• Školský výlet, Orava

     • Dňa 29.05. zažili žiaci 3.ročníka skvelý školský výlet na Orave. Najskôr navštívili jeden z najkrajších hradov na Slovensku - Oravský hrad. Deti sa ocitli v čarovnom svete rozprávok, kde ich privítala Pipi Dlhá Pančucha, ktorá im dala mapu k pokladu. Ak sa chceli k pokladu dostať, museli plniť úlohy na jednotlivých rozprávkových stanovištiach. Začali rozprávkou Čin-čin, Popoluška, Cisárové nové šaty, Červená čiapočka a na záver ich čakala Snehulienka so siedmimi trpaslíkmi. Po splnení každej úlohy získali deti pečiatku do mapy. Po vyplnení celej mapy sa dostali k pokladu, ktorý strážil jednooký pirát. Za svoju šikovnosť boli žiaci odmenení pokladom – sladkou odmenou. Neskôr sa žiaci presunuli na Oravskú priehradu, kde sa plavili vyhliadkovou loďou na Slanický ostrov. Zážitky z pekného výletu nikomu nepokazil ani krátky májový dážď, ktorý všetkých prekvapil na Slanickom ostrove umenia.

     • Finále 44. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov v hádzanej pre ročník 2017/2018

     • Dňa 16.5.2018 sa v športovom centre v Diakovej pri Martine uskutočnil finálový turnaj 44. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok v hádzanej. Po vyraďovacích bojoch v základných a semifinálových skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci z THA Martin, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ kpt. Nálepku Stupava a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica.

           Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili všetci zúčastnení žiaci a žiačky a ich fankluby. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Stupavy, ktorí zviedli medzi sebou súboj o 1. a 2. miesto. Menej úspešní boli žiaci z Martina a Nových Zámkov. Podelili sa o 3. a 4. miesto, taktiež po veľmi urputnom boji. V konkurencii najlepších štyroch družstiev zo Slovenska si najlepšie počínali naši chlapci z Považskej Bystrice tak, ako sme boli naučení z minulých ročníkov. Ani v jednom zápase nenašli premožiteľa a získali pre našu školu ďalší v poradí už trinásty titul „Majster Slovenska“ v tejto vekovej kategórii (žiaci narodení po 1.7.2005).

           Na veľmi dobre zorganizovanej akcii zo strany usporiadateľov – THA Martin, sa ako zástupcovia SZH zúčastnili Mgr. Silvia Priklerová – predsedkyňa komisie mládeže a Ernö Kelecsényi – viceprezident SZH.

           Výsledky :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  THA Martin                          12 : 11  (6 : 5)

            G: Kostelanský – 4, Podsedlý – 4, Tarnek – 1, Janík – 1, Skáčik – 1, Mlyniský - 1

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    13 :   6  (4 : 3)

      3.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      13 : 11  (4 : 4)

            G: Podolák – 4, Podsedlý – 3, Chabada M. – 2, Janík – 2, Martiška – 1, Riljak B. - 1

      4.  THA Martin                          -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 : 12  (8 : 4)

      5.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 :   5  (9 : 1)

            G: Podolák – 4, Kostelanský – 2, Mlyniský – 2, Riljak B. - 2, Chabada M. – 1, Janík – 1,

                Martiška – 1, Skáčik – 1, Maliar – 1, Bačík - 1

      6.  THA Martin                          -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        9 : 13  (7 : 7)

       

           Poradie :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica     3 3 0 0  41 : 27    6 b.

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        3 2 0 1  37 : 28    4 b.

      3.  THA Martin                           3 1 0 2  36 : 37    2 b.

      4.  ZŠ Nábrežná Nové Zámky      3 0 0 3  23 : 45    0 b.

           Všetkým zúčastneným žiakom a trénerom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a klubu. O zlaté medaily pre našu školu sa zaslúžili títo žiaci – Martin Chabada, David Lovecký, Michal Kostelanský, Richard Tarnek, Marek Bačík, Branislav Dudr, Richard Dzurjaník, Daniel Gero, Viliam Hlušek, Jakub Janík, Radoslav Maliar, Matej Martiška, Marián Mlyniský, Ján Podolák, Dominik Podsedlý, Bruno Riljak, Dávid Rolinčin, Filip Skáčik, Patrik Tichý a Patrik Zachar, tréneri – Dušan Porubský a Mgr. Jan Beňadik.

       

                                                                                          Mgr. Vladimír Šebeň

                                                                                               riaditeľ školy

       

     • Testovanie9 – 2018

     •      Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa v marci a v apríli konalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka – Testovanie9 – 2018.

           Žiaci 9. ročníka našej školy si v obidvoch predmetoch počínali vynikaco. Z matematiky dosiahli celkový priemer 76,20 %, čo je 20,3 % nad celoslovenským priemerom. Zo slovenského jazyka dosiahli celkový priemer úspešnosti 77,5 %, čo je 14,5 % nad celoslovenským priemerom. V porovnaní s považskobystrickými školami je to suverénne najlepší výsledok z obidvoch predmetov.

           Riaditeľstvo školy všetkým žiakom k dosiahnutým výsledkom gratuluje, ďakuje za úspešné zvládnutie svojich povinností a dosiahnutie tohto výborného výsledku. Zároveň ďakuje aj všetkým učiteľom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali  a pripravovali žiakov z daných predmetov na testovanie. Menovite z matematiky pani učiteľkám Mgr. Jarmile Hlávkovej a Mgr. Stanislave Kostelanskej a zo slovenského jazyka pani učiteľkám PaedDr. Alene Gašparíkovej a Mgr. Alici Sabovej.

      Mgr. Vladimír Šebeň
      riaditeľ školy

       

      Výsledkový list školy Testovanie9_-_2018.pdf

     • McDonald´s Cup

     • Dňa 7.5.2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili okresného kola v minifutbale žiakov 1.stupňa žiakov základných škôl „McDonald´s Cup“. V tomto školskom roku 2017/2018 sa konal už 20.ročník. Aj napriek tomu, že sa naši žiaci prioritne nevenujú futbalu, umiestnili sa na vynikajúcom  1. mieste a zároveň postúpili do krajského kola. Tím v zložení: Lenka Šurabová, Patrik Haviar, Filip Matušík, Oliver Rezák, Sabina Papšová, Martin Tománek, Lukáš Janíček, Radoslav Kuciak a Filip Roman, zabojoval aj v Trenčíne, kde sa 10.5.2018 konalo krajské kolo. V základnej skupine porazili Púchov aj Myjavu a ako víťazi skupiny postúpili do finále medzi troch najlepších. Nakoniec žiaci obsadili skvelé 3.miesto. Najlepším strelcom v tíme, ale aj celého turnaja bol vyhlásený Radoslav Kuciak. Z dievčat sa darilo najmä Lenke Šurabovej. Jej výkon ocenil aj maskot celého turnaja – Šašo. Kuriozitou bol gól nášho brankára Filipa Matušíka, ktorý dal gól výkopom od brány. Žiaci boli odmenení diplomom, pohárom, ako aj vecnými cenami.

      Poďakovanie patrí trénerke Mgr. B. Bátorovej.

     • Návšteva Hasičskej stanice

     • Žiaci 3.ročníka sa 7.5.2018 zúčastnili Dňa otvorených dverí, ktorý usporiadal HaZZ Považská Bystrica pri príležitosti sviatku svätého Floriána patróna hasičov.  Počas návštevy na Hasičskej stanici, mali deti možnosť vidieť hasičskú a záchrannú techniku, ktorú hasiči využívajú pri rôznych zásahoch (napr. cisternová automobilová striekačka, zásahové vozidlo, kombinovaný hasiaci automobil a i.) .  Ďalej si mohli  vyskúšať, aké je to sedieť vo vozidlách hasičskej záchrannej služby, či nasadiť si autonómny dýchací prístroj ( maska a oceľová vzduchová fľaša). Najmä chlapci obdivovali hydraulické vyprosťovacie nožnice používané na vyslobodenie osôb z vrakov áut, hasičské zásahové hadice a iné dôležité hasičské vybavenie. Po celý čas sa žiakom venoval tím hasičov, ktorí ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky. Na rozlúčku si vypočuli ukážku zvuku sirény.

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 23.4. – 27.4. 2018 sa uskutočnil plavecký výcvik pre žiakov 3. ročníka. Spolu z III.A a III.B sa zúčastnilo 33 žiakov.

      Každý „plavecký“ deň začínali deti krátkou rozcvičkou na suchu, sprchou a rozohriatím vo vode. Aj napriek tomu, že zo začiatku mali niektoré deti problém s  teplotu vody v plaveckom bazéne, postupným otužovaním a intenzívnym pohybom všetko hravo zvládli.

      Prvý deň si žiaci zopakovali nadobudnuté plavecké zručnosti z 2.ročníka: dýchanie, splývanie vo vode, ponáranie,... Ďalšie dni sa oboznamovali s plaveckým prostredím, skúšali rôzne spôsoby dýchania, učili sa bezpečne pohybovať vo vodnom prostredí. Pri nácviku používali plávacie dosky.

      Neskôr si dôkladne osvojovali prácu horných a dolných končatín a precvičovali súhru pohybu končatín so správnym dýchaním.

      Po splnení úloh mali žiaci možnosť hrať sa v bazéne s plaveckými doskami, krúžkami a inými pomôckami. Pri štafetách sa prejavila nielen súťaživosť, ale aj spolupatričnosť pri povzbudzovaní. Veľký záujem si vyslúžili skoky do bazéna zo štartovacích blokov z rôznych polôh.

      Výcvikom sa rozvíjali vôľové vlastnosti žiakov, zvyšovala sa ich vytrvalosť, obratnosť a kondícia. Žiaci si precvičovali rôzne polohy tela vo vode: stojky, kotúle. Jednoduché súťaže, štafety, hry viedli žiakov k tolerancii a vzájomnej spolupráci.

      Žiaci sa postupne zdokonalili v plaveckých štýloch: kraul, znak, prsia. V závere výcviku žiaci zaplávali jedným plaveckým spôsobom čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Niektorí tretiaci prekvapili a zaplávali 1 000m. Odmenou im bolo nielen „Mokré vysvedčenie“, ale najmä nové plavecké skúsenosti, ktoré určite využijú v budúcnosti.

     • Pestrý deň vody na ZŠ Slovanská

     • Deň vody sme oslávili rôznymi aktivitami – súťažami, tvorbou projektov, riadenými rozhovormi s deťmi, prácou s pracovnými listami. Mnohé deti samé aktívne vyhľadávali informácie o vode, o jej význame pre život na internete, v encyklopédiách, ba dokonca zapojili do práce aj rodičov. Aj tí sa spolupodieľali pri získavaní najzaujímavejších informácií, ktoré žiaci spracovali a informovali o nich ďalších spolužiakov, ba i žiakov z iných tried . Náš tohtoročný program bol o to pestrejší, že do školy prišli zamestnanci OÚ odboru životného prostredia a  veľmi zaujímavými aktivitami zaujali našich žiakov.

     • Vynášanie Moreny

     • V pondelok 19. marca dali definitívnu stopku pani Zime deti z nášho školského klubu.   V tento deň spoločne vyprevadili  Morenu   po sídlisku. Po jej poslednej púti  ju  podľa starých zvykov spálili a hodili do vody  a s ňou aj obdobie zimy, chorôb. Takto spoločne otvorili bránu pani Jari, ktorú privítali ľudovými pesničkami. Teraz  budú už len  čakať na jej definitívne zasadnutie na trón.

      Príjemným   podujatím sme chceli deťom pripomenúť zvyky našich predkov a zapojiť  ich do jeho prípravy.

     • Beseda s baníkom

     • V jedno piatkové ráno bolo pre žiakov štvrtého ročníka niečím výnimočné. O baniach, spôsobe ťažby, ale i o veľkom kamarátstve a spolupráci medzi baníkmi nám prišiel povedať  odborník na slovo vzatý pán Javorský.  Okrem pútavého rozprávania a zážitkov si pre žiakov pripravil aj fotky, ako to v takej bani vyzerá, či stroje, ktoré sa využívajú pri ťažbe uhlia. Ďakujeme za zaujímavú a pútavú hodinu, ktorá priniesla veľa nielen žiakom, ale i nám dospelým. 

     • Učíme sa zábavne

     • Žiaci 9.B spolu s pani u. Hlávkovou si pripravili pre našich tretiakov zaujímavú hodinu prírodovedy. Deviataci sa ocitli v netradičnej úlohe učiteľov a ich žiaci – tretiaci si svoje teoretické poznatky overili aj v praxi. Spoločne  v skupinách robili pokusy s naklonenou rovinou, vyskúšali si trenie aj treciu silu. A ešte aj čosi naviac! Sami zapájali vodiče a rozsvietila sa žiarovka, či zazvonil zvonček. Zo spoločnej hodiny si tretiaci odniesli veľa zážitkov a už teraz sa tešia na hodiny fyziky, ktorá ich čaká vo vyšších ročníkoch. Ďakujeme!  

     • Kúzelná fyzika

     • Skvelý deň sme zažili v CVČ s „kúzelníkom“ – učiteľom fyziky. Zdá sa Vám fyzika ťažká? Zložitá? Nám už nie.  Slová ako magnetizmus, magnetická levitácia, trenie, základy optiky, vztlaková sila, hustota látok a iné ťažké pojmy nám už nerobia problém.  Boli sme zasvätení  do tajomstiev tejto náročnej vedy a zároveň sme si mohli svoje poznatky vyskúšať sami.  Zaujímavé pre nás bolo aj zistenie, že ľudské oko dokáže rozpoznať len tri základné farby – zelená, modrá, červená. Ostatné farby vznikajú zmiešaním týchto farieb v našom mozgu. A ešte aj toto nás zaujalo:  okrem farieb farebného spektra dúhy, ktoré vidíme, existuje aj ultrafialová a infračervená.  Veľmi sa tešíme, že na II. stupni sa budeme môcť venovať tomuto zaujímavému predmetu.

     • Hádzaná


     • Poviete si, čím môže byť taká hádzaná výnimočná... Chodím na ňu, hrám ju, pozerám....
      Pre Vás bol možno piatok 9.02.2017 obyčajným dňom, no my – žiaci tretieho a štvrtého ročníka sme
      sa rozhodli ísť podporiť a povzbudiť svojich spolužiakov, ktorých čakal športový deň plný zápasov.
      Dúfame a veríme, že aj my sme malou čiastkou prispeli k pohode a istému sebavedomiu hráčov
      a tešíme sa na ďalšie zápasy.  Rapkáče, ruky aj hlasivky máme pripravené.