• Pracovné vyučovanie

     • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka si v rámci pracovného vyučovania a boja o "zlatú ceruzku" precvičili svoje poznatky a zručnosti z geometrie a merania. Otestovali svoju jemnú motoriku a strihanie a vyrobili si nádobku na strúhanie ceruziek a pasteliek. Práca ich veľmi bavila.

     • Olympijský kvíz

     • Aj keď nemôžme teraz plnohodnotne cvičiť tak ako by sme chceli a želali si, vymysleli sme si pre deti hodinu telesnej výchovy trošku inak. Bola by škoda nevyužiť skúsenosti nášho kolegu, ktorý bol priamym účastníkom olympiády a pre deti prvého stupňa pripravil olympijský kvíz.

      Naši najmenší prváci sa nielen naučili, čo znamenajú kruhy a farby na vlajke, ale si aj rozvíjali svoje grafomotorické zručnosti pri výrobe tejto vlajky. Starší žiaci si informácie o olympiáde vedeli spojiť už aj s "tou vlastnou," ktorú zažili a ktorú každoročne organizujeme ku Dňu detí a všetci spoločne dúfame, že si v tomto školskom roku budeme môcť opäť medzi sebou zmerať sily a urobiť si príjemný športový deň na Sedmičke.

     • Červené stužky

     • Žijeme v dobe, ktorá nás učí mnohým veciam. Vzdelávame sa online, nenavštevujeme sa, snažíme sa byť ohľaduplní, určité veci prestali byť pre nás samozrejmosťou... V tomto náročnom období, kde sa všade skloňuje vírus COVID-19, sme mysleli aj na ľudí, ktorí trpia inými ochoreniami. Ešte počas prezenčného vzdelávania sme na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali plagáty s témou „červených stužiek“ a učili sa byť empatickí.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do tohto projektu. Žiaci na hodinách nielen kreslili a tvorili unikátne diela, no dozvedeli sa množstvo potrebných informácií o tomto ochorení.  Veríme, že sa čoskoro vrátime do školy a spoločne si opäť vytvoríme aj „živú stužku“, tak ako minulý rok. Zatiaľ sa môžeme pochváliť krásnymi výtvarnými prácami, ktoré posielame do súťaže. Vybrať tri najkrajšie a najnápaditejšie bolo veľmi náročné, no nakoniec sme vybrali práce od S. Cigánikovej, S. Prostinákovej a A. Jahôdkovej + V. Kujanovej. Dievčatám držíme palce!