Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo slovenského jazyka a metematiky
Čitateľský
Hádzanársky - mini
Hádzanársky - mladší žiaci "A"
Hádzanársky - mladší žiaci "B"
Hádzanársky - prípravka
Hádzanársky - starší žiaci
Hráme sa s matematikou
Hravá matematika
Malí výtvarníčkovia
Matematika trochu inak
Múdra hlavička
Počítačový - DM
Poznaj a chráň
Slovenčina hrou
Slovenčina prevažne vážne
ŠKD 1
ŠKD 2
ŠKD 3
ŠKD 4
ŠKD 5
Talentáčik
Talentáčik - mini
Turistický
Varenie
Volejbalový - 5. a 6. ročník
Volejbalový - 7. ročník
Volejbalový - 8. ročník
Volejbalový - 9. ročník
Volejbalový - prípravka
Zábavná slovenčina
Žurnalistický

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
    Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica
  • 042/4261647

Fotogaléria