• Úspech našej siedmačky Anetky

     • Účasť a postup v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín je obrovská česť. V tomto školskom roku sa 67.ročník tohto významného umeleckého podujatia konal online formou. Z kategórií, v ktorých súťažili naši žiaci, si cenu poroty odniesla žiačka 7.B triedy, Anetka Jahôdková. Súťažila v ťažkej kategórií, ktorej sa zúčastňujú žiaci 7. – 9. ročníka. Anetka básňou Starenka od Valentína Beniaka veľmi zaujala porotu, no prvé miesta patrili starším a skúsenejším recitátorom. Nás veľmi potešilo aj toto ocenenie a veríme, že o rok si vybojuje „medailovú“ pozíciu. Anetka, gratulujeme!

     • Nemôžeme ísť do bábkového divadla, tak bábkové divadlo prišlo k nám

     • Každoročne piataci v rámci literárnej exkurzie navštevujú Bábkové divadlo v Žiline. Keďže nám súčasná situácia toto neumožňuje, hľadali sme spôsob, ako deťom zabezpečiť zážitok z bábkovej hry. A tak v piatok do našej školy zavítal bábkoherec a spisovateľ Peter Gärtner, ktorý zahral deťom piateho ročníka predstavenie s názvom O čertovi Kolofónovi. Divadlo bolo interaktívne, zábavné a všetkých žiakov vtiahlo do deja. Veľmi nás tešili reakcie detí, ktoré po predstavení žiarili šťastím. Okrem predstavenia sa s Peťom porozprávali aj o výrobe bábok, o spôsobe, akým bábky vyrába, no aj o ďalších predstaveniach. Veríme, že toto nebola posledná návšteva bábkoherca v našej škole.

     • Povesti v 5.C

     • Tvorivosť, fantázia a kreativita našich detí je neskutočná a my sme radi, že sa prejavila pri tvorbe vlastných povestí. Na hodinách literatúry sme sa naučili teoretické poznatky o povestiach, vysvetlili sme si podľa čoho ich delíme a podobne. Žiaci mali vymyslieť a napísať vlastnú povesť, ktorá by sa viazala k mestu alebo obci, v ktorej žijú. Zväčša si vyberali heraldické povesti, v ktorých si vymysleli povesti o vzniku erbu, no veľa z nich bolo aj miestnych, ktoré zas hovorili o vzniku hradu. Vznikli naozaj unikátne povesti, za ktoré by sa nehanbil žiaden uznávaný spisovateľ a svoje povesti si aj krásne ilustrovali. Ale veď posúďte sami.

     • MDD na Sedmičke

     •         Dnešný Medzinárodný deň detí spríjemnili ôsmaci a deviataci zábavnými súťažami pre žiakov 1.-5. ročníka. Krásne slnečné počasie umožnilo ich realizáciu vonku, na čerstvom vzduchu.
              Na prvom stanovišti “Pevnosť Boyard” nás privítali žiaci 8. A. Vyriešením úloh a rozlúštením indícií deti mohli získať kľúče a následne úspešne zdolať pevnosť. Ich druhé stanovište potrápilo mladšie, no i tie staršie hlavičky. Ale ak ste dávali dobrý pozor a zapamätali si štyri predmety položené na stole, bola to pre vás hračka.
               9.C pripravila dve netradičné a originálne súťaže, spolu s maľovaním na tvár. “Krádež morských perál” poskytla príležitosť premeniť svoje ruky na plutvy a pomocou nich ukradnúť morské perly z jednej truhlice a preniesť ich do druhej truhlice s pokladom. Videli ste už niekedy presýpacie hodiny s lentilkami? Ich premiéru uviedli deviataci v zdanlivo jednoduchej, no napínavej druhej súťaži. Faunu a flóru Slovenska deťom priblížili žiaci z 8.C. Naučili sa rozoznávať liečivé rastlinky od tých jedovatých a spoznali mnoho zaujímavých živočíchov.
              Hod na basketbalový kôš a papierovú rybačku zase prichystali športovci z 9. A. Na stanovišti 8.B ste si mohli zahrať maxi piškvorky a určite sa vám podarilo zostreliť i niekoľko plastových fliaš. Poslednou exteriérovou zastávkou boli súťaže pod vedením žiakov z 9. B. Skvelou zábavou bolo triafanie ping-pongových loptičiek do pohárikov aj “Károvanie s 9. B”, ktoré rozhýbalo nielen myseľ, ale aj telo. Program pre našich šiestakov a siedmakov zastrešili p. Malovec spolu s p. Ostrochovským. V telocvični pripravili pre žiakov basketbalové aktivity.
      Všade navôkol prekvitala radosť a z detských očí sršalo nadšenie. Pevne verím, že všetci si dnešný deň užili naplno, odniesli si pekné zážitky a už teraz sa všetci tešíme na budúcoročné MDD na Sedmičke.

                 

                                                                                                               Barbara Betinská, 9.A