• Športové krúžky v školskom roku 2021/22

     • Volejbal dievčat – telocvičňa školy

       

      3. a 4. ročník – prípravka – pondelok od 15.15 hod.

                                                      streda od 13.50 hod.

      5. ročník – štvrtok – od 13.50 hod.

                          piatok – od 13.50 hod.

      6. a 7. ročník – mladšie žiačky – utorok od 13.50 hod.

                                                               štvrtok od 15.15 hod.

      8. a 9. ročník – staršie žiačky – pondelok od 13.50 hod.

                                                             piatok od 15.15 hod.

       

      Talentáčik – športová príprava detí

      telocvičňa školy

       

      Predškoláci – streda od 16.30 hod.

      1.ročník – utorok od 15.15 hod.

      2.ročník – streda od 15.15. hod.

       

      Hádzanárska prípravka chlapcov

      športová hala SNP

       

      3.ročník – utorok od 13.30 hod

                         štvrtok od 13.30 hod.

      4.ročník – pondelok od 13.30 hod

                         streda od 13.30 hod.

      5.ročník – utorok od 14.45 hod.

                         štvrtok od 14.45 hod.

                         piatok od 13.30 hod.

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia,  milí žiaci!

      Otvorenie školského roka sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 9.00 hod. v kmeňových triedach.

      Obedy pre prihlásených stravníkov sa v prvý deň vydávajú od 10.00 hod. do 11.30 hod.

      Každý žiak školy a rodičia prváčikov, ktorí prídu na otvorenie školského roka musia pravdivo vypísať "tlačivo o bezpríznakovosti". Toto je možné spraviť elektronicky cez "edupage" školy alebo vytlačiť a vypísať.

      Pri vstupe do školy žiaci a návštevníci prechádzajú ranným filtrom nasledovne:

      - triedy 1.A a 1.B vstupom cez terasy pred triedami

      - triedy 2.B a 2.C vstupom zozadu budovy, vchodom do telocvične

      - triedy 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 7A, 7.B a 8.C služobným vchodom

      - triedy 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B a 9.C hlavným vchodom

      Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

      Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.pdf

      Mgr. Vladimír Šebeň, riaditeľ školy

     • Oznam školskej jedálne

     • Pre školský rok 2021/2022 vyplňte ZÁPISNÝ LÍSTOK pre každého žiaka (stravníka) samostatne.

      Tlačivo je uložené na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň,  Zápisný lístok.

      Dôsledne vyplnené a podpísané tlačivo prineste 23.8. - 30.8.2021 do kancelárie vedúcej ŠJ. V prípade, ak má Vaše dieťa nízky stav konta na stravu – vyzdvihnete si zároveň poštovú poukážku, prípadne Vám podám  informáciu o úhrade prevodom. Výšku konta (preplatku) zistíte na web stránke alebo cez mobilnú aplikáciu Strava.cz, prípadne telefonicky. Pri úhrade za obedy je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý je totožný s evidenčným číslom stravníka. Ak uhrádzate obedy za viac stravníkov spolu, uvádzajte ev. číslo najmladšieho žiaka. V prípade neuvedenia variabilného symbolu sa môže stať, že platba bude nesprávne spárovaná.

      Rodičia prvákov musia prísť osobne už s vypísaným Zápisným lístkom + zakúpia čip.

      Ak je konto dostatočné (pre 1. stupeň 28 € a pre 2.stupeň 30 €), stačí vypísaný Zápisný lístok elektronicky odoslať (oskenovať alebo odfotiť)  na e-mailovú adresu: jedalen1415@gmail.com a až po doručení v plnom rozsahu správne a čitateľne vypísaného Zápisného lístka bude stravník prihlásený na obedy od 2.9.2021. V prípade, že prvý obed nechcete odobrať – odhláste sa na stránke Strava.cz.

      Zápisným lístkom je podmienené prijatie stravníka na obedy.

      Postup  prihlásenia na Strava.cz:

      1. www.strava.cz

      2. výber jedálne:  9013

      3. užívateľ:  priezvisko.meno (všetko malým písmom, bez diakritiky, napr.

      hrasko.jan)

      4. heslo:  ak nefunguje pôvodné, vygenerujete si nové cez Zabudnuté heslo

      Heslo sa dá vygenerovať iba stravníkom, ktorí si pri prvotnom prihlásení zadali e-mailovú adresu.

      5. ak sa odhlasujete z obeda, nezabudnite kliknúť na Odoslať

      6. po ukončení prezerania kliknite na Odhlásiť sa

      Viac informácii nájdete na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň, Odhlasovanie zo stravy.

      Kolektív ŠJ sa  teší od septembra na všetkých stravníkov,  no hlavne na prváčikov.     

     • Úspech našej siedmačky Anetky

     • Účasť a postup v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín je obrovská česť. V tomto školskom roku sa 67.ročník tohto významného umeleckého podujatia konal online formou. Z kategórií, v ktorých súťažili naši žiaci, si cenu poroty odniesla žiačka 7.B triedy, Anetka Jahôdková. Súťažila v ťažkej kategórií, ktorej sa zúčastňujú žiaci 7. – 9. ročníka. Anetka básňou Starenka od Valentína Beniaka veľmi zaujala porotu, no prvé miesta patrili starším a skúsenejším recitátorom. Nás veľmi potešilo aj toto ocenenie a veríme, že o rok si vybojuje „medailovú“ pozíciu. Anetka, gratulujeme!

     • Nemôžeme ísť do bábkového divadla, tak bábkové divadlo prišlo k nám

     • Každoročne piataci v rámci literárnej exkurzie navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. Keďže nám súčasná situácia toto neumožňuje, hľadali sme spôsob, ako deťom zabezpečiť zážitok z bábkovej hry. A tak v piatok do našej školy zavítal bábkoherec a spisovateľ Peter Gärtner, ktorý zahral deťom piateho ročníka predstavenie s názvom O čertovi Kolofónovi. Divadlo bolo interaktívne, zábavné a všetkých žiakov vtiahlo do deja. Veľmi nás tešili reakcie detí, ktoré po predstavení žiarili šťastím. Okrem predstavenia sa s Peťom porozprávali aj o výrobe bábok, o spôsobe, akým bábky vyrába, no aj o ďalších predstaveniach. Veríme, že toto nebola posledná návšteva bábkoherca v našej škole.

     • Povesti v 5.C

     • Tvorivosť, fantázia a kreativita našich detí je neskutočná a my sme radi, že sa prejavila pri tvorbe vlastných povestí. Na hodinách literatúry sme sa naučili teoretické poznatky o povestiach, vysvetlili sme si podľa čoho ich delíme a podobne. Žiaci mali vymyslieť a napísať vlastnú povesť, ktorá by sa viazala k mestu alebo obci, v ktorej žijú. Zväčša si vyberali heraldické povesti, v ktorých si vymysleli povesti o vzniku erbu, no veľa z nich bolo aj miestnych, ktoré zas hovorili o vzniku hradu. Vznikli naozaj unikátne povesti, za ktoré by sa nehanbil žiaden uznávaný spisovateľ a svoje povesti si aj krásne ilustrovali. Ale veď posúďte sami.

     • MDD na Sedmičke

     •         Dnešný Medzinárodný deň detí spríjemnili ôsmaci a deviataci zábavnými súťažami pre žiakov 1.-5. ročníka. Krásne slnečné počasie umožnilo ich realizáciu vonku, na čerstvom vzduchu.
              Na prvom stanovišti “Pevnosť Boyard” nás privítali žiaci 8. A. Vyriešením úloh a rozlúštením indícií deti mohli získať kľúče a následne úspešne zdolať pevnosť. Ich druhé stanovište potrápilo mladšie, no i tie staršie hlavičky. Ale ak ste dávali dobrý pozor a zapamätali si štyri predmety položené na stole, bola to pre vás hračka.
               9.C pripravila dve netradičné a originálne súťaže, spolu s maľovaním na tvár. “Krádež morských perál” poskytla príležitosť premeniť svoje ruky na plutvy a pomocou nich ukradnúť morské perly z jednej truhlice a preniesť ich do druhej truhlice s pokladom. Videli ste už niekedy presýpacie hodiny s lentilkami? Ich premiéru uviedli deviataci v zdanlivo jednoduchej, no napínavej druhej súťaži. Faunu a flóru Slovenska deťom priblížili žiaci z 8.C. Naučili sa rozoznávať liečivé rastlinky od tých jedovatých a spoznali mnoho zaujímavých živočíchov.
              Hod na basketbalový kôš a papierovú rybačku zase prichystali športovci z 9. A. Na stanovišti 8.B ste si mohli zahrať maxi piškvorky a určite sa vám podarilo zostreliť i niekoľko plastových fliaš. Poslednou exteriérovou zastávkou boli súťaže pod vedením žiakov z 9. B. Skvelou zábavou bolo triafanie ping-pongových loptičiek do pohárikov aj “Károvanie s 9. B”, ktoré rozhýbalo nielen myseľ, ale aj telo. Program pre našich šiestakov a siedmakov zastrešili p. Malovec spolu s p. Ostrochovským. V telocvični pripravili pre žiakov basketbalové aktivity.
      Všade navôkol prekvitala radosť a z detských očí sršalo nadšenie. Pevne verím, že všetci si dnešný deň užili naplno, odniesli si pekné zážitky a už teraz sa všetci tešíme na budúcoročné MDD na Sedmičke.

                 

                                                                                                               Barbara Betinská, 9.A

     • Palacinky na hodine nemeckého jazyka

     • Dňa 6.5.2021 mali žiaci VIII.A s pani učiteľkou Annou Kubranskou netradičnú hodinu nemeckého jazyka. Keďže preberajú lekciu o varení, pani učiteľka sa rozhodla, že pôjdu variť, aj si zasúťažiť. Žiaci si vybrali palacinky. Počas prípravy bola zábavná a súťaživá nálada. Súťaž bola rozdelená na chlapcov a dievčatá. Bolo zopár prihorených palaciniek, ale chlapci aj dievčatá mali vynikajúce palacinky a pani učiteľka udelila výhru dievčatám.

      Patrik Zachar 8.A

      Dňa 4.5. sme sa my žiaci 8.C rozhodli, že s pani učiteľkou Kubranskou v rámci hodiny nemeckého jazyka pôjdeme do školskej kuchynky robiť palacinky. Každý doniesol nejakú z ingrediencií a pustili sme sa do toho. Pri príprave sme si každú z ingrediencií aj pomenovali po nemecky a tak sme sa naučili zopár nových slovíčok. Príprava palaciniek nám trvala dve hodiny. Sme vďační, že nám pani učiteľka vymyslela takúto aktivitu,užiť sme si aj plno zábavy. Okrem nemčiny sme sa totiž priučili vareniu a mohli sme odskúšať naše kulinárske talenty. Všetky palacinky sa hneď zjedli a myslím, že môžem povedať za nás všetkých, že boli výborné. 

      Nina Mária Hanáčková, 8.C

       

     • Zber papiera

     • Od 10.05.2021-14.05.2021 sa na našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Zbiera sa len papier, NIE KARTÓN. Papier musí byť zviazaný a odvážený, nie v kartónovej krabici. Zber bude pri ZADNOM VCHODE (VCHOD DO TELOCVIČNE ), v čase od 6:30 do 7:45, poobede od 13:00 do 16:00. Odmenení budú traja najlepší jednotlivci a tri najlepšie triedy. Tešíme sa .

     • DEŇ ZEME

     • Dňa 22.apríla mala naša planéta ZEM opäť svoj veľký deň. Aj žiaci zo „Sedmičky“ sa zapojili a prispeli aspoň troškou k väčšej čistote v našom okolí. Zároveň sa učili vzájomnej pomoci a spolupráci.

      V triedach s pani učiteľkami prebiehali vzdelávacie aktivity, kde sa žiaci rozprávali o dôležitosti a význame tohto sviatku. Následne pracovali v skupinách na spoločných projektoch. Práca im šla od ruky nielen v triedach, ale aj v okolí školy, ktoré upravili, vyčistili a vyzbierali mnoho odpadkov. Drobný papierový a plastový odpad z priestoru školského areálu a blízkeho okolia po vyzbieraní separovali do odpadových nádob. Niektorí žiaci okopávali, vytrhávali burinu a upravili skalky. Chlapci orezávali suché konáre zo stromov pod dohľadom a vedením pána učiteľa. Deti pracovali s veľkou chuťou a nadšením.

      Žiaci aj učitelia všetkým dokázali, že im na našej Zemi záleží.

      Dôležité je však aj to, že naši žiaci sa starajú o okolie prírody nielen na Deň Zeme, ale získavajú kladný vzťah k prírode počas celého školského roka.

     • Ako ide dokopy Deň Zeme, štúrovci a futbal?

     • Tak ako každý rok aj dnes si pripomíname Deň Zeme. Je to deň, kedy by sme mali venovať ochrane prírody a nášho životného prostredia zvýšenú pozornosť. Každý rok sa tento deň na našej škole organizovali rôzne podujatia pri tejto príležitosti, no pandémia nás tento rok zastavila. Aj keď našej Zemi by sme mali venovať pozornosť viackrát ako len jediný deň v roku.

      Žiaci IX.C strávili netradične vonku v areáli školy hodinu slovenského jazyka. Samozrejme, venovali sa aj čisteniu nášho okolia. Sme radi, že na školskom dvore sa nenachádzalo veľa odpadkov. Pre našu modrú planétu vytvoria aj básne „cinquain“, ktoré budú hotové v pondelok, plus útvary dvoch rôznych jazykových štýlov. Veľmi sa tešíme na ich práce.

      Keďže bolo odpadkov málo, zostal čas na aktivitu „Štúrova jedenástka“. Žiaci si museli spomenúť na hlavných predstaviteľov štúrovskej generácie, na ich postavenie, povahové črty, spôsob prejavu a pod. a zostaviť futbalovú jedenástku tak, aby vlastnosti štúrovcov boli v súlade s vlastnosťami hráčov. Ako hlavný útočník bol Janko Kráľ s jeho revolučnými praktikami a buričstvom. Po jeho stranách stáli dvaja zástupcovia študentov, ktorí odišli z Bratislavského lýcea na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra. V strede bol samotný Ľudovít ako srdce tejto romantickej skupiny a vodca a po jeho pravici a ľavici nebol nik iný ako J.M. Hurban a M.M. Hodža. Ďalšiu líniu tvorili J. Botto, A. Sládkovič a J. Matúška, ktorí stáli na poste obrancov – ako obrancovia nášho národa. Pred brankárom mal miesto S. Chalupka ako najstarší a najskúsenejší, ktorý na všetko dohliadal a v bráne náš tím chránil J. Francisci-Rimavský. A ešte aby sme nezabudli. Ako trénera si zvolili J. Hollého, ktorý bol poradcom najmä pre Štúra v oblasti jazykovedy. Naozaj zostavili skvelý tím!

      No bol tento tím víťazný? Boli to majstri? Deviataci odpovedali jednoducho: „Bol v roku 1843, kedy bola uzákonená spisovná slovenčina.“

     • Naše aktivity mimo školských lavíc

     • Čas, ktorí žiaci trávia v škole sa neodohráva len v školských laviciach, ale deti  využívajú všetky možnosti, ktoré im naša škola ponúka. V rámci školského areálu si deti veľmi rady zaskáču na trampolíne, o ktorú je veľký záujem. V priestoroch školy máme i vynovenú dielňu, kde  môžu žiaci ukázať svoju šikovnosť a rozvíjať svoje zručnosti.   Žiaci III.B si vyskúšali prácu v školských dielňach pod vedením p. učiteľa  Dušana Malovca. P. učiteľ ukázal deťom prácu s drevom – jeho opracovanie a využitie na vytvorenie rôznych dekoratívnych a úžitkových predmetov. Žiaci sa chuťou pustili do práce – šmirgľovali, obkresľovali, pribíjali klince, primeriavali,... Napriek tomu, že niektorí takúto činnosť vykonávali po prvýkrát, práca im išla „ od ruky“. Žiaci boli pyšní na svoje výtvory.  A nielen žiaci!!

    • Tvorivé písanie na hodine SJL
     • Tvorivé písanie na hodine SJL

     • Žiaci VIII.B ukázali svoju tvorivosť, keď z rôznych pohľadov spracovali báseň Mor ho! od Sama Chalupku. Sami sa presvedčte, že kreativita žiakom nechýba :).


      Mor ho!

      (moderné prevedenie)

      Letel vrtuľník z Tatry, ide do Bratislavy,

      Vieme o tom my, hlásia o tom správy.

      Preleteli cez Dunaj, cez tú kalnú vodu,

      Pristáli tam, lebo vodič mal nehodu.


      Stavajú diaľnicu a auto za autom sa valí

      asi zbúrajú aj starý hrad na vysokom bralí.

      Pod tým hradom Angličan sa fotí

      a vôkol neho behajú sami roboti.


      Pokraj Slovenska sedí prezident na masážnom kresle,

      iba sa čuduje, čo je Slovensko také skleslé.

      A pred ním armáda robotov stojí,

      obyčajný človek sa ich veľmi bojí.


      Divné káble trčia im z hlavy,

      čo prezident povie, to robot spraví.

      Ale múdry Slovák im pošle hieroglyfy

      a vďaka tomu im odpáli wifi.


      Takže sa spojenie zrušilo

      a Slovensko sa oslobodilo.


      Adriana Šurabová VIII.B


      Mor ho! (Povesť)

       Hovorí sa, že pred dávnymi časmi na Slovensku žili statoční muži. Boli to skromní a pracovití mládenci. Jeden druhému sa veľmi podobali. Milovali krajinu v ktorej žili, ba dokonca by za ňu život položili. Každý deň ďakovali Bohu za taký dar. Domov od Tatier až k Dunaju. Zem požehnaná, daná Slovanom od Boha.Tie krásne, vysoké hory a rovné polia. Neraz takú krásnu vlasť iný národ osvojiť si chcel. A kdeže sú? Padli! Tak v každej knihe píše sa, že zem ktorú Slovanom dali nebesá, každému vrahovi hrobom stane sa. Jedného dňa prišiel na ich územie rímsky cár spolu so svojou armádou. Pohostinní mládenci ich privítali božími darmi v nádeji, že prišli v dobrom. Pyšný cár nemal však dobré úmysly. Chcel si podmaniť ich krajinu. Božie dary neprijal a temným hlasom povedal, že tú krásnu zem si osvojiť prišiel. Nebojácni Slovania si svoj domov chránili. Nechceli mať pána, ktorý by za nich rozhodoval. Nezľakli sa jeho slov, ktoré hovorili o tom, ako sa otrokmi stanú. Mor ho! skríkli a statočne bojovali. Len zbabelý cár sa od strachu skryl medzi svoje vojsko. Veľa mužov padlo, no Slovania sa nevzdávali. Zomreli aj naši, ale vďačne svoju krv po poli vylievali, pretože padli za národ, a tak víťazmi sa stali. Boj pomaly tíchol a nakoniec všetci Slovania padli. Hrdý cár na osudnom poli stál a premýšľal. Azda mŕtvych hrdinov sa bál? Nemal chuti radovať sa z víťazstva. Slovania s láskou umierali, aby sa otrokmi stať nemuseli. Len ubrániť svoj národ chceli. V očiach cárových víťazmi oni boli. A tak tento príbeh končí sa. Slovania sa nevzdávali. Dokonca nám všetkým jednu radu dali. Nech sa ktokoľvek pokúsi vziať nám slobodu, nesmieme mu to dovoliť a radšej zomrime, ako by sme mali byť otrokmi.


      Napísala: Miriama Nováková VIII.B

      Ilustrovala: Simona Prostináková VIII.B

      Noviny-Gabko_a_Tomas_M..docx​​​​​​​


     • PONOŽKOVÁ VÝZVA AKO PODPORA ĽUDÍ S DOWNOVÝM SYNDRÓMOM

     • Už niekoľko rokov sa  vždy 21. marca koná PONOŽKOVÁ VÝZVA, ktorá sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.
      Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. V týchto časoch je o to dôležitejšie urobiť niečo pekné a preto sa do tejto výzvy zapojili aj naši žiaci, dokonca i celé ich rodiny. Podporili tak krásnu myšlienku a urobili svet  farebnejším. Všetkým ďakujeme a tešíme sa o rok.

     • Olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku

     • V tomto školskom roku boli jazykové olympiády realizované v online prostredí, okresné a krajské kolá prebehli v mesiacoch január a február.

      Olympiáda v nemeckom jazyku

      V kategórii 1C sa mimoriadne darilo Philipovi Geisbergerovi z 9.C,  ktorý preukázal skvelé znalosti nemeckého jazyka a stal sa víťazom krajského kola. Našu školu bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Výborné výsledky sme mali aj v olympiáde v anglickom jazyku. V okresnom kole zvíťazila Sabina Papšová (7.A) v kategórii 1A a postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila na 3. mieste.

      Veľmi sa tešíme z vynikajúcich výsledkov našich žiakov, všetkým účastníkom jazykových súťaží gratulujeme a Philipovi držíme palce v celoslovenskom kole.

     • Ako prišlo bábkové divadlo do našej „zatvorenej“ školy

     • Rok bojujeme so zákerným vírusom a rok žijeme naše životy úplne inak. Počítač sa stal našou každodennou súčasťou. Vďaka nemu sa vzdelávame a učíme nové veci. Návšteva reštaurácie, kina alebo divadla je len veľkým snom. A predsa sa žiaci 5.C dostali do bábkového divadla. Lepšie povedané „prenieslo sa“ za nimi do svojich detských izieb.

      V piatom ročníku naši žiaci pravidelne navštevujú v rámci exkurzie Bábkové divadlo v Žiline, aby si lepšie osvojili poznatky z tejto problematiky a videli bábky naživo. Bohužiaľ, momentálne sú všetky divadlá zatvorené, no my sme nechceli deti ukrátiť od tohto zážitku.

      Bábkoherec a spisovateľ Peter Gärtner zahral privátne predstavenie pre žiakov z 5.C prostredníctvom ZOOM-u s pani učiteľkou Židekovou. Predstavenie s názvom O čertovi Kolofónovi, ktoré je interaktívne a veľmi vtipné, sa piatakom veľmi páčilo. Na ich tvárach sa zjavil úsmev a v očiach radosť. V závere mohli Peťovi klásť otázky. Keďže si Peťo bábky aj sám vyrába, pýtali sa ho, ktorú bábku vyrobil ako prvú, koľko trvá výroba bábky, Peťo im ukázal aj proces výroby.

      Na záver zopár reakcií od detí:

      Laura: Veľmi sa mi páčilo. Bolo vtipné, zaujímavé, milé... Dozvedela som sa nejaké nové zaujímavosti a nevedela som, že sa drevená bábka vyrába tak zložito. Nečakala som že budeme mať také krásne online divadlo. Niekedy keď budem mať čas, vyrobím si takú handrovú bábku aj ja. Dúfam že príde niekedy aj naživo.

      Ella: Na predstavení ma zaujalo to že ako sa tie postavy vyrábali a tak o tých postavách.
      Páčilo sa mi to predstavenie všeobecne celé. Bolo to smiešne, zábavné a pekné.
      Nové som sa dozvedela, že hocikde sa dá všetko spraviť, napr. v byte, v izbe a pod..
      Ja si myslím o živote bábkoherca, že by to bolo veľmi zábavné hrať pre deti.

      Nicolas: Na ujovi sa mi páčilo že si našiel čas. Na bábkovom divadle sa mi páčili tie pekné postavičky, ako ich ujo pekne spraví a ako ujo s nimi smiešne hral. Pani učiteľke ďakujem, že ho zavolala a vďaka nej mi ujo zlepšil náladu a určite chcem, aby nám ešte zahral bábkové divadlo.

     • Matematická olympiáda

     • Piataci sa vo veľkom počte a so záujmom zapojili do riešenia domáceho kola matematickej olympiády. Najúspešnejší pokračovali v riešení úloh okresného kola.

      Výsledky okresného kola:

      1.miesto - Alexandra Bohunská  5.A,  3. miesto - Šimon Birošík 5.B, úspešným riešiteľom bol aj Leo Skorka z 5.A.  Všetkým riešiteľom MO blahoželáme a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.