• Opakujeme, utvrdzujeme, rozprávame sa ...

     • V škole nám je veselo.  Vyučovanie vonku, v letnej triede aj pri interaktívnej tabuli nás baví. Opakujeme, utvrdzujeme, rozprávame sa, sme aktívni a hlavne, sme spolu ako trieda a kamaráti. 

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     •  

      Informácie pre 6. - 9.ročník:
      Mesto Považská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie pre šiesty až deviaty ročník v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 29.júna do 30.júna 2020 (posledné dva dni v júni, tj. pondelok a utorok). V dňoch 22.6.-26.6.2020 naďalej prebieha dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ako doteraz.
      V pondelok 29.6.2020 budú žiaci v škole od 7.50 do 12.25 hod. (teda 5 vyučovacích hodín). Učebnice odovzdajú len žiaci 9. ročníka.  Žiaci ročníkov 5. - 8. učebnice neodovzdávajú. Ďalšie informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov.
      Žiaci, ktorí chcú odoberať v tieto dva dni obedy, musia sa prihlásiť najneskôr do stredy 24.6.2020 do 13.00 hod. cez stránku "strava.cz". Prihlasovacie údaje dostali žiaci od svojich triednych učiteľov.

      Vyučovanie v ročníkoch 1.- 5. bude aj naďalej prebiehať podľa doterajších podmienok. Prihlásenie alebo odhlásenie na stravu je možné do stredy  24.6.2020 do 13.00 hod.

      V posledný deň - 30.6.2020 bude ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení. Školský klub bude v prevádzke do 13.00 hod.

      Mgr. Vladimír Šebeň, riaditeľ školy