• Úspechy v krajskom kole geografickej olympiády

     • Výborným výsledkom z krajského kola geografickej olympiády sa môžu pochváliť naše deviatačky - Valéria Kvaššayová a Nikola Pekarová. Obe patrili k úspešným riešiteľom.Valéria si svojim tretím miestom zabezpečila postup na celoslovenské kolo v Ružomberku.

     • Vynášanie a pálenie Moreny

     • V školskom klube detí si pripomenuli jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias – vynášanie a pálenie Moreny. Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, ju museli   utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili do vody...

      A presne v tomto duchu to vyzeralo aj v školskom klube. Po programe, zostavenom z tanca, riekaniek venovaných Morene, ju deti  vyprevadili v sprievode po sídlisku, za spevu  ľudových piesní. Napokon ju zapálili a hodili do vody, v našom prípade do bazénu, aby otvorili dvere novej pani  Vesne, bohyni jari, života a mladosti, ktorá prináša teplo, radosť a zeleň na polia i do lesov.

    • Úspechy v dejepisnej olympiáde
     • Úspechy v dejepisnej olympiáde

     • Krásnym a ojedinelým úspechom sa môžeme pochváliť v dejepisnej olympiáde. Nie často sa totiž stáva, že vo všetkých kategóriách získajú žiaci z jednej školy umiestnenie na 1. mieste. A presne o takýto úspech sa pričinili 4 žiaci z našej školy, ktorí sa vo svojich kategóriách v okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 2. 2019 v CVČ v Považskej Bystrici, stali víťazmi:

      Kategória F - Bibiana Sovíková zo 6.A

      Kategória E -  Bruno Osrman zo 7.B

      Kategória D – Silvia Miškechová z 8.B 

      Kategória C  - Lucia Harciníková z 9.B

      Keďže kategória F je bez ďalšieho postupu, v krajskom kole dejepisnej olympiády v Trenčíne nás dňa 21.3. 2019 úspešne reprezentovali víťazi kategórie E,D,C, pričom Silvia Miškechová obsadila vynikajúce 4. miesto a Bruno Osrman 6. miesto. Ďakujeme menovaným žiakom za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

                                                        PaedDr. Alena Gašparíková

     • Nariadenie riaditeľa školy

     •  Riaditeľ ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici na základe zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 ods. 5 vydávam toto nariadenie. Udeľujem zo závažných organizačných dôvodov (vykonanie celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Testovanie 9 - 2019) dňa 03. apríla 2019 voľno žiakom VIII.A a VIII.B triedy.

      V Pov. Bystrici, dňa 01.04.2019                                                                         Mgr. Vladimír Šebeň riaditeľ školy

     • Svetový deň Downovho syndrómu

     • 21. marec je aj Svetový deň Downovho syndrómu. Spolu s deťmi sme prijali PONOŽKOVÚ VÝZVU a podporili tak myšlienku "BYŤ ODLIŠNÝ JE NORMÁLNE". Ďakujeme rodičom detí zo školského klubu, ktorí nás v tejto aktivite podporili https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4c/1/16/1f642.png:).

     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia i pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sme v tento deň pripravili činnosti, ktoré smerovali k podpore informovanosti o význame vody. Do vodných aktivít sa deti zo školského klubu zapojili aj modrým oblečením.

     • MAREC – MESIAC KNIHY

     • „K dobrej knihe je treba dobrých čitateľov.“ (Victor Hugo)

      Neznamená to však, že na prezentáciu zaujímavých nových knižných titulov šli len naši starší žiaci a kamaráti. I keď sa ešte len učíme písmenká, čitateľmi sa chceme stať čo najskôr. So záujmom a veľkým očakávaním sme vo štvrtok 14.03.2019 strávili čas s pani Tomáškovou, ktorá nám prečítala úryvok z knihy ako stvorenej a priamo napísanej o nás - prvákoch.
      Vedeli sme odpovedať i na všetky otázky a už teraz sa tešíme, kedy si túto knihu budeme môcť prečítať celú. J

      Vedeli ste? Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásený na počesť Mateja Hrebendu. Cieľom  bolo podporiť trvalý záujem o knihy. 

     • KARNEVAL

     • Tohtoročný karneval zorganizoval ŠKD a začal netradične prekvapením - vystúpením Jakuba Pružinského, finalistu súťaže SUPERSTAR 2018, čo deti prijali s veľkým nadšením. Po úvodnom vystúpení pokračoval karneval v tradičnom duchu - v tanci, súťažiach... Nechýbalo ani ďalšie spevácke vystúpenie nášho hosťa a nielen to. Na záver karnevalu si každá maska vytiahla z čarovného vreca cenu, pretože odborná porota skonštatovala, že všetky masky boli krásne a tak udelila iba jediné miesto a to prvé pre všetkých. Pri odchode domov nasledovala autogramiáda s Jakubom Pružinským, ktorému aj takto ďakujeme, že si našiel čas a prišiel medzi nás. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tohto vydareného a milého podujatia, osobitne však pani vychovávateľke Miške Novákovej, ktorá držala pevne vo svojich rukách dirigentskú paličku a to veľmi dobre.

     • Radosť zo snehu v školskom klube

     • Zimné radovánky v snehu v školskom klube pokračujú za každého počasia. Veľkú radosť deťom urobil aj pán učiteľ Malovec, ktorý vytvoril veľkého snehuliaka a ten si nás hneď všetkých získal.

     • Roznášanie krmiva pre vtáky

     • Deti zo IV. oddelenia školského klubu nezabúdajú na potrebu pomáhať vtákom v období, keď sa deti zo zimy tešia, ale vtáctvo má ťažkosti s hľadaním potravy. Preto pravidelne chodia sypať krmivo do búdok a tak im pomáhajú ľahšie prežiť zimu.

     • Starý mobil sem!

     • V rámci projektu Recyklohry a naša škola zapojila aj do súťaže: "Starý mobil sem!" Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov, ktorý odovzdali 297 starých mobilov. Piati z nich boli odmenení hodnotným balíčkom od firmy Orange. Všetci zapojení dostali Diplom, sladkú odmenu a poďakovanie od pána riaditeľa Šebeňa, koordinátorky projektu pani vychovávateľky Vojáčkovej a pani učiteľky Slávikovej, koordinátorky projektu Zelená škola. Okrem jednotlivcov boli vyhodnotené aj najúspešnejšie kolektívy:

      1. I.A,

      2. IV. oddelenie ŠKD,

      3. VI. B.

       

      Ďakujeme všetkým, čo sa do súťaže zapojili, vrátane rodičov, bez ktorých by sa to nepodarilo.

     • Projektový deň: Neubližuj druhým ani sebe

     •  

      Veľkou problematikou súčasnej mladej generácie sú alkohol, cigarety, no bohužiaľ aj tvrdšie návykové látky. Je čoraz viac prípadov, kedy polícia zasahuje pri užití akejkoľvek drogy maloletými. Táto skutočnosť by nemala zostať utajovaná.A preto sme sa aj my nasedmičke rozhodli proti tomu bojovať aspoň usporiadaním projektového dňa pre 2. stupeňs názvom „Neubližuj druhým ani sebe“, ktorý sa uskutočnil 7.decembra.Staršie ročníky začali svoj deň pozeraním filmu Obyčajná tvár. Príbeh nám priblížil život telesne postihnutého AuggiehoPullmana , ktorý až v piatom ročníku začal chodiť do normálnej školy s ostatnými deťmi. Svojím výzorom na seba nechcene priťahoval pozornosť a bol terčom šikany svojich spolužiakov. Keďže bol ale priateľský a vždy nápomocný, čoskoro si našiel mnohých skutočných priateľov, ktorí ho mali radi takého, aký je.Potom na nás v telocvični čakali pripravené zábavné pohybové aktivity, kde mala víťazná trieda možnosť získať 10€ do triedneho fondu. Cez štvrtú hodinu sme sa s p. Sopčákom porozprávali o problematike alkoholu a ľahkej pyrotechniky a nakoniec sme v liste rodičom mohli napísať, ako ich máme radi, za čo všetko im ďakujeme a čo budeme robiť preto, aby sme ich nesklamali.Som rada, že aj na sedmičke sa každoročne usporadúvajú podobné akcie, ktoré upozorňujú  žiakov na nebezpečenstvo sveta drog a iných závislostí. 

      Kvaššayová Valéria, IX.B

     • ŠALIANSKY MAŤKO

     • Aj v tomto šk. roku sa uskutočnili triedne kolá recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko,“ ktoré posunuli nádejných recitátorov do školského kola. Žiaci, ktorí mali pripravené zaujímavé ukážky/ povesti sa s nimi statočne popasovali. Žiaľ, víťazmi sa stať všetci nemohli. V tomto šk. roku porotu oslovili:

      I. kategória: 1. miesto: Terezka Šlosárová

                               2. miesto: Nikola Stehlíková

                               3. miesto: Katarína Hajduchová

      II. kategória: 1. miesto: Ema Šlapková

                                2. miesto: Ema Martišková

                                3. miesto: Sebastián Kočko

      Výhercom blahoželáme, držíme palce v okresnom kole a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa na stretnutia pri ďalších recitačných súťažiach.

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Posledné možné odhlásenie zo stravy pred vianočnými prázdninami je pre stravníkov v hmotnej núdzi 17.12.2018 - pondelok do 12,00 hod. a pre ostatných stravníkov  18.12.2018 - utorok do 12,00 hod.

      V prípade ochorenia žiaka si môže rodič neodhlásený obed zobrať do obedára.

       

                                                                                 vedúca ŠJ Mgr. Ľubica Barošová

     • Mikulášsky deň

     • Oddávna ovplyvňovali život našich predkov a zohrávali dôležitú úlohu i rôzne zvyky a tradície.  Aj keď sa mnohé už dnes vytratili z nášho života, predsa sa ešte niektoré zachovali a dodržiavajú i v súčasnosti. Asi najbohatším mesiacom na tradície a zvyky je december - na Barboru, Mikuláša, Luciu,  vianočné sviatky ( Štedrý večer, na Štefana ), Silvester spojený s príchodom nového roku.

      Predvianočný čas sa i na našej škole niesol v duchu starých a dobrých tradícií. Zavítal k nám Mikuláš - muž s bielou bradou, ktorý nadeľuje deťom sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá. Sprevádzali ho anjeli, čertíci, ba i sobík. Rozruch v triedach nastal vždy pri  zvonení čertov so zvoncami, keď  v typickom oblečení  vstupovali  do každej triedy. Túto peknú akciu zorganizovali žiaci 9.A a 9.B triedy. Pripravili si pre deti mikulášske básničky, pre šibalov si čerti doniesli vrece a ako pamiatku na dnešný deň im nakreslili  na líčka srdiečka. V niektorých triedach ich dokonca privítali pesničkou. Po krátkej zábave obdarovali deti  sladkosťami.

      Týmto spôsobom sme si pripomenuli jednu z krásnych ľudových tradícií a nemali by sme na ne zabúdať ani v dnešnej dobe. Za peknú realizáciu tejto akcie deviatakom ďakujeme.

     • Literárna exkurzia

     •  

      Literárna exkurzia pre deviatakov patrí už tradične muzikálu.  Inak nebolo tomu ani tento rok. 4. decembra sme sa teda vybrali do Bratislavy za vytýčeným cieľom.

      Prvou našou zastávkou bol Slavín – pamätník vojakov, ktorí zahynuli v druhej svetovej vojne na území západného Slovenska. Prechádzali sme popri masových a individuálnych hroboch 6845 vojakov, ktorí padli pri dobývaní mesta v apríli 1945. Pamätník bol vystavený v rokoch 1957 – 1960 ako pocta padlým sovietskym vojakom. Počasie nám prialo, pohľad z tohto miesta na naše hlavné mesto bol nádherný, Bratislavu sme mali ako na dlani.

      Prehliadku Starého mesta sme začali Michalskou bránou, najstaršou stavbou zo 14. storočia. Prechodom cez ňu sa mnohí riadili poverou študentov – kto chce urobiť skúšku, musí cez ňu prejsť v úplnej tichosti. Pod ňou sme si všimli „nultý kilometer“ a označenie 29 hlavných miest od Bratislavy. Prešli sme korunovačnou uličkou, dostali sme sa k Primaciálnemu palácu, prezreli sme si zaujímavý interiér Dómu svätého Martina. Keďže sa nezadržateľne blížia Vianoce, nemohli sme obísť vianočné trhy na Hviezdoslavovom a Hlavnom  námestí, kde sme si uvedomili, že najkrajšie sviatky roka sú už naozaj blízko. Krátky čas sme pobudli v nákupnom centre v Auparku.

      V podvečer začali veľké predmuzikálové prípravy. Autobus sa zmenil na provizórnu šatňu. Slávnostne vyobliekaní, naladení a plní očakávania sme dorazili do divadla Nová scéna, kde bol tento večer vyhradený pre muzikál BOYBAND. Pekné skladby a vtipné situácie, ktorých bolo v predstavení naozaj dosť, a na záver neutíchajúci potlesk pre hercov... To všetko v nás doznievalo ešte i cestou domov.

     • Výsledky on-line súťaže Informatický bobor

     • Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Medzi úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci našej školy.

      Ďalšie diplomy pre úspešných riešiteľov... diplomy_iBobor.pdf​​​​​​​