• Víťazstvá v aranžérskej súťaži

     • Žiačky našej „sedmičky“ ukázali svoj umelecký talent a šikovné ručičky v aranžérskej súťaži, ktorá sa konala dňa 29. októbra 2019 v CVC. Dievčatá získali prvé miesto v týchto kategóriách: Soňa Bednárová z 9. B exteriérové aranžmán, Karolína Cigániková z 8. B stolové aranžmán a závesné aranžmán vytvorila Vanesa Bušovská z 8. C.

      Výherkyniam srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

     • Literárna exkurzia na Orave

     • Martin Kukučín a Pavol Országh Hviezdoslav, mená dvoch významných predstaviteľov slovenského realizmu, ktoré sú každému známe. Ako škole nám záleží na tom, aby naše deti dostávali informácie nielen na hodinách, ale aby získavali informácie zážitkovou formou. Preto každý rok navštívia žiaci rôzne literárne exkurzie. V šiestom ročníku tradične navštevujeme Oravu, kde sú našimi zastávkami tri miesta, Jasenová – rodný dom Kukučína, Dolný Kubín – Múzeum P.O.Hviezdoslava a Leštiny – artikulárny kostol.V piatok 25.10.2019 sa žiaci 6.A, 6.B a 6.C zúčastnili spomínanej exkurzie. O velikánoch slovenského realizmu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie z ich životov a tvorby, videli dom a podmienky, v ktorých vyrastal Martin Kukučín, zaujali nás osobné veci Hviezdoslava, korešpondencia medzi ním jeho manželkou, rukopisy, pracovňa a mnohé iné. Za obdiv stojí skutočnosť, že napriek nepriaznivým podmienkam a osudu dokázali nemalé úspechy a sú nám príkladom, že pokiaľ v živote ideme pevne za svojím cieľom a nosíme v srdci pokoru, dokážeme aj nemožné.

     • Didaktické hry

     • Pobyt v prírode prospel malým i veľkým. Počasie nám prialo a tak sme okrem "opičej dráhy" absolvovali aj pochod podľa turistických značiek, vyzbierali odpad, kt. v lese nechali nezodpovední turisti a zopakovali si, čo je to obzor, krajina. Oboznámili sa s lesným porastom a hlavne svojím okolím, v ktorom žijeme.

     • Po stopách Ľudovíta Štúra

     • Dňa 11. 10. 2019 sme sa žiaci siedmeho ročníka vybrali po stopách Ľudovíta Štúra. Pani učiteľky Zuzana Belavá a Zuzana Michálková nás vzali do Modry, kde určitý čas žil Ľudovít Štúr. Najskôr sme sa boli pozrieť na cintorín, kde je pochovaný on i jeho brat Karol. Následne sme išli do domu, kde Ľudovít Štúr naposledy vydýchol. Poprezerali sme si nádhernú expozíciu a počúvali výklad. Dozvedeli sme sa o Štúrovom živote – politickom i súkromnom. Napokon sme mali namierené na hrad Devín, ktorý bol pre štúrovcov symbol spolupatričnosti a slovenskej svojbytnosti. Museli sme síce veľa „šliapať“ do kopca, ale výhľad stál za to. Okrem Moravy a Dunaja sme videli rakúske veterné mlyny či Alpy.  Na oboch miestach sme mali možnosť si zakúpiť krásne pamiatkové vecičky alebo magnetky.

      Ďakujeme pani učiteľkám za krásny a náučný výlet.


      Nina Mária Hanáčková, 7.C

    • PROJEKT ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
     • PROJEKT ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

     •  

      Cieľ: Rozvíjať čitateľskú gramotnosť v spolupráci so školskou knižnicou.

      22. októbra je Medzinárodný deň školských knižníc. Pri tejto príležitosti koordinátorka školskej knižnice Mgr. Elenka Michálková pripravila niekoľko aktivít spojených s čítaním kníh a školskou knižnicou. Aktivity sú navrhnuté tak, aby sa do nich mohli zapojiť všetky deti. Každý pedagóg má možnosť vybrať si, do ktorej sa chce so žiakmi zapojiť.

      Úlohy a aktivity:

      1. Medzinárodný deň školských knižníc 22. 10. 2019. V tento deň informovať žiakov o Medzinárodnom dni školských knižníc na hodinách čítania, mimočítankového čítania a v školskom klube detí v rámci výchovnej činnosti. Pripomenúť žiakom, že aj v škole máme školskú knižnicu, ktorá je otvorená v PONDELOK a ŠTVRTOK cez veľkú prestávku. Ak si budete potrebovať požičať knižku poobede (napr. ŠKD), môžeme sa dohodnúť na individuálnom termíne. Kto máte požičané knihy, tak pokračujte v čítaní, ostatných pozývam do školskej knižnice nejakú si požičať .

      2. Tvorba plagátu. Vytvoriť si v triede plagát, na ktorom bude napísané, čo ste so žiakmi už prečítali, teda meno autora a literárne dielo. Na druhom plagáte bude, čo práve čítate. Môžete si to napísať aj na magnetickú tabuľu, prípadne na jeden plagát. (Inšpiráciu som vám tiež vytvorila.)

      3. Vytvor si záložku, alebo obdaruj záložkou. Každý správny čitateľ by mal mať v knižke, ktorú číta „ svoju“ záložku. Žiaci si na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy, či v ŠKD vytvoria záložku. Námety som vám vytvorila. (Vytvorené záložky slúžia ako inšpirácia, prípadne na ukážku žiakom.) Verím, že vy vytvoríte mnoho krajších. Nápady som našla na Pintereste. Vašou úlohou je, aby si žiaci vytvorili záložku pre seba a kamaráta z vedľajšej triedy rovnakého ročníka, oddelenia ŠKD. Keď si záložky vytvoríte aj pre kamarátov z vedľajšej triedy, môžete sa pani učiteľky dohodnúť na jednej vyučovacej hodine čítania, ktorú strávite všetci spolu v jednej triede a prečítate si z knižky, ktorú práve čítate, prípadne nejaký príbeh. Záložkami sa môžete vzájomne obdarovať. Rovnako v školskom klube sa môžete stretnúť dve oddelenia a napr. staršie deti môžu čítať z knižky z knižnice mladším kamarátom.Ak vám ostatnú nejaké krásne záložky, rada ich vystavím v školskej knižnici.

      4. Popoludnie v knižnici. Táto aktivita je vhodná pre školský klub. V rámci vzdelávacej oblasti výchovy si budeme si čítať z knižky požičanej zo školskej knižnice, alebo z obľúbenej knižky, ktorú deti čítajú doma, či v školskom klube.

      5. Ilustrácia literárneho diela, alebo literárnej postavy. Súťaž o knižku. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube vytvoria ilustráciu k prečítanej knihe. Najkrajšie práce budú vystavené na chodbe pri knižnici a zaradené do „Súťaže o knižku". Súťažné výkresy, budú mať na zadnej strane uvedené - meno, priezvisko a triedu/oddelenie.

      6. Vymeň si knižku, alebo priateľstvo s knižkou. Táto aktivita sa dá realizovať po dohode s rodičmi. Knižkou, ktorú už doma deti prečítali, môžu obdarovať spolužiaka v triede, prípadne ročníku. Ide o vzájomné obdarovanie. A táto aktivita by sa týkala len detí, ktorým by rodičia dovolili doniesť si knižku na výmenu. Knižka musí byť samozrejme v zachovalom stave.

     • Literárna diskusia v MG ART galérii

     • Jozef Urban. Meno, ktoré si možno na prvé počutie nespojíte s osobou. No ak povieme „ Voda čo ma drží nad vodou“, určite sa každému vybaví známa pieseň od Joža Ráža, ktorej autorom textu je práve spomínaný Jožko Urban.

      V tomto roku si pripomíname 20 rokov od tragickej smrti tohto velikána textov piesní. Naši ôsmaci mali unikátnu možnosť zúčastniť sa literárnej diskusie, ktorú organizovala MG ART galéria v Považskej Bystrici v rámci festivalu literatúry a umenia LITART 2019, k pripravovanému filmu „ Voda čo ma drží nad vodou“. Film je pohľadom do života umelca, poeta, textára, bohéma Jožka Urbana očami jeho veľmi dobrého priateľa Ondreja Kalamára, ktorý je spoluscenáristom a producentom spomínaného filmu, a práve on nás diskusiou sprevádzal. Veľmi zaujímavou formou sme sa dozvedeli informácie z natáčania, no najviac nás zaujali historky, ktoré si pán Kalamár osobne prežil s Jožkom Urbanom. Niektoré boli úsmevné až veselé, iné naopak smutné. Autentickosť dodávali fotografie zo súkromného archívu scenáristu. Dokonca už vieme aj pôvod názvu tohto úspešného hitu, ktorý si už bohužiaľ autor textu nevypočul, nakoľko nás navždy opustil po tragickej autonehode 28. apríla 1999.

     • Ôsmaci po stopách M. R. Štefánika, Ivana Krasku i pravekých predkov

     • 9. októbra 2019 sa ôsmaci našej školy prebúdzali do upršaného jesenného dňa, avšak s vidinou, že v rámci literárnej exkurzie navštívia miesto posledného odpočinku velikána slovenského národa a zakladateľa prvej ČSR – M.R. Štefánika. Slabnúci dážď vystriedal silný vietor na jeho mohyle na Bradle, ale ani ten nezabránil nádherným výhľadom na okolitú prírodu, blízke dedinky a mestečká, ale hlavne nenarušil posvätnosť chvíle pobudnúť na tomto pietnom mieste. Bližšie sme sa o jeho živote dozvedeli z výkladu v jeho múzeu v rodných Košariskách. Ďalšou našou zastávkou bolo kúpeľné mesto Piešťany. Tu v útulnom, nenápadnom domčeku pri Váhu dožil posledné chvíle života symbolistický básnik Ivan Krasko. Dnes je tu umiestnená jeho pamätná izba, kde sme sa vo veľmi emotívnom a zaujímavom výklade pani lektorky dozvedeli o jeho živote, ba dokonca započúvali do smutných, ale krásnych básní. Sledujúc pokojnú hladinu Váhu s labuťami, míňajúc opravujúci sa Kolonádny most a známeho barlolamača, symbol Piešťan, sme sa ocitli v Balneologickom múzeu. Jeho dominantou sú najmä unikátne praveké nálezy mamutieho kla, Moravianskej venuše a iných vykopávok z neďalekej dedinky Moravany. Nové poznatky boli obohatením vedomostí z literatúry, dejepisu, ale aj pripomenutím si 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika.

      PaedDr. Alena Gašparíková

     • Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok

     • 3. a 4. októbra sa uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok na futbalovom štadióne MŠK. Naši chlapci si vybojovali krásne 3. miesto spomedzi 13 družstiev. Dievčatá okresné kolo vyhrali a postupujú  na regionálne kolo. Najlepšia hračka bola Lenka Šurabova, ktorá z 13 gólov dala 11. Gratulujeme!!!

     • Horomil Fest - festival hôr a cestovania

     • Žiaci  ôsmeho a deviateho ročníka koncom septembra si v rámci festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici pozreli nový dokumentárny film „Prítomná minulosť“. Dokument Tomáša Hulíka a Paľa Juračku nás previedol našou históriou. V druhej časti programu si vypočuli zaujímavé rozprávanie p. Bohuslava Kortmana z jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy pod názvom „Tam, kde nevidno hviezdy“.

     • Letný tábor ŠKD

     • Deti z nášho  školského klubu   strávili už piate leto časť svojich prázdnin v letnom   tábore, tento rok  na Duchonke. Tento rok putovali po svetadieloch, kde sa oboznamovali s pôvodnými obyvateľmi, zvykmi ako aj so zaujímavosťami tej ktorej oblasti. Naučili sa pracovať s Morseovov abecedou, obrázkovým písmom, pochodovými značkami, piktogramami, poskytnúť prvú pomoc, zhotoviť indiánsky totem...  Perfektne zvládli aj černošské a indiánske kmeňové tance.  Na konci každého dňa absolvovali výpravu za lupeňmi farebného kvetu, ktorý ukrýval otázky týkajúce sa jednotlivých svetadielov – na konci zložili kvet z farieb všetkých svetadielom. Záverečnú diskotéku   deti  poňali svetovo - zamaskované  za domorodých obyvateľov -  a tak zdarne zavŕšili týždenné putovanie.

      Okrem uvedeného deti absolvovali výlet na Ranč pod babicou, kde videli  westernové mestečko, mini ZOO, zajazdili si na koňovi, navštívili zámok a národný žrebčín v Topoľčiankach a absolvovali kopec hier, súťaží a šantenia v bazéne.

     • Rýchloloďou na palube so 7.B na vlnách Dunaja do Viedne

     • Školský výlet 7.B triedy, ktorý sa konal dňa 21.6.2019,  sa niesol v duchu skutočného  dobrodružstva. Rýchlik vystriedala jazda električkou v Bratislave a po nej už na nás v bratislavskom prístave čakala rýchloloď, ktorou sme sa na vlnách Dunaja niesli do Viedne. Popri brehu sme míňali Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, starobylý Devín, malebné zákutia nášho veľtoku, aby sme sa preplavili cez plavebnú komoru vo Freudenau a nakoniec zakotvili v metropole Rakúska. Metro čiže U-Bahn nás priviedlo rovno pred dominantu tohto nádherného mesta – Dóm sv. Štefana. Po jeho prehliadke sme sa prešli starým mestom, obdivujúc Hofburg, dvorné sídlo Habsburgovcov a zamierili do Prírodovedného múzea, azda jedného z najkrajších svojho druhu v Európe. Obdivovali sme praveké veľjaštery, minerály všetkých farieb a tvarov, nádherné šperky z nich vyrobené, dokonalé figuríny pravekých ľudí...A popri tom sme ticho závideli Viedenčanom dokonalé cyklistické chodníky, požičovne elektrokolobežiek na každom kroku, viacjazyčné a bezchybne fungujúce automaty vo viedenskom metre a pred cestou späť si polebedili v skutočných hojdacích sieťach, ktoré akoby práve pre nás pripravili rovno na brehu Dunaja. Tam nás už čakala loď, ktorá nás opäť priviezla do Bratislavy a rýchlik do nášho rodného mesta. Bol to vskutku neobyčajný výlet, na ktorý len tak skoro nezabudneme.

      PaedDr. Alena Gašparíková

     • Víťazstvo v celoslovenskom kole Geografickej olympiády GQIQ 2019

     • Víťazstvom sme zavŕšili súťaženie v 4. ročníku geografickej olympiády GQIQ. Začínali sme jedno januárové piatkové popoludnie tvorivo-inteligenčným geografickým kvízom /online/. Na základe výsledkov testu postúpili desiati najšikovnejší z každého kraja. Ich úlohou bolo vypracovať tvorivé zadanie, ktoré obsahovalo výskum na škole a jeho vyhodnotenie a spracovanie „Cesty po všetkých mestách Slovenska“ vo vhodnej aplikácii. Do krajského kola sa prepracovala šikovná žiačka IX.A triedy Klára Martinková. Jej snaha bola ocenená postupom do celoslovenského kola. 20. júna absolvovala finálové kolo  formou  internetového testu, ktorého obsah sledoval súčasné zmeny v geografii sveta a Slovenska. Klára ho vypracovala najúspešnejšie a najrýchlejšie a tým zvíťazila na 4. ročníku GO GQIQ za čo jej patrí obrovské ĎAKUJEM.

     • Vicemajstri Slovenska ZŠ 2019

     •  

      Horný rad :  Mgr. Vladimír Šebeň – tréner, Jakub Badač, Marek Roman, Adrián Porubec, Matej Pavlík, Samuel Kopernický, p. Václav Straka – tréner,

      Stredný rad :  Michal Valášek, Michal Kostelanský, Denis Lagíň, Michal Krátky, Filip Križan,

      Dolný rad :  David Lovecký, Ľubomír Chabada

       

           V dňoch 11. a 12.06.2019 sa v novozámockej športovej hale „Milénium“ uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov ZŠ v hádzanej pre školský rok 2018/2019. Po vyraďovacích bojoch v dvoch skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, Gymnázium I. Kupca Hlohovec a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica. Naši žiaci si vo veľmi náročnej skupine najskôr poradili s rovesníkmi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky, neskôr podľahli žiakom zo ZŠ Obchodná Sečovce a napokon vyhrali so žiakmi ZŠ Nade Hejnej Martin. Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili žiaci usporiadajúcej školy. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Nových Zámkoch, ktorí porazili svojich semifinálových súperov. Naši žiaci jednoznačne zdolali chlapcov zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra a postúpili do finále. Tu v opakovanom zápase s hádzanármi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky zviedli súboj o 1. miesto a tentokrát prehrali.

           Za výborné výsledky našich žiakov, ktorí statočne bojovali vo všetkých svojich zápasoch, všetkým ďakujeme a zároveň gratulujeme k zisku titulu „Vicemajstra Slovenska v hádzanej žiakov ZŠ“!

      Výsledky Majstrovstiev Slovenska žiakov základných škôl

      Nové Zámky  11. – 12.6.2019

       

       

      Skupina „A“ :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov  - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      15 : 16

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                          - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 16 : 26

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 17 : 13

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov  - ZŠ s MŠ, Bzovík 136                               31 :   7

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                          - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      12 : 19

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov  - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 22 : 24

      Poradie v skupine :

      1. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra          3  3  0  0  52 : 40   6 b.
      2. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec    3  2  0  1  63 : 55   4 b.
      3. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov           3  1  0  2  68 : 47   2 b.
      4. ZŠ s MŠ Bzovík 136                                     3  0  0  3  35 : 76   0 b.

      Skupina „B“ :

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                 - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                      21 : 14

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica   - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky              16 : 15

      G: Roman – 8, Lagíň – 4, Badač – 1, Kopernický – 1, Pavlík – 1, Valášek – 1

      ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                  - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky              14 : 31

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                 - ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica        21 : 20

      G: Kopernický – 7, Roman – 5, Porubec – 3, Lagíň – 2, Valášek – 2, Pavlík – 1

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica   - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                      18 : 10

      G: Kopernický – 6, Roman – 5, Badač – 2, Lagíň – 2, Pavlík – 2, Porubec – 1

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                 - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky              17 : 23

      Poradie v skupine :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                  3  2  0  1  69 : 47   4 b.
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica             3  2  0  1  54 : 46   4 b.
      3. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                          3  2  0  1  59 : 57   4 b.
      4. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                           3  0  0  3  38 : 70   0 b.

      Semifinále :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra - ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica    13 : 21

      G: Kopernický – 9, Roman – 4, Porubec – 3, Pavlík – 3, Lagíň – 1, Krátky – 1

      ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky         - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 27 :  6

      Zápas o 7. miesto :

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                           - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                      14 : 22

      Zápas o 5. miesto :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov  - ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                     25 : 14

      Zápas o 3. miesto :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra - Gym. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec 22 : 13

      Zápas o 1. miesto :

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica   - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky             19 : 24

      G: Kopernický – 6, Lagíň – 5, Roman – 4, Valášek – 2, Porubec – 1, Pavlík – 1

      Poradie :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica
      3. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra
      4. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec
      5. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov
      6. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
      7. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin
      8. ZŠ s MŠ, Bzovík 136
     • Volejbalové sústredenie

     • V dňoch 2. -5. júna sa dievčatá z našich športových tried zúčastnili športového sústredenia v Športcentre Ekoma v Sekierskej doline v blízkosti Zvolena. Toto krásne stredisko nám už bolo známe zo sústredenia športových tried spred niekoľkých rokov.

      Podmienky na športovanie, ale aj na relax sú tu naozaj výborné. Využívali sme tri ihriská na plážový volejbal, multifunkčné ihrisko, tenisový kurt i športovú halu. Dievčatá absolvovali okrem tréningov veľký turnaj v plážovom volejbale, zábavno-športové súťaže, ba zmerali si sily i v bowlingu. A keďže aj počasie nám prialo, ani sa nám nechcelo ísť domov. Ale museli sme, veď nás čakalo koncoročné skúšanie a písomky. 

    • Skrátené vyučovanie
     • Skrátené vyučovanie

     • Skrátené vyučovanie /z dôvodu horúčav/ dňa 13. a 14. 6. 2019. Vyučovacie hodiny budú skrátené na 35 minút. Obed sa v týchto dňoch vydáva od 11:00 do 12:45. Deti v školskom klube budú do 15:30.

     • 7. školská športová olympiáda

     • Dňa 31.mája 2019 sa uskutočnila už v poradí 7. školská športová olympiáda. Súťažilo približne 400 žiakov našej školy. Trieda A proti triede B a C v piatich individuálnych a štyroch kolektívnych športoch. Samotným súťažiam predchádzal impozantný nástup s vyvesením olympijskej vlajky, zapálením olympijského ohňa, hymnou Slovenskej republiky, defilé športov, ktorými sa vo voľnom čase venujú žiaci, nezabudnuteľné vystúpenie žiačok v speve, sľub rozhodcov a športovcov. Všetkých prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. Vladimír Šebeň a olympiádu otvoril zástupca primátora Považskej Bystrice PhDr. Peter Máťoš. Žiaci boli odmenení za svoje výkony a umiestnenie medailami, vecnými cenami a víťazné družstvo I. a II. stupňa Putovným pohárom riaditeľa školy. Tento rok si víťazstvo odniesli žiaci 4.B a žiaci 9.A. Športovému zápoleniu prialo i počasie. Poďakovanie patrí všetkým rozhodcom, pedagógom, pracovníkom školy, sponzorom a Mgr. Dušanovi Malovcovi, OLY, ktorý je strojcom olympiády. V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým žiakom, ktorí sa aktívne zapájali do jednotlivých súťaží. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú olympiádu.

     • Rozhovor s našou úspešnou žiačkou Valériou Kvaššayovou z 9.B

     • Si úspešná žiačka. Tvoje meno je asi v každej druhej súťaži. Ako to robíš, že vyhrávaš?

      - Tak v prvom rade sa snažím a veľa sa aj učím.

      V čom vidíš tajomstvo tvojho úspechu?

      - Tak asi v mojej snahe.

      Aký je tvoj najväčší úspech?

      - Asi keď som bola 1. na celoslovenskom kole na geografickej súťaži.

      Súťažíš v matematike, slovenskom jazyku, geografii...ktorý predmet ťa najviac baví?

      - Jednoznačne geografia.

      Čo rada robíš vo voľnom čase?

      - Hrám na klarinet a som s kamarátmi.

      Kde sa vidíš o 10 – 15 rokov?

      - Tak o 10 rokov pravdepodobne budem ešte študovať a o 15 asi pracovať niekde v zahraničí.

      Aký je tvoj obľúbený žáner kníh alebo filmov?

      - Mám rada sci-fi a fantasy filmy.

      Odchádzaš na strednú. Kam?

      - Na Gymnázium v Považskej Bystrici.

      Čo ti bude najviac chýbať na „sedmičke“?

      - Asi moji učitelia.

      Čo by si odkázala našim žiakom?

      - Aby robili, čo ich baví a nikdy sa nevzdávali.

      Čo očakávaš od štúdia na strednej škole?

      - Že ma usmerní a dá mi to, čo by som chcela.

      Si prirodzene zvedavá a vyhľadávaš si informácie? Alebo sa vždy učíš na konkrétnu súťaž?

      - Keď ma niečo zaujme, tak si informácie vyhľadávam.

       

      Rozhovor pripravili žiačky Ninka Hanáčková a Vaneska Zigová zo 6.C.