• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Naši žiaci úspešne reprezentovali školu na Okresnom kole OAJ. Sabina Papšová zo 6.A obsadila v kategórii 1A druhé miesto a Tomáš Lagín z 9.B obsadil v kategórii 1B tretie miesto. Gratulujeme.

    • Detský parlament
     • Detský parlament

     • Je všeobecne známe, že naša škola je športová, zelená, úspešná, aktívna... K výpočtu jej pozitív môžeme od tohto školského roku pridať aj charakteristiku – otvorená a priateľská k deťom. Na svoju aktívnu tradíciu totiž nadviazal Detský parlament, ktorý obnovil svoju činnosť pod záštitou pani učiteľky Mgr. Zuzany Michálkovej a predsedníčky Adelky Škultétyovej z 9.A. A aké aktivity boli či budú náplňou jeho práce? Z tých, ktoré sa už uskutočnili, spomenieme súťaže tried o najkrajšiu jesennú a vianočnú dekoráciu triedy, ktoré zaznamenali u žiakov veľký záujem. Koniec-koncov, aké ocenenie môže byť pre žiakov zaujímavejšie, ako možnosť vybrať si jeden deň bez písomiek a skúšania... V novembri sa zapojili parlamentári do organizovania projektového dňa v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, v decembri pomohli Ježiškovi roznášať vianočnú poštu. Z ďalších pripravovaných aktivít treba spomenúť napríklad Deň komplimentov (24.1.), valentínsku poštu, reláciu ku Dňu učiteľov, jarnú súťaž o najkrajšiu výzdobu triedy či apríl v duchu zdravého životného štýlu. K riešeniu problémov žiakov určite prispeje i plánované stretnutie členov parlamentu s vedením školy.