• Dejepisná olympiáda

     • Aj  v tomto školskom roku sme nadviazali na tradíciu úspechov v dejepisnej olympiáde. Okresné kolo sa konalo dňa 14. 2. 2020 v CVČ v Považskej Bystrici. Silvia Miškechová z IX.B obsadila v kategórii C krásne 2. miesto a zabezpečila si tak postup do krajského kola v Trenčíne, rovnako aj Bruno Osrman z VIII.B, ktorý sa v kategórii D stal víťazom okresného kola. Na 3. mieste v kategórii E sa umiestnil Patrik Zachar  zo VII.A. Úspešnou riešiteľkou okresného kola v kategórii C bola aj Adela Škultétyová z IX.A. Všetkým srdečne blahoželáme a Silvii Miškechovej a Brunovi Osrmanovi držíme palce v krajskom kole v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020.

                                                                                      PaedDr. Alena Gašparíková

     • Oznam

     • Dňa  21. 2. 2020  sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 8.C, 7.A a 7.C triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci sa vrátia do školy až po jarných prázdninách, v pondelok 2.marca 2020. 

     • Oznam

     • V dňoch od 19.2. do 21. 2. 2020 (od stredy do piatku) sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 2.B, 4.B a 8.A triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci sa vrátia do školy až po jarných prázdninách, v pondelok 2.marca 2020. 

     • Geografická olympiáda

     • Trojica najmladších žiakov v kategórii G nás tento školský rok reprezentovala v obvodnom kole Geografickej olympiády. Po svedomitej príprave sme sa dňa 5. 2. 2020 dočkali  výsledkov nášho snaženia. Najúspešnejšou súťažiacou bola Lucia Uríková z 5.A triedy, ktorá s počtom bodov 85 obsadila krásne 2. miesto. Blahoželáme a želáme jej veľa úspechov v ďalších ročníkoch GO.

     • Zvedavý sloník - bábkové divadlo

     • Triedy I. A a I. B navštívili 7.2. bábkové divadlo v Žiline pod názvom Zvedavý sloník. Žiaci videli príbeh malého slovníka v podaní bábkohercov. Príbeh deti veľmi zaujal. Bol vtipný, poučný, sprevádzaný pohyblivými kulisami, hudbou a spevom. Žiaci mali možnosť zažiť divadlo v ktorom účinkujú bábky a bábkoherci.

     • Oznam

     • V dňoch od 11.2. do 14.2.2020 ( od utorku do piatku ) sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 1. A, 1. B, 3. B a 4. A triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni.

     • Okresné kolo Šalianskeho Maťka

     • Povesti. Klenot našej literatúry s kúskami slovenskej histórie. Majú k nim blízko malí i veľkí, deti i dospelí. To, že mnohých našich žiakov povesti zaujímajú, svedčí aj účasť na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 30. 1. 2020 v priestoroch CVČ v Považskej Bystrici. Súťažilo sa v troch kategóriách. Alexandra Bahulová z 2. B a Soňa Bútorová zo 4. C výborne reprezentovali našu školu. Tomáš Kuchár zo 6. A vďaka svojmu peknému rétorickému prejavu získal 2. miesto. Gratulujeme!