• Športové krúžky v školskom roku 2021/22

     • Volejbal dievčat – telocvičňa školy

       

      3. a 4. ročník – prípravka – pondelok od 15.15 hod.

                                                      streda od 13.50 hod.

      5. ročník – štvrtok – od 13.50 hod.

                          piatok – od 13.50 hod.

      6. a 7. ročník – mladšie žiačky – utorok od 13.50 hod.

                                                               štvrtok od 15.15 hod.

      8. a 9. ročník – staršie žiačky – pondelok od 13.50 hod.

                                                             piatok od 15.15 hod.

       

      Talentáčik – športová príprava detí

      telocvičňa školy

       

      Predškoláci – streda od 16.30 hod.

      1.ročník – utorok od 15.15 hod.

      2.ročník – streda od 15.15. hod.

       

      Hádzanárska prípravka chlapcov

      športová hala SNP

       

      3.ročník – utorok od 13.30 hod

                         štvrtok od 13.30 hod.

      4.ročník – pondelok od 13.30 hod

                         streda od 13.30 hod.

      5.ročník – utorok od 14.45 hod.

                         štvrtok od 14.45 hod.

                         piatok od 13.30 hod.