• Nadpis

    • ZOZNAM členov rady školy ku dňu 1.4. 2016
     ŠKOLA: ZŠ Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica  
     P.č. Priezvisko, meno, titul zástupca funkcia v rade
     predseda, podpredseda, člen
     1. Gašparíková Alena, PaedDr. pedag.zamest. predseda
     2. Gregorová Ľubomíra, Mgr. pedag.zamest.* člen
     3. Barošová Ľubica, Mgr. ostat. zamest. člen
     4. Betinská Martina rodičov člen
     5. Križan Pavol rodičov člen
     6. Martišková Magdaléna, Ing. rodičov člen
     7. Sovík Martin rodičov * podpredseda
     8. Máťoš Peter, Bc. zriaďovateľa člen
     9. Puček Marián, Mgr. zriaďovateľa člen
     10. Sopčák Marián, Mgr. zriaďovateľa člen
     11. Steiner Igor, MUDr. zriaďovateľa člen

      

     Statut_Rady_skoly.doc