáčik, Patrik Tichý a Patrik Zachar, tréneri – Dušan Porubský a Mgr. Jan Beňadik.

   

   

  Aj touto cestou, svojimi dobrými výsledkami ďakujeme nášmu mestu za podporu.

  ĎAKUJEME!!!!!

 • Spomienky na Londýn...

  Spomienky na Londýn...

  Milí žiaci,

  naši výletníci si pripravili pekné prezentácie plné spomienok na exkurziu v Londýne.  Vybrali sme s pani učiteľkami anglického jazyka malú ochutnávku.

  Enjoy  watching 

  London_-_Philip.pptx

  London_-_Vanesa.pptx

  London_-_girls_from_VIIB.pptx

  London__-_Klara_and_Tana.pptx

  London_-_Karolina_Natalia_Ema.pptx

  London_-_Lenka_and_Martina.pptx​​​​​​​ • V hodnotení inštitútu INEKO – 8. najlepšia základná škola na Slovensku

 • Šiestaci na Orave

  Šiestaci na Orave

  Dňa 23.10.2018 sme sa my, žiaci 6. ročníka spolu s našimi pani učiteľkami, vybrali na literárnu exkurziu. Našim cieľom boli 3 miesta – Dolný Kubín, Jasenová a Leštiny.

  V Dolnom Kubíne sme navštívili múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v budove Čaplovičovej knižnice. Tu sme si vypočuli veľmi peknú prednášku o Hviezdoslavovom pôsobení. Mali sme možnosť pozrieť si vitríny, v ktorých boli obrázky, ale aj text predstavujúci Hviezdoslavov život.

  Následne naša cesta pokračovala do Jasenovej do rodného domu Martina Kukučína. Vedľa domu sa nachádza aj jeho socha v nadmernej veľkosti. Po výklade sme si mohli na týchto miestach zakúpiť rôzne prezentačné predmety ako magnetky, pohľadnice apod.

  Poslednou zastávkou bol drevený evanjelický artikulárny kostol v Leštinách. Celá stavba pozostávala z dreva, dokonca aj farbou maľovaný strop. Ako každá exkurzia aj naša končila príjemnou, zábavnou časťou, a to nákupom v obchodnom centre.

  Ďakujeme pani učiteľkám za možnosť spoznať miesta, kde pôsobili naši spisovatelia.

   

  Ninka Hanáčková

 • Besiedka so starými rodičmi

  Vo štvrtok 25. októbra sa v našej škole konalo milé stretnutie, na ktorom deti kytičkou utkanou z piesní, tanca a hovoreného slova prejavili úctu a poďakovanie svojim starým rodičom.

 • Oznam ŠJ

  Oznam ŠJ

  Stravníci budú na pondelok 29.10.18 odhlásení hromadne a utorok 30.10.18 sa do platby na mesiac október nezapočítaval.

                         Mgr. Ľubica Barošová 

                               vedúca ŠJ

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici na základe zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §150 ods.5 vydáva toto nariadenie.

  Udeľujem zo závažných prevádzkových dôvodov (riešenie havarijného stavu školy v dodávke elektrickej energie, kontrola prívodu a rozvodov el. energie) dňa 29. októbra  voľno všetkým žiakom školy.

 • Our trip to London

  Minulý týždeň  sa 61 žiakov našej školy vybralo spoznávať európsku metropolu – Londýn. Po absolvovaní náročnej 24 hodinovej cesty autobusom a  plavby trajektom nás Londýn odmenil krásnym slnečným počasím.  Prezreli sme si časť Westminster, the Houses of Parliament, Big Ben i Westminster Abbey. Potom sme si urobili príjemnú prechádzku cez St. Jamse´s Park až k sídlu anglickej kráľovnej - Buckingham Palace. V poobedňajších hodinách sme sa túlali uličkami Chinatown a prezreli sme si Trafalgar Square so známou sochou Admirála Nelsona, Národnou galériou i Piccadilly Circus. Veľkou odmenou po náročnom dni bola jazda na Londýnskom oku. Z výšky 135 metrov sme mali Londýn ako na dlani.

  Večer sme sa plní očakávaní ubytovali v anglických rodinách, kde sme mali možnosť nahliadnuť do života Angličanov.  Niektorí sme ochutnali typické „fish and chips“,  či anglický  toast s marmeládou a cereálie s mliekom.

  Na druhý deň sme sa vybrali za novými zážitkami a vedomosťami do múzeí. Navštívili sme Múzeum vedy a Prírodopisné múzeum, kde sme okrem iného mohli vidieť kostry dinosaurov, výstavu minerálov, zažiť zemetrasenie, či si vyskúšať, ako fungujú fyzikálne zákony. V poobedňajších hodinách sme sa prešli cez najväčší park Londýna – Hyde Park a odskočili sme si nákupy na známej Oxford Street.

  Tretí deň začal v Múzeu voskových figurín Madamme Tussauds, kde sme stretli známe osobnosti zo sveta filmu, vedy, kultúry, športu i politiky. Ich voskové napodobeniny boli niekedy také reálne, že sme si ich pomýlili s návštevníkmi múzea. Potom sme nasadli na čierny londýnsky taxík, ktorý nás previezol históriou Londýna, videli sme ukážky z obdobia Shakespearových divadelných hier,  morových epidémií, veľkého požiaru, priemyselnej revolúcie i moderného Londýna. V závere sme sa v 4D kine stali súčasťou veľkej bitky o záchranu Londýna, kde superhrdinovia Hulk, Spiderman, Ironman, Wolverine zachránili Londýn pred úplnou skazou. 

  Popoludní sme sa vydali na dobrodružnú cestu preplneným londýnskym „tube“ (metrom) a napriek obrovskej tlačenici sme sa šťastne prepravili ku Katedrále svätého Pavla, ktorá patrí k najväčším cirkevným stavbám na svete. Aj keď  sme už boli unavení, zdolali sme úctyhodných 528  schodov a za odmenu sme mohli obdivovať krásne výhľady na Londýn z výšky 85 metrov.

  V závere nášho výletu sme si pozreli južné pobrežie Temže, prešli sme sa popri Shakespearovom divadle Globe,  okolo repliky lode Golden Hind (zlatá laň), na ktorej  Francis Drake oboplával Zem, a dostali sme sa až ku slávnemu Tower Bridge. Potom nás čakala dlhá cesta domov.

  Výlet bol náročný, domov sme sa vrátili unavení, ale plní krásnych zážitkov.

  London is simply great.

 • KreaTivo a Hoplaland v Trenčíne

  Žiaci 3.A, 3.B a 3.C boli na exkurzii v Trenčíne. Veeeľmi sa tešili na cestu vláčikom, veď mnohí vlakom cestovali prvýkrát. V KreaTivo na nás čakali tri príjemné tety. Deti vhodne motivovali a tímovou prácou konštruovali strojček Spin Art a individuálne tvorili nádherné dielka. Preskúmali všetky zákutia Obchodného centra MAX a na svoje si prišli v Hoplalande. Nádherné jesenné počasie babieho leta ponúkalo prechádzku Trenčínom a úžasnú scenériu Trenčianskeho hradu. Keď sme už minuli aj posledný cent a pojedli všetko, čo nám maminky nachystali, vybrali sme sa na vláčik domov. Na železničnej stanici nás už čakali niektorí rodičia, iní pred školou a deti sa veľmi ponáhľali porozprávať všetko, čo zažili.

 • 3. C verzus Ponožkožrút v Považskej knižnici

  V Považskej knižnici v Považskej Bystrici sa žiaci 3. C stretli s "Ponožkožrútom", ktorý za nimi pricestoval až z Čiech. Pripravil im zaujímavý kvíz, hádanky a piesne. Zahral sa s nimi na tlmočníkov a starostlivo vyhodnotil všetky súťaže. Šesť detí si odnieslo za svoje vedomosti peknú knihu. Ani ostatní neodišli naprázdno, dostali  parádne pexeso. Ďakujeme tety knihovníčky a už teraz sa tešíme sa na ďalšie stretnutie.

 • Zážitkové učenie - exkurzia vo hvezdárni

  V utorok 16.10. sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili prírodovednej exkurzie vo hvezdárni v Žiari nad Hronom. Skvelý zážitok, množstvo zaujímavostí a úžasné premietanie vesmíru v nás zanechalo výborný pocit a veľa nových poznatkov.

 • Divadelné predstavenie Ďurošík

  Slovenský jazyk a literatúra netradične. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V piatok 12. októbra mali žiaci 1. stupňa možnosť vidieť rozprávkovú inscenáciu Ďurošík alebo Na zbojnícku nôtu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
 • 042/4261647

Fotogaléria