• Informácie k otvoreniu šk. roka 2020/21

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, oznamujeme niekoľko dôležitých informácií.

      Tieto informácie platia ZATIAĽ od 2. septembra do 14. septembra 2020 (vrátane).

      • Do školy môžu nastúpiť iba zdravé deti!
      • Do budovy školy NESMÚ vstúpiť zákonní zástupcovia detí, s výnimkou jedného rodiča žiaka 1. ročníka ( platí iba 2. septembra ).
      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2. septembra 2020 pre 1. ročník o 8:45 v átriu školy a následným presunom do tried ( max. 1 rodič ).
      • Pre žiakov 2. až 9. ročníka sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roku v triedach so svojimi triednymi učiteľmi formou rozhlasu.
      • Pri vstupe do budovy bude ranný filter ( meranie teploty a dezinfekcia rúk ).
      • 2. septembra je POVINNÝ každý žiak priniesť zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  (dá sa stiahnuť na stránke školy ).

      1. Vstup do budovy

      1. A  –   2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o  7:30 – služobný vchod

      1. B, 1. C – 2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o 7:30 - zadný vchod ( vstup do telocvične )

      2. ročník – 2 . septembra  8:40, od 3. 9. o 7:40 - služobný vchod

      3. ročník – 2 . septembra 8:45,  od 3. 9. o 7:45 - služobný vchod

      4. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:35 - terasa pred svojou triedou

      5. ročník – 2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o 7:30 -  hlavný vchod

      6. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:50 -  služobný vchod

      7. ročník – 2 . septembra 8:40,  od 3. 9. o 7:40 -  hlavný vchod

      8. ročník – 2 . septembra 8:45,  od 3. 9. o 7:45 - hlavný vchod

      9. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:50 - hlavný vchod


      Príchod pred budovu školy 5 minút pred stanoveným vstupom, kde na svojich žiakov budú čakať triedni učitelia ( vyzbieranie vyhlásení zákonného zástupcu ).

      2. Odchod zo školy

      Žiaci opúšťajú budovu vchodom, ktorým vošli, štvrtáci odchádzajú služobným vchodom.

      3. Zákonní zástupcovia

      Do budovy školy je PRÍSNY ZÁKAZ vstupu pre rodičov ( s výnimkou prvého školského dňa a žiakov             1. ročníka – max. 1 rodič ).

      Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky a igelitové vrecko.

      4. Školský klub detí

      Z dôvodu nariadenia o nepremiešavaní detí s jednotlivých tried a ročníkov NEBUDE od 2.9. do 14.9. (vrátane) ranný školský klub.

      Popoludní bude činnosť v ŠKD zabezpečená IBA pre žiakov 1. až 4. ročníka do 16:00. Deti navštevujúce ŠKD po skončení vyučovania zostávajú vo svojich triedach.

      5. Školská jedáleň

      Obedy budú vydávané za prísnych bezpečnostných opatrení. Deti sa budú stravovať v skupinách, aby sa nepremiešavali jednotlivé triedy pri čakaní na výdaj stravy.

      Do jedálne vstupujú s rúškom , je nutné priniesť si igelitové vrecko, do ktorého si rúško odložia počas konzumácie jedla.

      Strava do obedárov sa nevydáva!

      Pri nečakanom ochorení dieťaťa si rodič LEN V NUTNOM prípade príde prevziať obed ku vchodu do školskej kuchyne, vopred sa TELEFONICKY ohlási u vedúcej ŠJ a obed mu bude vydaný v jednorazovom boxe.

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.docx​​​​​​​

                                                                                                                                     Bátorová Beata, zástupca r.š.

     • OZNAM ŠJ

     •  

      Pre školský rok 2020/2021 vyplňte ZÁPISNÝ LÍSTOK pre každého žiaka (stravníka) samostatne.

      Tlačivo je uložené na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň,  Zápisný lístok.

      Dôsledne vyplnené tlačivo prineste 21.8. - 28.8.2020 do kancelárie vedúcej ŠJ, ale len v prípade, ak má Vaše dieťa nízky stav konta na stravu – vyzdvihnete si zároveň poštovú poukážku, prípadne Vám podáme informácie o úhrade prevodom. Výšku konta (preplatku) zistíte na stránke Strava.cz, prípadne telefonicky.

      Rodičia prvákov musia prísť osobne už s vypísaným Zápisným lístkom + zakúpia čip.

      Ak je konto dostatočné (cca 20 €), stačí vypísaný Zápisný lístok elektronicky odoslať (oskenovať alebo ofotiť)  na e-mailovú adresu: jedalen1415@gmail.com a až po doručení v plnom rozsahu správne vypísaného Zápisného lístka bude stravník prihlásený na obedy od 2.9.2020. V prípade, že prvý obede nechcete odobrať – odhláste sa na stránke Starva.cz.

      Zápisným lístok je podmienené prijatie žiaka na stravu.

      Postup  prihlásenia na Strava.cz:

      1. www. strava.cz

      2. výber jedálne:  9013

      3. užívateľ:  priezvisko.meno (všetko malým písmom, bez diakritiky, napr. hrasko.jan)

      4. heslo:  ak nefunguje pôvodné, vygenerujete si nové cez Zabudnuté heslo

      Heslo sa dá vygenerovať iba stravníkom, ktorí si pri prvotnom prihlásení zadali e-mailovú adresu.

      5. po ukončení prezerania kliknite na Odhlásiť sa

      Viacej informácii nájdete na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň, Odhlasovanie zo stravy.

      Kolektív ŠJ sa  teší od septembra na všetkých stravníkov, no hlavne na prváčikov.

       

                                                                                                 Mgr. Ľubica Barošová, vedúca ŠJ