• Geografická olympiáda

     • Trojica najmladších žiakov v kategórii G nás tento školský rok reprezentovala v obvodnom kole Geografickej olympiády. Po svedomitej príprave sme sa dňa 5. 2. 2020 dočkali  výsledkov nášho snaženia. Najúspešnejšou súťažiacou bola Lucia Uríková z 5.A triedy, ktorá s počtom bodov 85 obsadila krásne 2. miesto. Blahoželáme a želáme jej veľa úspechov v ďalších ročníkoch GO.

     • Zvedavý sloník - bábkové divadlo

     • Triedy I. A a I. B navštívili 7.2. bábkové divadlo v Žiline pod názvom Zvedavý sloník. Žiaci videli príbeh malého slovníka v podaní bábkohercov. Príbeh deti veľmi zaujal. Bol vtipný, poučný, sprevádzaný pohyblivými kulisami, hudbou a spevom. Žiaci mali možnosť zažiť divadlo v ktorom účinkujú bábky a bábkoherci.

     • Oznam

     • V dňoch od 11.2. do 14.2.2020 ( od utorku do piatku ) sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 1. A, 1. B, 3. B a 4. A triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni.

     • Okresné kolo Šalianskeho Maťka

     • Povesti. Klenot našej literatúry s kúskami slovenskej histórie. Majú k nim blízko malí i veľkí, deti i dospelí. To, že mnohých našich žiakov povesti zaujímajú, svedčí aj účasť na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 30. 1. 2020 v priestoroch CVČ v Považskej Bystrici. Súťažilo sa v troch kategóriách. Alexandra Bahulová z 2. B a Soňa Bútorová zo 4. C výborne reprezentovali našu školu. Tomáš Kuchár zo 6. A vďaka svojmu peknému rétorickému prejavu získal 2. miesto. Gratulujeme!

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Naši žiaci úspešne reprezentovali školu na Okresnom kole OAJ. Sabina Papšová zo 6.A obsadila v kategórii 1A druhé miesto a Tomáš Lagín z 9.B obsadil v kategórii 1B tretie miesto. Gratulujeme.

    • Detský parlament
     • Detský parlament

     • Je všeobecne známe, že naša škola je športová, zelená, úspešná, aktívna... K výpočtu jej pozitív môžeme od tohto školského roku pridať aj charakteristiku – otvorená a priateľská k deťom. Na svoju aktívnu tradíciu totiž nadviazal Detský parlament, ktorý obnovil svoju činnosť pod záštitou pani učiteľky Mgr. Zuzany Michálkovej a predsedníčky Adelky Škultétyovej z 9.A. A aké aktivity boli či budú náplňou jeho práce? Z tých, ktoré sa už uskutočnili, spomenieme súťaže tried o najkrajšiu jesennú a vianočnú dekoráciu triedy, ktoré zaznamenali u žiakov veľký záujem. Koniec-koncov, aké ocenenie môže byť pre žiakov zaujímavejšie, ako možnosť vybrať si jeden deň bez písomiek a skúšania... V novembri sa zapojili parlamentári do organizovania projektového dňa v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám, v decembri pomohli Ježiškovi roznášať vianočnú poštu. Z ďalších pripravovaných aktivít treba spomenúť napríklad Deň komplimentov (24.1.), valentínsku poštu, reláciu ku Dňu učiteľov, jarnú súťaž o najkrajšiu výzdobu triedy či apríl v duchu zdravého životného štýlu. K riešeniu problémov žiakov určite prispeje i plánované stretnutie členov parlamentu s vedením školy.

     • Aranžérska súťaž

     • Dňa 16.12.2019 sa v CVČ uskutočnila aranžérska súťaž. Žiaci našej „Sedmičky“ pod záštitou p. uč. Marciňovej sa jej pravidelne zúčastňujú a vyhrávajú. Podobne tak bolo aj teraz, keď svoj talent, umelecké cítenie a šikovné ruky spojili pri tvorbe vianočných dekorácii.

      V mladšej kategórii za stolový aranžmán získala 1. miesto Lenka Šurabová z 5. B a 2. miesto Adela Tomanová z 5. B.

      Adventný veniec Alexandry Kvaššayovej z 5. A ocenila porota 3. miestom.

      V staršej kategórii sa dievčatám podarilo získať dve víťazstvá. Závesný aranžmán Soni Bednárovej z 9. B a exteriérový aranžmán Vanesy Bušovskej z 8. C dosiahli vynikajúce 1. miesto.

      Víťazkám srdečne gratulujeme!

     • TOP 20 najkrajších stužiek z celého Slovenska

     • V tomto predvianočnom období prišla na školu radostná správa. Naša „živá červená stužka“ zaujala porotu a bola zaradená medzi TOP 20 najkrajších stužiek z celého Slovenska. Do kampane sa zapojilo množstvo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Všetkým, ktorí sa do živej stužky zapojili, ešte raz ďakujeme. Vážime si, že ste aj takýmto spôsobom vyjadrili spolupatričnosť ľuďom bojujúcim so zákernou chorobou, ako je AIDS. O rok „stužkujeme“ opäť.Výtvarné práce, ktoré deti vytvorili, potešili na určitý čas naše oči na chodbách školy. Bolo veľmi ťažké z týchto prác vybrať tie najkrajšie. Porota (pán učiteľ Rosík, pani učiteľky Fapšová a Žideková) mali náročnú úlohu, no nakoniec vybrali 3 práce v kategórii 5.-6.ročník a 3 práce v kategórii 7.-8.ročník.Umiestnenie: 5.-6.ročník – 1.miesto: Janka Ježíková, 6.B 2. miesto: Simonka Cigániková, 5.B 3. miesto: Eddie van Dyck, 6.B 7.-8.ročník – 1.miesto: Simonka Prostináková, 7.B 2. miesto: Patrik Plačko, 7.B 3. miesto: Marion Čierniková, 7.ASimonke Prostinákovej bola udelená aj špeciálna cena poroty, nakoľko jej zanietenosť sa pretavila do vytvorenia dvoch krásnych prác, ktoré vyrobila vo svojom voľnom čase.Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý určite prinesie množstvo zaujímavých a pekných prác z rúk našich šikovných žiakov.

     • Od Lucie do Vianoc ....

     • "Od Lucie do Vianoc, čarovná je každá noc." S týmito slovami chodili v piatok na Luciu dievčatá zo školského klubu, oblečené v bielom, po celej našej škole. S nefalšovanými husacími perami v ruke vymetali všetky kúty, aby ich očistili od zlých síl. Neobišli ani pána riaditeľa, panie zástupkyne, panie ekonómky a pánov školníkov... Aj takto sme si chceli pripomenúť jednu z krásnych ľudových tradícií, ktorá mala kedysi v minulosti práve v predvianočnom období viacero podôb a i dnes stojí za to pripomenúť si ich.

     • Deviataci navštívili muzikál Boyband v Bratislave

     •      V pondelok, 9. decembra 2019, smeroval rýchlik s našimi deviatakmi do nášho hlavného mesta, aby tu zavŕšili cyklus literárnych exkurzií návštevou muzikálu Boyband na Novej scéne. Vo viac ako trojhodinovom predstavení sa stali svedkami nádherných tanečných vystúpení, fascinujúceho spevu v podaní hercov Pavla Plevčíka, Martina Kaprálika, Thomasa Puskailera, Petra Makranského a Ondreja Antáleka. Toto všetko dopĺňal zaujímavý dej a veselé, vtipné dialógy, ale aj herecký koncert Marcela Ochránka v úlohe producenta chlapčenskej skupiny Freedom. Ak sa chcete dozvedieť, ako vyzerá vzostup a pád hviezd šoubiznisu, ale hlavne dobre sa zabaviť a odniesť si hlboký kultúrny zážitok, treba si tento mladistvý muzikál, ktorý sa dočkal viac ako sto repríz, pozrieť osobne. A možno zažijete to neopakovateľné vnútorné chvenie pri piesni Anjel, ktorej originálnu verziu naspieval legendárny anglický spevák Robbie Williams...

     • Mikuláš na Sedmičke

     • Padá, padá biely sniežik na lesy a stráne.
      Už Mikuláš s pani Zimou chystajú si sane.
      Rozbehnú sa dolu brehom, celým šírym svetom
      a darčeky roznášajú všetkým dobrým deťom....

     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie. V tento deň sa na vyjadrenie podpory a spolupatričnosti s celosvetovou kampaňou rozdávajú červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom boja proti tejto smrteľnej chorobe.

      Aj naša škola sa už v piatok 29. novembra pripojila k celosvetovej kampani, ktorá sa každoročne koná od roku 1988. Svetový deň boja proti AIDS pripomína, že najúčinnejším spôsobom boja proti tejto smrteľnej chorobe zostáva prevencia, keďže liek sa doteraz nepodarilo objaviť.

      Počas dvoch týždňov žiaci pracovali na výtvarných prácach, ktoré sa venovali tejto problematike. Vznikli vskutku krásne práce, ktoré sme si vystavili v priestoroch školy na paraváne, ktorý okrem žiackych prác obsahoval aj informácie o tomto zákernom ochorení. Počas vyučovania sa deti rozprávali s vyučujúcimi o tejto ťažkej téme. V piatok naša škola „očervenela“, pretože približne 120 detí II. stupňa prišlo oblečených v červenom a počas veľkej prestávky sme vytvorili „živú stužku“. Počas 1. vyučovacej hodiny prebehla rozhlasová relácia, ktorá informovala deti o tomto dni. Kampaň vyvrcholila pripnutím červenej stužky na hruď a vyjadrili sme tak symbolicky svoju podporu s bojom proti tejto ťažkej chorobe.

     • Pasovanie prvákov do cechu školského

     • Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa priestoroch našej školy konala milá slávnosť a  to Pasovanie prvákov do cechu školského. Prváci prechádzali rozprávkovým kráľovstvom, kde cestou – necestou plnili pripravené úlohy. Museli prejsť po úzkej lavičke k hradu šaša Jaša, trafiť draka Ohniváka, zobudiť spiacu princeznú, pomôcť zbojníkovi, ježibabe a Jankovi s Marienkou... Po splnení úloh boli privítaní kráľovnou, tak ako sa patrí, chlebom a soľou a následne pasovaní samotným kráľom do cechu školského.

      Na znak prijatia im riaditeľ školy, Mgr. Vladimír Šebeň, odovzdal pasovacie dekréty a   šiltovky s logom školy, aby vedeli, kde patria. Pozdraviť ich prišiel aj zástupca primátor Mesta Považská Bystrica  PhDr. Peter Máťoš.

     • Naši športovci ďakujú mestu

     • Žiaci športových tried našej školy – hádzanári, ďakujú mestu Považská Bystrica za finančnú podporu na dopravu na športové podujatia domáceho a medzinárodného významu.

       

           Prinášame prehľad niektorých tohtoročných medzinárodných a domácich podujatí našich žiakov:

       

      Vicemajstri Slovenska ZŠ 2019

      Horný rad :  Mgr. Vladimír Šebeň – tréner, Jakub Badač, Marek Roman, Adrián

                          Porubec, Matej Pavlík, Samuel Kopernický, p. Václav Straka – tréner,

      Stredný rad :  Michal Valášek, Michal Kostelanský, Denis Lagíň, Michal Krátky,

                          Filip Križan,

      Dolný rad :  David Lovecký, Ľubomír Chabada


           V dňoch 11. a 12.06.2019 sa v novozámockej športovej hale „Milénium“ uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov ZŠ v hádzanej pre školský rok 2018/2019. Po vyraďovacích bojoch v dvoch skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, Gymnázium I. Kupca Hlohovec a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica. Naši žiaci si vo veľmi náročnej skupine najskôr poradili s rovesníkmi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky, neskôr podľahli žiakom zo ZŠ Obchodná Sečovce a napokon vyhrali so žiakmi ZŠ Nade Hejnej Martin. Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili žiaci usporiadajúcej školy. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Nových Zámkoch, ktorí porazili svojich semifinálových súperov. Naši žiaci jednoznačne zdolali chlapcov zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra a postúpili do finále. Tu v opakovanom zápase s hádzanármi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky zviedli súboj o 1. miesto a tentokrát prehrali.

           Za výborné výsledky našich žiakov, ktorí statočne bojovali vo všetkých svojich zápasoch, všetkým ďakujeme a zároveň gratulujeme k zisku titulu „Vicemajstra Slovenska v hádzanej žiakov ZŠ“!


      Výsledky Majstrovstiev Slovenska žiakov základných škôl

      Nové Zámky  11. – 12.6.2019

      Skupina „A“ :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov         - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra           15 : 16

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 16 : 26

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 17 : 13

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov         - ZŠ s MŠ, Bzovík 136                                  31 :   7

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra           12 : 19

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov         - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec      22 : 24

      Poradie v skupine :

      1. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra                3  3  0  0  52 : 40   6 b.
      2. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec          3  2  0  1  63 : 55   4 b.
      3. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov                  3  1  0  2  68 : 47   2 b.
      4. ZŠ s MŠ Bzovík 136                                        3  0  0  3  35 : 76   0 b.

      Skupina „B“ :

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                          21 : 14

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                   16 : 15

      G: Roman – 8, Lagíň – 4, Badač – 1, Kopernický – 1, Pavlík – 1, Valášek – 1

      ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                     - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                   14 : 31

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica              21 : 20

      G: Kopernický – 7, Roman – 5, Porubec – 3, Lagíň – 2, Valášek – 2, Pavlík – 1

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                          18 : 10

      G: Kopernický – 6, Roman – 5, Badač – 2, Lagíň – 2, Pavlík – 2, Porubec – 1

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                   17 : 23

      Poradie v skupine :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                       3  2  0  1  69 : 47   4 b.
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica                   3  2  0  1  54 : 46   4 b.
      3. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                               3  2  0  1  59 : 57   4 b.
      4. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                              3  0  0  3  38 : 70   0 b.

      Semifinále :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica          13 : 21

      G: Kopernický – 9, Roman – 4, Porubec – 3, Pavlík – 3, Lagíň – 1, Krátky – 1

      ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky  - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec                 27 :  6

      Zápas o 7. miesto :

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin  14 : 22

      Zápas o 5. miesto :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov         - ZŠ, Obchodná 5, Sečovce  25 : 14

      Zápas o 3. miesto :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - Gym. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec       22 : 13

      Zápas o 1. miesto :

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                  19 : 24

      G: Kopernický – 6, Lagíň – 5, Roman – 4, Valášek – 2, Porubec – 1, Pavlík – 1

      Poradie :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica
      3. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra
      4. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec
      5. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov
      6. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
      7. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin
      8. ZŠ s MŠ, Bzovík 136


      Dobiáš Cup – Rožnov pod Radhoštěm 

       

       

      Majstri Slovenska ZŠ 2018

      Dňa 16.5.2018 sa v športovom centre v Diakovej pri Martine uskutočnil finálový turnaj 44. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok v hádzanej. Po vyraďovacích bojoch v základných a semifinálových skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci z THA Martin, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ kpt. Nálepku Stupava a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica.

           Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili všetci zúčastnení žiaci a žiačky a ich fankluby. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Stupavy, ktorí zviedli medzi sebou súboj o 1. a 2. miesto. Menej úspešní boli žiaci z Martina a Nových Zámkov. Podelili sa o 3. a 4. miesto, taktiež po veľmi urputnom boji. V konkurencii najlepších štyroch družstiev zo Slovenska si najlepšie počínali naši chlapci z Považskej Bystrice tak, ako sme boli naučení z minulých ročníkov. Ani v jednom zápase nenašli premožiteľa a získali pre našu školu ďalší v poradí už trinásty titul „Majster Slovenska“ v tejto vekovej kategórii (žiaci narodení po 1.7.2005).

           Na veľmi dobre zorganizovanej akcii zo strany usporiadateľov – THA Martin, sa ako zástupcovia SZH zúčastnili Mgr. Silvia Priklerová – predsedkyňa komisie mládeže a Ernö Kelecsényi – viceprezident SZH.

       

           Výsledky :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  THA Martin                          12 : 11  (6 : 5)

            G: Kostelanský – 4, Podsedlý – 4, Tarnek – 1, Janík – 1, Skáčik – 1, Mlyniský - 1

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    13 :   6  (4 : 3)

      3.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      13 : 11  (4 : 4)

            G: Podolák – 4, Podsedlý – 3, Chabada M. – 2, Janík – 2, Martiška – 1, Riljak B. - 1

      4.  THA Martin                          -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 : 12  (8 : 4)

      5.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 :   5  (9 : 1)

            G: Podolák – 4, Kostelanský – 2, Mlyniský – 2, Riljak B. - 2, Chabada M. – 1, Janík – 1,

                Martiška – 1, Skáčik – 1, Maliar – 1, Bačík - 1

      6.  THA Martin                          -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        9 : 13  (7 : 7)

       

           Poradie :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica     3 3 0 0  41 : 27    6 b.

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava         3 2 0 1  37 : 28    4 b.

      3.  THA Martin                             3 1 0 2  36 : 37    2 b.

      4.  ZŠ Nábrežná Nové Zámky      3 0 0 3  23 : 45    0 b.

       

           Všetkým zúčastneným žiakom a trénerom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a klubu. O zlaté medaily pre našu školu sa zaslúžili títo žiaci – Martin Chabada, David Lovecký, Michal Kostelanský, Richard Tarnek, Marek Bačík, Branislav Dudr, Richard Dzurjaník, Daniel Gero, Viliam Hlušek, Jakub Janík, Radoslav Maliar, Matej Martiška, Marián Mlyniský, Ján Podolák, Dominik Podsedlý, Bruno Riljak, Dávid Rolinčin, Filip Skáčik, Patrik Tichý a Patrik Zachar, tréneri – Dušan Porubský a Mgr. Jan Beňadik.

       

       

      Aj touto cestou, svojimi dobrými výsledkami ďakujeme nášmu mestu za podporu.

      ĎAKUJEME!!!!!

       

     • Stretnutie s autorkou povestí v MG ART galérii

     • Povesti. Od dávna sú zahalené rúškom tajomstva, spoznávame vďaka nim kultúru a zvyky nielen nášho národa a svojou záhadnosťou nás držia v napätí. Dokážeme sa z nich veľa naučiť. Preto sme veľmi radi, že šiestaci našej školy dostali možnosť osobne spoznať slovenskú autorku povestí, Zuzanu Kuglerovú. V stredu 13.11.2019 sme navštívili MG ART galériu v Považskej Bystrici, kde sme sa stretli a porozprávali sa s autorkou slovenských povestí, ktorá čerpá námety z okolia, v ktorom pracovala (Súľov, Jablonové, Hlboké a i.) Autorka nám s radosťou prečítala svoje povesti, oboznámila nás s dôvodom vzniku a pod. V diskusii mali deti veľa zaujímavých otázok, na ktoré dostali množstvo zaujímavých odpovedí. Najviac nás zaujala informácia, že pani Kuglerová sa v súčasnosti venuje aj písaniu fantasy literatúry, miluje dejepis a prvý román napísala ako 10-ročná, no doteraz ho nevydala knižne.

     • Týždeň s anglickými lektormi

     • Jednou z najťažších zručností, ktoré sa snažíme nadobudnúť na hodinách anglického jazyka, je komunikácia. Každý, kto sa jazyk učil, to určite pozná. Mám naučených kopu slovíčok, fráz, gramatiky, no keď mám rýchlo sformulovať otázku, či rýchlo na otázku reagovať, zrazu sa všetky vedomosti akosi pomotajú a tie správne slová nie a nie prísť na jazyk. I z tohto dôvodu na našej škole organizujeme týždeň s anglickými lektormi. V tomto školskom roku sme u nás privítali lektorov z jazykovej školy TalkTalk.  Sarah z Austrálie a Guy z Veľkej Británie  si  pre našich ôsmakov pripravili zábavné aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a slovnej zásoby a spoločne prežili  týždeň plný zábavy, hier a naučili sa veľa nového.

     • Protidrogový vlak v Považskej Bystrici ...

     • Interaktívnu prehliadku o závislosti a jej dôsledkoch a aké ťažké je závislosti sa zbaviť, to všetko si dnes pozreli v šiestich strieborných obrnených vagónoch žiaci deviateho ročníka. V štyroch kinosálach a v ôsmich interaktívnych miestnostiach sa odohrával príbeh o tom, ako je ľahké prepadnúť drogám.

      Vďaka zapojeniu do reálneho príbehu, emotívnym situáciám a interaktívnemu prístupu dokázal program zaujať a dať priestor k premýšľaniu nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog.