Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Magdechová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kukučková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Jakúbková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Jakubcová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Chovancová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Pučeková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Leszayová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jankoviechová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Fapšová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Hlávková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Števíková
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Belavá
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viliam Kollár
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Kostelanská
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Viera Sláviková, PhD.
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Rosík
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Gašparíková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Marciňová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Šebeňová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Behríková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Sabová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Danica Gašparíková

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria