• Letný tábor ŠKD

     • Deti z nášho  školského klubu   strávili už piate leto časť svojich prázdnin v letnom   tábore, tento rok  na Duchonke. Tento rok putovali po svetadieloch, kde sa oboznamovali s pôvodnými obyvateľmi, zvykmi ako aj so zaujímavosťami tej ktorej oblasti. Naučili sa pracovať s Morseovov abecedou, obrázkovým písmom, pochodovými značkami, piktogramami, poskytnúť prvú pomoc, zhotoviť indiánsky totem...  Perfektne zvládli aj černošské a indiánske kmeňové tance.  Na konci každého dňa absolvovali výpravu za lupeňmi farebného kvetu, ktorý ukrýval otázky týkajúce sa jednotlivých svetadielov – na konci zložili kvet z farieb všetkých svetadielom. Záverečnú diskotéku   deti  poňali svetovo - zamaskované  za domorodých obyvateľov -  a tak zdarne zavŕšili týždenné putovanie.

      Okrem uvedeného deti absolvovali výlet na Ranč pod babicou, kde videli  westernové mestečko, mini ZOO, zajazdili si na koňovi, navštívili zámok a národný žrebčín v Topoľčiankach a absolvovali kopec hier, súťaží a šantenia v bazéne.