Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Jakúbková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Jakubcová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Chovancová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Elena Pučeková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Leszayová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Jankoviechová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kukučková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Magdechová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marianna Tomanová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viliam Kollár
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislava Kostelanská
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Viera Sláviková, PhD.
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Roman Rosík
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Alena Gašparíková
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Marciňová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Šebeňová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Behríková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alica Sabová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Danica Gašparíková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Lipová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Hlávková

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria