Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Vladimír Šebeň Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Hádzanársky - starší žiaci "A"
Vedie krúžok: Turistický2
vs44@zoznam.sk
 
 
PaedDr. Ľubica Popelárová ĽP Rozvrh
Zástupkyňa
lubicapopelarova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Beata Bátorová BB Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Talentáčik
Vedie krúžok: Turistický1
bebabari@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Behríková LB Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk
lenkabehrikova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Belavá BZ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Jaroslav Dekan JD Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Erika Dratnálová DE Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 1
 
 
Ing. Katarína Ďuricová Rozvrh
Učiteľka
duricovakatarina@zoznam.sk
 
 
Mgr. Kristína Fapšová KF Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Johanna Gáliková JG Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Čitateľský
jogalikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Alena Gašparíková AG Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Vedie krúžok: Zábavná slovenčina IX.B
alenagasparikova@post.sk
 
 
RNDr. Danica Gašparíková DG Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
dgasparikova@zoznam.sk
Foto Mgr. Ľubomíra Gregorová ĽG Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 4
Vedie krúžok: Volejbalový - prípravka
gregorova.lubka@gmail.com
 
 
Mgr. Gabriela Hajduková HG Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jarmila Hlávková JH Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Matematika trochu inak
 
 
Mgr. Miriam Chovancová MC Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
miriamchov@centrum.sk
 
 
Mgr. Tatiana Jakubcová TJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Výtvarný - Šikovníček
tanajakubcova@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Jakúbková VJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Počítačový - VJ
jakubkovaa@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Jankoviechová JJ Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
jankoviechova@folklornestudio.sk
 
 
Mgr. Viliam Kollár VK Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
Vedie krúžok: Talentáčik - mini
Vedie krúžok: Volejbalový - 5. ročník
Vedie krúžok: Volejbalový - 7. ročník
viliam.kollar@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislava Kostelanská SK Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
Vedie krúžok: Hravá matematika
s.kostelanska@zoznam.sk
 
 
Mgr. Anna Križanová AK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Anna Kubranská AK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Kukučková ĽK Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
lkukuckova@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Leszayová LA Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Druhákovo
 
 
Mgr. Anna Lipová AL Rozvrh
Učiteľka
lipovaa@gmail.com
 
 
Mgr. Erika Magdechová EM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
erika.magdechova@centrum.sk
 
 
Mgr. Dušan Malovec DuM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Volejbalový - 8. a 9. ročník
malovec@slovanet.sk
 
 
Ing. Dana Marciňová DM Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
Vedie krúžok: Dopravný
Vedie krúžok: Počítačový - DM
dmarcinova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Zuzana Michálková ZM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Rozhlasovo-žurnalistický
 
 
Mgr. Michaela Nováková NM Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 5
 
 
Mgr. Michal Ostrochovský MO Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Elena Pučeková ELP Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
eelenitap@gmail.com
 
 
Mgr. Stanislav Pupík SP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Roman Rosík RR Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.A
Vedie krúžok: Volejbalový - 6. ročník
romanrosik@centrum.sk
 
 
Mgr. Alica Sabová AS Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Zábavná slovenčina
alica.sabova@zoznam.sk
 
 
RNDr. Viera Sláviková, PhD. SV Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Poznaj a chráň
 
 
Václav Straka VS Rozvrh
Učiteľ
strakavaclav@seznam.cz
 
 
Mgr. Erika Sukovská ES Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viktória Šebeňová VIŠ Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Zábavná matematika
sebenova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Janka Števíková ŠJ Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Eva Valášková EV Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 2
evavalaskova@zoznam.sk
Foto Zuzana Vojáčková ZV Vychovávateľka
Vedie krúžok: ŠKD 3
zvojackova06@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria