• KARNEVAL

          • Tohtoročný karneval zorganizoval ŠKD a začal netradične prekvapením - vystúpením Jakuba Pružinského, finalistu súťaže SUPERSTAR 2018, čo deti prijali s veľkým nadšením. Po úvodnom vystúpení pokračoval karneval v tradičnom duchu - v tanci, súťažiach... Nechýbalo ani ďalšie spevácke vystúpenie nášho hosťa a nielen to. Na záver karnevalu si každá maska vytiahla z čarovného vreca cenu, pretože odborná porota skonštatovala, že všetky masky boli krásne a tak udelila iba jediné miesto a to prvé pre všetkých. Pri odchode domov nasledovala autogramiáda s Jakubom Pružinským, ktorému aj takto ďakujeme, že si našiel čas a prišiel medzi nás. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto vydareného a milého podujatia, osobitne však pani vychovávateľke Miške Novákovej, ktorá držala pevne vo svojich rukách dirigentskú paličku a to veľmi dobre.