• VYHODNOTENIE BRANNÉHO PRETEKU
     • VYHODNOTENIE BRANNÉHO PRETEKU

     • Kategória: 5. a 6. ročník

       

            1. miesto: 6.A

            2. miesto: 6.C

            3. miesto: 6.B

      Kategória: 7. až 9. ročník

       

      1. miesto: 9.A

      2. miesto: 8.A

      3. miesto: 7.A

    • Literárna exkurzia 5. ročník
     • Literárna exkurzia 5. ročník

     • Dňa 20. októbra sme sa so žiakmi piateho ročníka vybrali do Žiliny na bábkové predstavenie Škaredé káčatko. Humorné scénky, zaujímavé kostýmy, veselí herci – to všetko dokázalo rozveseliť nielen žiakov, ale i nás, učiteľov. Po predstavení mali žiaci možnosť kúpiť nejaké drobnosti sebe i svojim blízkym v obchodnom dome Aupark. Pred odchodom sme využili jesenné slnečné lúče a prešli sme sa po námestí i neďalekom parku. Naspäť domov si v autobuse žiaci rozprávali zážitky z pekne stráveného dňa.

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 2. novembra 2017 sa organizovala na našej škole teoretická časť účelového cvičenia. Okrem iného žiaci získali poznatky i zo zdravotnej prípravy, kde nám podala odbornú pomocnú ruku Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici. Dlhoročná spolupráca s touto školou prispieva každoročne k prehĺbeniu poznatkov i získaniu praktických zručností v tejto oblasti. Žiaci mohli názorne vidieť spôsoby základných zdravotníckych postupov prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž srdca, zastavenie krvácania, ošetrenie zlomenín, obväzovanie,...).

                      Ďakujeme študentkám, budúcim zdravotníčkam, a hlavne pani Pavlacovej, pod vedením ktorej bola skvele odvedená práca s našimi žiakmi. Umožnili im získať základné teoretické i praktické vedomosti správneho poskytovania prvej pomoci, ktorá je častokrát veľmi dôležitá pri záchrane ľudského života.

     • Pracovné vyučovanie -trochu inak

     • P.učiteľ D. Malovec  si pripravil pre žiakov III.B netradičnú a inšpirujúcu hodinu pracovného vyučovania. Počas vyučovacej hodiny oboznámil žiakov s viacerými druhmi črepníkových rastlín a ich starostlivosťou, vysvetlil a ukázal možnosti rozmnožovania, výsadby či prihnojovania. Spolu so žiakmi založili kútik živej prírody, kde spoločne vysádzali niektoré druhy rastlín. Deti sa prakticky a  aktívne zapájali do priebehu vyučovacej hodiny, z ktorej si odniesli veľa nového. Ďakujeme p.u. D. Malovcovi  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Beh zdravia
     • Beh zdravia

     • Krásne jesenné počasie využili deti z nášho školského klubu športovaním. Už tradične prebehol Beh zdravia, ktorého sa zúčastnili deti zo všetkých oddelení.  Najlepší jednotlivci získali diplom a ceny. Ostatní , aj keď nestáli na stupňoch víťazov, si taktiež zaslúžili pochvalu a sladkú odmenu, pretože aj oni  vlastne zvíťazili, nakoľko sa zapojili a tak urobili niečo dobré pre svoj organizmus.

    • TVOJA SPRÁVNA VOĽBA
     • TVOJA SPRÁVNA VOĽBA

     • V piatok 6.10.2017 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili preventívneho projektu pod názvom TVOJA SPRÁVNA VOĽBA, ktorého cieľom je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovaní žiakov o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Okrem diskusie a výkladu kpt. JUDr.  Ďurkechovej sa žiaci oboznamovali s problematikou návykových látok aj pri paneloch, ktoré ich upútali a zaujali.

    • Šiestaci na Orave
     • Šiestaci na Orave

     •             Orava... Rodisko velikánov slovenskej literatúry – P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína či iných našich literárnych osobností. Po ich stopách sa vybrali naši šiestaci dňa 12. októbra 2017 v rámci literárnej exkurzie. Prvou zastávkou bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, spisovateľa, učiteľa, lekára, ktorého si každý pamätá ako autora jeho najznámejšej poviedky Rysavá jalovica. Našou ďalšou zastávkou bola len pár kilometrov vzdialená dedinka Leštiny, ktorej pýchou je jeden z piatich artikulárnych drevených kostolíkov na Slovensku, zapísaný medzi pamiatky UNESCO. Nádherný interiér v spojení so zaujímavým výkladom v nás zanechal hlboký dojem, umocnený o to viac, že v ňom bol pokrstený aj P. O. Hviezdoslav. A práve literárne múzeum nesúce jeho meno, ktoré bolo našou poslednou oravskou zastávkou, nám pomohlo dotvoriť obraz o veľkosti tohto najväčšieho slovenského literáta. K poznámkam v diároch, zápisníkoch či mobiloch pribudli aj drobné darčeky pre blízkych po krátkej zastávke v nákupnom centre v Žiline. Podstatné je však to, aby sa zapísala do pamätí i sŕdc našich žiakov hrdosť na našich slávnych literárnych predkov.

      PaedDr. Alena Gašparíková

    • 5. školská športová olympiáda
     • 5. školská športová olympiáda

     • 5. školská športová olympiáda

      Na Medzinárodný deň detí, 1. júna 2017, sa tento rok na našej škole uskutočnila už piata športová olympiáda. Triedy si ráno už tradične pod vedením svojho kapitána nastúpili na školskom ihrisku, kde si vypočuli pár úvodných slov od pána riaditeľa i sľuby rozhodcov a súťažiacich. O pár minút sa rozhorel olympijský oheň, a tak sa mohla olympiáda oficiálne začať.

      Triedne kolektívy súťažili v dvoch kategóriách - 1. a 2. stupeň v kolektívnych športoch (basketbalové hody, preťahovanie lanom, florbal, štafeta) po 4 chlapcoch a 4 dievčatách, a v disciplínach pre jednotlivcov (výdrž v zhybe, hod plnou loptou, skok do diaľky, beh na 50 metrov, vytrvalostný beh) po 3 chlapcoch a 3 dievčatách za každú triedu. Najlepší jednotlivci z ročníka boli odmeňovaní medailami, víťazná trieda v kolektívnej disciplíne dostala diplom. Aj tento rok naši žiaci dokázali, že sú schopní podať výborné výsledky - a to nie len žiaci zo športových tried.

      Po ukončení súťaženia a po krátkej prestávke sa unavení žiaci opäť stretli nastúpení  na školskom ihrisku. Boli odovzdané diplomy, tričká a vaky pre zlatých medailistov. Nakoniec sme sa konečne dočkali aj vyhlásenia celkového víťaza, ktorým sa stali triedy III.B a VI.A. Ani ostatné triedy však neboli sklamané, dôležité predsa nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.

      Valéria Kvaššayová,  7.B

      Žiačka Gabika Chudovská,7.B triedy dodáva:

      Zostali nám medaily, poháre a diplomy. Pri každom pohľade na ne sa nám v pamäti vybaví 5.ročník školskej športovej olympiády. Týmto, si dovoľujem povedať veľké ďakujem pre Vás milí učitelia, rodičia, rozhodcovia a sponzori. Najväčšie ďakujem patrí pánovi učiteľovi Mgr. Dušanovi Malovcovi, bez ktorého by sme túto nádhernú a nezabudnuteľnú súťaž nemali a ďalšie veľké ďakujem patrí samozrejme pánovi riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Šebeňovi, bez ktorého by naša škola nefungovala.

                                                                ĎAKUJEME!

    • Literárna exkurzia – 8. ročník
     • Literárna exkurzia – 8. ročník

     • Dňa 4.10.2017 sa žiaci ôsmeho ročníka pod vedením svojich pedagógov zúčastnili literárnej exkurzie, na ktorej si priblížili osobnosť Milana Rastislava Štefánika a Ivana Krasku.

      Prvou zastávkou bola majestátna Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, Počasie im prialo, ranná hmla rýchlo ustúpila a im sa naskytol krásny pohľad na okolitú krajinu. Žiaci si najskôr pozreli miesto posledného odpočinku tohto nášho národovca a urobili pár fotografických záberov. Odtiaľ sa presunuli do jeho rodiska v Košariskách. Tu si prezreli pamätnú izbu M. R. Štefánika a doplnili si vedomosti o jeho osobnom i pracovnom živote. Okrem známych faktov a vecí  sa dozvedeli aj veľa zaujímavostí.

      Obohatení o nové poznatky  zamierili do nášho najznámejšieho kúpeľného miesta – Piešťan, kde si prezreli priestory pamätného domu, kde v rokoch 1943 – 1958 žil a pracoval básnik a prozaik Ivan Krasko, predstaviteľ literárnej moderny a symbolizmu. Sprievodkyňa im priblížila zaujímavosti z jeho života a tvorby a svoj výklad doplnila ukážkami z jeho veršov.

      Ďalšou zastávkou v Piešťanoch bolo Balneologické múzeum, kde jedna z miestností bola venovaná aj M. R. Štefánikovi. V Balneologickom múzeu ich zaujal najmä originálny mamutí kel, ktorého vek sa odhaduje na 28 000 rokov, kostra človeka ležiaceho na boku, ktorá podľa skúmania odborníkov patrila mužovi či kópia známej  Moravianskej venuše. Okrem iného sa dozvedeli, že za svoj zrod vďačia svetoznáme kúpele rodine Winterovcov

      Bohatší o nové poznatky z našej histórie a literatúry  zamierili domov. Zápisky, nahrávky či fotografie, ktoré si žiaci veľmi pozorne počas exkurzie robili, využijú pri tvorbe prezentácií i na vyučovacích hodinách.

    • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Mliečnu desiatu v šk. roku 2017/18 nebudeme podávať stravníkom v našej školskej jedálni - z dôvodu malého záujmu o uvedený produkt.

       

                                                                       vedúca ŠJ Mgr. Ľ. Barošová

    • Oznam!
     • Oznam!

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/18 sa uskutoční 4.9.2017 o 9,00 hod. v priestoroch átria školy.

      Mgr.Vladimír Šebeň

      riaditeľ školy

    • Letný tábor v liptovskej dedinke Huty
     • Letný tábor v liptovskej dedinke Huty

     • Deti z nášho školského klubu   prežili   pod vedením „oddielových vedúcich“ Vladky Golierovej, Ľubky Kukučkovej, Eriky Magdechovej, hlavnej vedúcej Zuzany Vojáčkovej a pod dohľadom super zdravotníčky Martinky Jendraššákovej,  sedem prázdninových dní v tábore v   prekrásnom prostredí liptovskej dedinky Huty. Tábor bol zameraný na spoznávanie prírodných krás, turistiku, šport ako aj osvojenie si táborníckych zručností - samozrejme už tretí rok bez mobilov, tie zostali doma a nikomu nechýbali.  

      V rámci táborových aktivít sa naučili stavať ohne, používať  pochodové značky,  získali zručnosti v šifrovaní pomocou morseovky a obrázkových šifier,  zmerali  si svoje sily v táborovom päťboji, honbou za indíciou, hľadaním pokladu...  Spoločne zvládli táborový tanec,  hymnu. Svoj šarm predviedli   v súťaži MISS a BOY GUMÁKY. Poučné a zaujímavé bolo aj stretnutie s policajtmi, ktorí s deťmi hovorili o nástrahách, ktoré na ne číhajú v bežnom živote a predviedli aj ukážky služobnej kynológie.

      V rámci spoznávanie prírodných krás navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody, Demänovskú ľadovú jaskyňu  a staré Mlyny Oblazy v Kvačianskej doline.

      V múzeu oravskej dediny v Zuberci sa zúčastnili  programu Ozveny tradícií, kde sa prostredníctvom hovoreného slova s predvedením autentických nástrojov a náradí, ako i ukážkami remeselnej výroby  oboznámili  so životom ľudí v minulosti.

      Čas strávený v tábore ušiel veľmi rýchlo. Deti odchádzali s novými zážitkami, zručnosťami a hlavne  odhodlaním, že o rok si to zopakujú.

    • Prehadzovaná
     • Prehadzovaná

     • Dňa 10.5.2017 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili obvodného kola v prehadzovanej na ZŠ J.A. Komenského v Púchove. Umiestnili sa na krásnom 2. mieste.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     •  Penzión Jazmín, Duchonka, Prašice, 19.6. – 23.6.2017

      Školy v prírode sa zúčastnilo 42 žiakov 4. ročníka s triednymi učiteľkami Mgr.Vlastou Jakúbkovou a Mgr. Tatianou Jakubcovou a vychovávateľkou Mgr. Erikou Dratnálovou.

      Všetci boli ubytovaní v penzióne Jazmín na prízemí a na 1. poschodí v 2-5 posteľových izbách s  vlastným sociálnym zariadením. Zdravotník mal izbu na 1. poschodí.

      Jedáleň a spoločenská miestnosť bola na prízemí. Hneď pred vchodom do budovy sa nachádzali stoly s lavičkami. Areál tvorila veľká trávnatá plocha, detské hojdačky, lavičky, altánok a ohnisko ukryté v tieni stromov.

      Vyučovanie trvalo denne štyri vyučovacie hodiny po 40 minút. Výchovno - vzdelávacia činnosť sa uskutočňovala prevažne v prírode, ale aj v jedálni. Žiaci pracovali a plnili úlohy prevažne v skupinách.

      V blízkosti penziónu sa nachádza vodná nádrž Duchonka, okolo ktorej sme sa prešli a zopakovali vedomosti o vodných nádržiach a priehradách. Z hrádze sme pozorovali život vodných živočíchov.

      Na neďaleký ranč sme sa dostali prechádzkou cez les. Tam na nás už čakali dva kone, na ktorých sa previezli takmer všetky deti.

      Oproti  nášmu penziónu bol penzión Slniečko, ktorý mal bazén. Takže telesná výchova bola spojená s plávaním a vodnými hrami. Pri bazéne bolo basketbalové ihrisko, volejbalové plážové ihrisko a trampolína. Deti samozrejme využili všetky možnosti na pohyb a šport.

      Z jedálne sa stala tvorivá dielňa, kde si vyrobili krásnych mimoňov z rolky od toaletného papiera.

      V čase oddychu sa deti mohli zapojiť do dvoch súťaží – Vedomostný a rozprávkový kvíz. Na každý deň mali pripravené nové otázky, ktoré sa večer vyhodnocovali a odmeňovali.

      Počas dňa musel byť na izbách poriadok, pretože sa hodnotila čistota a úprava izieb. Večer sa vyhodnotila najčistejšia izba a každý člen  dostal malý darček a sladkosť. 

      Po obede a odpočinku zabezpečovali program šikovní animátori. Každý deň niesol myšlienku inšpirovanú rozprávkou či filmom. Začali zoznamovacími hrami, po ktorých sa následne rozdelili do troch tímov. Každý tím mal svoje meno. Deti zvolávali nástupnou pesničkou a potom pokračovali tanečnými choreografiami. Deti raz hrali sami za seba, inokedy zbierali body pre svoj tím. Večer sa vybláznili na karnevale, na ktorý si museli vyrobiť vlastnú masku. Hrali hry, v ktorých získavali indície, na základe ktorých potom dostali odpovede na zadané otázky. Snažili sa zahrať aj divadielko, ktoré si sami vymysleli. Nechýbal ani nočný pochod

    • Dni mesta
     • Dni mesta

     • Dňa 16. júna 2017 sa uskutočnilo slávnostné ocenenie najúspešnejších žiakov a kolektívov v rámci Dní mesta. Žiaci si  prevzali ocenenie z rúk primátora mesta a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta Považská Bystrica. Z našej školy si cenu prevzali: Valéria Kvaššayová za 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády a za 2. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády, Samuel Kopernický za kolektív mladších hádzanárov, Branislav Kvaššay za kolektív starších hádzanárov, Peter Likavec za kolektív hádzanárov ZŠ a Nikola Lagíňová  za kolektív volejbalistiek ZŠ.                                                                                                                                                             

      Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale i za šírenie dobrého mena nášho mesta.

    • Školský výlet - Tricklandia, Starý Smokovec, AquaCity Poprad
     • Školský výlet - Tricklandia, Starý Smokovec, AquaCity Poprad

     • 13. júna si žiaci VI.A a VI.B triedy ráno trochu privstali, aby sa vlakom vydali na školský výlet do Popradu. Bohatý program začal v Starom Smokovci, kde sme sa ocitli v rozprávkovej krajine plnej trikov a optických klamov – Tricklandii. Vstúpili sme do knižnice Harryho Pottera, túlali sa po zrkadlovom bludisku a strácali pôdu pod nohami v antigravitačnej zóne. Potom sme sa vydali spoznávať krásy našich Tatier. Na Reinerovej chate nás privítala miestna líška, ktorá sa starala o poriadok a zberala odpadky po turistoch. Ďalej nás turistický chodník zaviedol ku krásnym Studenovodským vodopádom. Najviac sa však všetci tešili do akvaparku v Poprade, kde sa dosýta vyšantili na tobogánoch a v miestnych teplých bazénoch.

    • Školský výlet, Donovalkovo – Hlavné mesto detí
     • Školský výlet, Donovalkovo – Hlavné mesto detí

     • Skvelý školský výlet zažili 20.06. žiaci 2.ročníka v interaktívnom areáli DONOVALKOVO na Donovaloch. V „detskom“ mestečku Donovalkovo sme prežili dopoludnie plné zábavy. Malí farmári sa postarali o zvieratká z minifarmy: nakŕmili, vyčistili, vyvenčili, pohladkali, ... Za získané zručnosti boli odmenení preukazom Farmára. V mestečku sa priučili pravidlám cestnej premávky a získali svoj prvý vodičák. Na bicykloch, kolobežkách či motokárach šoférovali po mestečku podľa ozajstných pravidiel cestnej premávky. Detské mestečko bolo tvorené domčekmi, ktoré sú ako ozajstné dospelácke verzie. Žiaci si mohli natankovať na čerpacej stanici, ísť na poštu, uložiť si peniaze do banky, zastaviť sa v reštaurácii, či zájsť ku kaderníkovi. Na záver si zo sebou mohli odniesť zvieratko vytvorené z balónika. Niektorých potešilo i maľovanie na tvár. Všetky aktivity boli realizované pod dohľadom šikovných animátorov.

    • Hravou formou k separácii
     • Hravou formou k separácii

     • V mesiaci máj sa naši prváčikovia zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila spoločnosť Megawaste. „Hravou formou k separácii“ bol názov súťaže a jej hlavným zámerom  je zvýšiť povedomie detí o separácii, jej význame a spôsobe separácie. Úlohou prváčikov bolo čo najkrajšie vyfarbiť omaľovánky, ktoré deťom spoločnosť Megawaste poskytla. Následne bolo dôležité zaujať porotu, ktorá vybrala 3 najkrajšie vyfarbené omaľovánky. Vďaka Mirkovi Špánikovi z 1.C jeho trieda získala 2.júna 2017 krásne druhé miesto. Odmenou im bolo posedenie pri koláčiku, ktoré im spoločnosť Megawaste pripravila a taktiež vyhrali nové odpadkové koše na separovanie odpadu.

    • Plavecký výcvik
     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 2.5. – 5.5.2017 sa zúčastnili plaveckého výcviku už aj žiaci 2.ročníka. Z II.A a II.B sa zúčastnilo 32 žiakov. Žiaci pracovali pod vedením profesionálneho tímu trénerov.

      Každý „plavecký“ deň začínali deti rozcvičkou na suchu, sprchou a rozohriatím vo vode. Niektorým trvalo dlhšie, kým si zvykli na teplotu vody v plaveckom bazéne. Postupným otužovaním a intenzívnym pohybom všetko hravo zvládli. Deti, ktoré mali pred vodou rešpekt, pomaly sa osmeľovali a zistili, že vody sa netreba tak veľmi báť.

      Prvý deň sa žiaci oboznamovali s vodným prostredím, učili sa bezpečne pohybovať vo vode, dýchať do vody,  ponárať,... Ďalšie dni sa učili splývať, postupne zapájali horné i dolné končatiny. Pri nácviku používali aj plavecké dosky. Oboznámili sa s plaveckým štýlom „kraul“, ale skúšali aj techniku nôh pri „prsiach“ alebo „ znaku“ .

      Po splnení úloh mali žiaci možnosť hrať sa v bazéne s plaveckými doskami, krúžkami a inými pomôckami.

      Posledný deň bol plný napätia, lebo každý sa chcel na záver ukázať, ako sa naučil plávať. Všetci predviedli skvelé výkony. Tí najšikovnejší z neplavcov preplávali aj 20m.

      Odmenou im bolo nielen „Mokré vysvedčenie“, ale najmä základné plavecké skúsenosti, ktoré si určite zdokonalíme v treťom ročníku.

      Žiaci boli počas celého plaveckého výcviku k sebe tolerantní a navzájom sa povzbudzovali.

      Už teraz sa tešíme na ďalší plavecký výcvik!

    • ROZPRÁVKOVÁ NOC
     • ROZPRÁVKOVÁ NOC

     • Kniha je najlepší darček pre deti...

      ... lebo nepokazí zuby!

      ... lebo čítanie je zábava!

      ... lebo knižný svet je čarovný!

      ... lebo detské knihy sú dôležité!

      V rámci roka čitateľskej gramotnosti a projektu „Celé Slovensko číta deťom, “ sa aj naši žiaci 2., 3., 4. ročníka zúčastnili Rozprávkovej noci v škole z 8. na 9. 6. 2017. Hneď na začiatku pátrali po rozprávkových bytostiach v okolí školy. Neskôr sa oboznámili so zberateľmi ľudových rozprávok z iných krajín Európy. Na interaktívnej tabuli sa dozvedeli zaujímavosti o živote H.CH. Andersena a následne si vypočuli prečítanú rozprávku Snehová kráľovná.  Výtvarne  vyjadrili svoj vzťah ku knihám. Deti zaspávali spolu s ľudovými rozprávkami. Na druhý deň pokračoval čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili žiaci 2 a 3 ročníka. V časovom limite 1 minúta na každého žiaka sa nám podarilo prečítať 7 strán z tvorby Pavla Dobšinského.