• Geografická olympiáda

     • V dnešnej dobe sa najbezpečnejšie cestuje prstom na mape. A takto sme pochopili tento školský rok aj prípravu na geografickú olympiádu.  Piataci sa na nej zúčastnili po prvýkrát, aby nazbierali nové skúsenosti. Šiestaci už vedeli čo ich čaká, aj keď tento rok sa konala v online prostredí.

      Výsledky okresného kola:

      Kategória G – (5.roč.)  1. miesto Leo Skorka 5.A, úspešným riešiteľom bol Samko Mahdoň 5.A

      Kategória F – (6. – 7. roč.)  2. miesto Filip Matušík 6.A, úspešnou riešiteľkou bola Lucia Uríková 6.A

      Filip Matušík  postupuje do krajského kola.

       Za vynikajúce výsledky ďakujeme a Filipovi prajeme veľa chuti do práce, aby sa čo najlepšie pripravil na krajské kolo.

     • Dejepisná olympiáda

     • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do dejepisnej olympiády. Školské kolo sa uskutočnilo 8. decembra 2020 a zúčastnilo sa ho v kategórii F šesť žiakov šiesteho ročníka a v kategórii D štyria žiaci ôsmeho ročníka. Prví dvaja z každej kategórie postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 11. februára 2021. Naši súťažiaci nadviazali na tradíciu úspechov v dejepisných olympiádach. V kategórii F sa víťazkou okresného kola stala Alexandra Kvaššayová zo VI.A triedy a úspešnou riešiteľkou bola i Adela Tomanová zo VI.B triedy. Tomáš Mihalač z VIII.B triedy obsadil krásne 2.miesto v kategórii D a zabezpečil si tak postup do krajského kola. V tejto istej kategórii získal 3. miesto Patrik Zachar z VIII.A triedy. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Tomášovi Mihalačovi budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 22. marca 2021.

                                                                                                                                        PaedDr.  Popelárová

     • Naši žiaci na Technickej olympiáde

     • Okresné kolo olympiády základných škôl sa uskutočnilo 26.11.2020.
      V súťaží dvojíc kategórie A -  starší žiaci, získali 1. miesto Oliver Dratnál z 8.C triedy
      a Peter Tomana z 9.C triedy a zároveň postup na krajské kolo Technickej olympiády.
      V súťaži jednotlivcov kategória B – mladší žiaci, získal 1. miesto a tiež postup na krajské kolo
      Adrián Majtán zo 7.B. triedy.
      Krajské kolo Technickej olympiády základných škôl sa konalo 4.2.2021, kde sa Oliver Dratnál z 8.C a Peter Tomana z 9.C sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii A. Adrián Majtán zo 7.B získal v kategórii B 2. miesto a od prvého miesta ho delili len dve desatinky bodu.      Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme  účastníkom a  Adriánovi Majtánovi
      G R A T U L U J E M E k peknému výsledku na krajskom kole.

      Mgr. Dušan Malovec

     • Siedmaci sa učili s Danielom Hevierom číslovky

     • Žiaci VII.C sa dňa 24. 2. 2021 učili slovenský jazyk trošku netradične. Na online hodinu zavítal nový pán učiteľ, spisovateľ Daniel Hevier, ktorý ich oboznámil s číslovkami. O tom, že ide o zložitý slovný druh, ani hovoriť netreba. Možno aj preto potrápil žiakov najskôr matematickými a logickými hádankami, napr.

      Napíš posledné dve čísla svojho mobilu, prirátaj k nim počet písmen svojho priezviska, k tomu prirátaj svoj vek a číslo domu. Od výsledku odrátaj počet súrodencov a počet písmen v mene pani učiteľky (Zuzana Belavá, čiže 12). K tomu prirátaj svoje obľúbené číslo a všetko vynásob počtom písmen v ZŠ Považská Bystrica (je ich 18). Výsledok - či už dvoj-alebo trojciferné číslo - medzi sebou zrátaj, tak aby si nakoniec dostal iba jednu číslicu. Ak si dobre počítal, výsledok je 9.

      Keď si všetci potrápili mozgové bunky, nasledoval výklad a rozdelenie čísloviek.  Pán Hevier poukázal na prepojenie matematiky a gramatiky, ako je dôležité vedieť čítať s porozumením aj pri riešení matematických úloh.

      Žiaci dostali tvorivú domácu úlohu – nájsť použitie čísloviek v názvoch (rastlín, miest, obcí atď.) a napísať spojenia, v ktorých sa používajú číslovky alebo slovo číslo: napr. parádne číslo, ty si ale číslo, osmička na kolese a pod.

      Žiakom sa hodina veľmi páčila, najviac ich zaujala úloha s výsledkom 9.

     • VIANOCE – DAR PRE NÁS

     •  

      Vianoce – čas lásky, pokoja, radosti, čas byť so svojou rodinou. A hoci máme túžbu vlastniť veľa vecí a veľa vecí dostať, nezabúdajme, že tie najdôležitejšie veci sú zaDARmo. Úsmev, radosť, objatie blízkych, zdravie, pokoj v srdci, sviatočná nálada a mnoho ďalších darov.Prajem vám, aby ste si práve tieto dary našli pod stromčekom. Zabalené nehou a previazané mašľou vďačnosti.

      Mgr. Zuzana Belavá

       

      Niektorí žiaci VIII..C vytvorili vianočné básne a kaligramy na tému prežívania Vianoc.Prinášame ukážku z tvorby našich žiakov.

       

      VIANOCE

       

      Na Vianoce sme všetci spolu,

      večer si vždy sadáme k štedrovečernému stolu,

      sniežik sa vonku chumelí,

      pod stromčekom sa jemná pokrývka snehu zabelí.

       

      Babka s mamou štedrú večeru varia,

      dedko chystá kapra vonku za domčekom.

      Otec kričí: ,, Deti dosť bolo hrania!“

      Darčeky už sa blýskajú pod stromčekom.

       

      Každý darček vyjaví majiteľovi úsmev na perách,

      vtom nečakaný hosť sa zjaví vo dverách.

      Starý tulák v dotrhaných šatách,

      špinavý na všetkých stranách,

      hľadá prístrešie aspoň teraz, na Vianoce,

      ktože mu ho poskytne, ktože.

       

       

      Aspoň jedna dobrá rodina nájsť sa musí,

      veď tulák samotou a smútkom sa dusí.

      Predsa len je tu niekto láskavý

      a pomôže tomuto mužovi ako kamarát pravý.

       

      Veď na Vianoce by nikto nemal byť sám,

      každý by mal byť bez akýchkoľvek drám.

      Všetci by sme si pomáhať mali,

      do nášho prístrešia hocikoho vzali.

       

      Nech aj tulák čaro Vianoc zažije,

      v teple a kráse túto čarovnú chvíľu prežije.

      Tak nezabúdajme, že si treba stále pomáhať,

      obzvlášť v tento prekrásny čas to poďme dokázať!

       

      Užime si sviatky vianočné,

      spievajme si koledy radostné,

      šťastní, zdraví, plní lásky, v kruhu rodiny

      a zabudnime na všetky zlé veci a činy.

       

      Veselé Vianoce!

       

      Nina Mária Hanáčková VIII.C

     • Naši športovci ďakujú mestu

     •      Žiaci športových tried našej školy – hádzanári, ďakujú mestu Považská Bystrica za finančnú podporu na dopravu na športové podujatia domáceho a medzinárodného významu.

           Prinášame prehľad niektorých tohtoročných medzinárodných a domácich podujatí našich žiakov:

      Majstri Slovenska 2020 – mladší žiaci

      Horný rad :  Mgr. Vladimír Šebeň – tréner, Patrik Haviar, Václav Straka, Nicolas Brandibur,

                          Adrián Fekeč, Filip Roman, Filip Matušík, Lukáš Juríček, Martin Tománek, Matej

                          Harvanec, p. Martin Kozák – tréner,

      Dolný rad :  Sebastián Kočko, Matej Juska, Kristián Kostelanský, Patrik Machalík, Dominik

                          Lovecký, Šimon Stoklasa, Jakub Chudý

       

           Otvorené Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov sa uskutočnili pod záštitou primátora mesta Žilina Petra Fiabáne a predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, v dňoch 15.-16.8.2020 v Žiline. Otvorenie turnaja a odovzdávanie tímových a individuálnych cien sa uskutočnilo v ich prítomnosti. Zavítal k nám aj prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.

       

      MŠK Považská Bystrica  –  MŠK Čadca                                            23 : 4  (11 : 3)
      MŠK :
       Kočko, Chudý – Brandibur 7, V.Straka  5, Kostelanský 3, F.Roman 3, Fekeč 2, Juríček 2, Machalík 1, B.Valášek, K.Straka

       

      MŠK Považská Bystrica  –  ŠKP Bratislava                                      14 : 5  (7 : 3)
      MŠK :
       Kočko, Chudý – Brandibur 1, V.Straka  4, Kostelanský , F.Roman 5, Fekeč 2, Juríček 1, Machalík , B.Valášek, K.Straka 1

       

      MŠK Považská Bystrica  –  HK Šaľa                                                17 : 10  (6 : 6)
      MŠK :
       Kočko, Chudý – Brandibur 2, V.Straka  6, Kostelanský , F.Roman 2, Fekeč 3, Juríček 2, Machalík 2, B.Valášek, K.Straka

       

      MŠK Považská Bystrica  –  SMF HK Žilina                                       15 : 3  (7 : 1)
      MŠK :
       Kočko, Chudý – Brandibur 1, V.Straka  3, Kostelanský  1, F.Roman 6, Fekeč 2, Juríček , Machalík 1, B.Valášek, K.Straka 1

       

      MŠK Považská Bystrica  –  MHáK Žilina                                           27 : 1  (12 : 0)
      MŠK :
       Kočko, Chudý – Brandibur 3, V.Straka  8, Kostelanský  3, F.Roman 4, Fekeč 4, Juríček 2, Machalík 1, B.Valášek, K.Straka 2

       

      Poradie:

      1.       MŠK Pov Bystrica     10 b.   96:23

      2.       HK Šaľa                         8 b.   99:36

      3.       ŠKP Bratislava               6 b.   63:47

      4.       SMF HK Žilina              4 b.   37:65

      5.       MŠK Čadca                    1 b.   33:90

      6.       MHáK Martin                 1 b.   26:93

       

      Najlepší brankár :  Sebastián Kočko – MŠK Pov Bystrica

      Najlepší hráč :  Dominik Egyházy – ŠKP Bratislava

      Najlepší strelec:  Patrik Pogran – HK Šaľa

       

       

      Vicemajstri Slovenska ZŠ 2019

      Horný rad :  Mgr. Vladimír Šebeň – tréner, Jakub Badač, Marek Roman, Adrián

                          Porubec, Matej Pavlík, Samuel Kopernický, p. Václav Straka – tréner,

      Stredný rad :  Michal Valášek, Michal Kostelanský, Denis Lagíň, Michal Krátky, Filip Križan,

      Dolný rad :  David Lovecký, Ľubomír Chabada


           V dňoch 11. a 12.06.2019 sa v novozámockej športovej hale „Milénium“ uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov ZŠ v hádzanej pre školský rok 2018/2019. Po vyraďovacích bojoch v dvoch skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, Gymnázium I. Kupca Hlohovec a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica. Naši žiaci si vo veľmi náročnej skupine najskôr poradili s rovesníkmi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky, neskôr podľahli žiakom zo ZŠ Obchodná Sečovce a napokon vyhrali so žiakmi ZŠ Nade Hejnej Martin. Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili žiaci usporiadajúcej školy. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Nových Zámkoch, ktorí porazili svojich semifinálových súperov. Naši žiaci jednoznačne zdolali chlapcov zo ZŠ Ľudovíta Štúra Modra a postúpili do finále. Tu v opakovanom zápase s hádzanármi zo ZŠ Nábrežná Nové Zámky zviedli súboj o 1. miesto a tentokrát prehrali.

           Za výborné výsledky našich žiakov, ktorí statočne bojovali vo všetkých svojich zápasoch, všetkým ďakujeme a zároveň gratulujeme k zisku titulu „Vicemajstra Slovenska v hádzanej žiakov ZŠ“!


      Výsledky Majstrovstiev Slovenska žiakov základných škôl

      Nové Zámky  11. – 12.6.2019


      Skupina „A“ :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov        - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra           15 : 16

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec       16 : 26

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec       17 : 13

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov        - ZŠ s MŠ, Bzovík 136                                  31 :   7

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra           12 : 19

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov        - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec       22 : 24


      Poradie v skupine :

      1. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra               3  3  0  0  52 : 40   6 b.
      2. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec          3  2  0  1  63 : 55   4 b.
      3. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov                  3  1  0  2  68 : 47   2 b.
      4. ZŠ s MŠ Bzovík 136                                       3  0  0  3  35 : 76   0 b.


      Skupina „B“ :

      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                         21 : 14


      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                  16 : 15

      G: Roman – 8, Lagíň – 4, Badač – 1, Kopernický – 1, Pavlík – 1, Valášek – 1


      ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                     - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                  14 : 31


      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica             21 : 20

      G: Kopernický – 7, Roman – 5, Porubec – 3, Lagíň – 2, Valášek – 2, Pavlík – 1


      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                         18 : 10

      G: Kopernický – 6, Roman – 5, Badač – 2, Lagíň – 2, Pavlík – 2, Porubec – 1


      ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                      - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                  17 : 23


      Poradie v skupine :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                       3  2  0  1  69 : 47   4 b.
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica                  3  2  0  1  54 : 46   4 b.
      3. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce                               3  2  0  1  59 : 57   4 b.
      4. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin                              3  0  0  3  38 : 70   0 b.


      Semifinále :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica          13 : 21

      G: Kopernický – 9, Roman – 4, Porubec – 3, Pavlík – 3, Lagíň – 1, Krátky – 1


      ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky  - Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec                 27 :  6


      Zápas o 7. miesto :

      ZŠ s MŠ, Bzovík 136                             - ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin  14 : 22

      Zápas o 5. miesto :

      ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov        - ZŠ, Obchodná 5, Sečovce  25 : 14

      Zápas o 3. miesto :

      ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra      - Gym. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec      22 : 13

      Zápas o 1. miesto :

      ZŠ, Slovanská 1415/7, P. Bystrica         - ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky                 19 : 24

      G: Kopernický – 6, Lagíň – 5, Roman – 4, Valášek – 2, Porubec – 1, Pavlík – 1


      Poradie :

      1. ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky
      2. ZŠ, Slovanská 1415/7, Pov. Bystrica
      3. ZŠ Ľ. Štúra, Komenského 1, Modra
      4. Gymn. I. Kupca, Komen. 13, Hlohovec
      5. ZŠ, Českoslov. armády 22, Prešov
      6. ZŠ, Obchodná 5, Sečovce
      7. ZŠ, Nade Hejnej 4, Martin
      8. ZŠ s MŠ, Bzovík 136

      Dobiáš Cup – Rožnov pod Radhoštěm

      Majstri Slovenska ZŠ 2018

            Dňa 16.5.2018 sa v športovom centre v Diakovej pri Martine uskutočnil finálový turnaj 44. ročníka celoslovenskej súťaže mladších žiakov a žiačok v hádzanej. Po vyraďovacích bojoch v základných a semifinálových skupinách sa medzi najlepšie štyri kolektívy mladých hádzanárov z celého Slovenska prebojovali chlapci z THA Martin, ZŠ Nábrežná Nové Zámky, ZŠ kpt. Nálepku Stupava a ZŠ Slovanská Pov. Bystrica.

           Zápasy prebiehali v športovej atmosfére, ktorú vytvorili všetci zúčastnení žiaci a žiačky a ich fankluby. Ich úroveň vzhľadom na danú vekovú kategóriu bola veľmi dobrá. Pričinili sa o ňu všetky zúčastnené družstvá. Najviac sa darilo žiakom z Pov. Bystrice a Stupavy, ktorí zviedli medzi sebou súboj o 1. a 2. miesto. Menej úspešní boli žiaci z Martina a Nových Zámkov. Podelili sa o 3. a 4. miesto, taktiež po veľmi urputnom boji. V konkurencii najlepších štyroch družstiev zo Slovenska si najlepšie počínali naši chlapci z Považskej Bystrice tak, ako sme boli naučení z minulých ročníkov. Ani v jednom zápase nenašli premožiteľa a získali pre našu školu ďalší v poradí už trinásty titul „Majster Slovenska“ v tejto vekovej kategórii (žiaci narodení po 1.7.2005).

           Na veľmi dobre zorganizovanej akcii zo strany usporiadateľov – THA Martin, sa ako zástupcovia SZH zúčastnili Mgr. Silvia Priklerová – predsedkyňa komisie mládeže a Ernö Kelecsényi – viceprezident SZH.

       

       

           Výsledky :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  THA Martin                          12 : 11  (6 : 5)

            G: Kostelanský – 4, Podsedlý – 4, Tarnek – 1, Janík – 1, Skáčik – 1, Mlyniský - 1

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    13 :   6  (4 : 3)

      3.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava      13 : 11  (4 : 4)

            G: Podolák – 4, Podsedlý – 3, Chabada M. – 2, Janík – 2, Martiška – 1, Riljak B. - 1

      4.  THA Martin                          -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 : 12  (8 : 4)

      5.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica   -  ZŠ Nábrežná Nové Zámky    16 :   5  (9 : 1)

            G: Podolák – 4, Kostelanský – 2, Mlyniský – 2, Riljak B. - 2, Chabada M. – 1, Janík – 1,

                Martiška – 1, Skáčik – 1, Maliar – 1, Bačík - 1

      6.  THA Martin                          -  ZŠ kpt. Nálepku Stupava        9 : 13  (7 : 7)

       

           Poradie :

      1.  ZŠ Slovanská Pov. Bystrica     3 3 0 0  41 : 27    6 b.

      2.  ZŠ kpt. Nálepku Stupava         3 2 0 1  37 : 28    4 b.

      3.  THA Martin                             3 1 0 2  36 : 37    2 b.

      4.  ZŠ Nábrežná Nové Zámky      3 0 0 3  23 : 45    0 b.

       

           Všetkým zúčastneným žiakom a trénerom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a klubu. O zlaté medaily pre našu školu sa zaslúžili títo žiaci – Martin Chabada, David Lovecký, Michal Kostelanský, Richard Tarnek, Marek Bačík, Branislav Dudr, Richard Dzurjaník, Daniel Gero, Viliam Hlušek, Jakub Janík, Radoslav Maliar, Matej Martiška, Marián Mlyniský, Ján Podolák, Dominik Podsedlý, Bruno Riljak, Dávid Rolinčin, Filip Skáčik, Patrik Tichý a Patrik Zachar, tréneri – Dušan Porubský a Mgr. Jan Beňadik.

       

       

      Aj touto cestou, svojimi dobrými výsledkami ďakujeme nášmu mestu za podporu.

      ĎAKUJEME!!!!!

       

     • Výsledky informatickej súťaže iBobor

     • V šk. roku 2020/21 sa súťaže iBobor zúčastnilo 55 064  súťažiacich z 804 škôl. Súťažilo sa v domácom prostredí a online. Z našich žiakov sa zapojilo do kategórie Bobrík - 17 žiakov z 5.A a z 5.B triedy, Benjamín - 11 žiakov z 6.A, 7.A, 7.B a 7.C triedy a do kategórie Kadet - 8 žiakov z 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy.

      Najlepšie umiestnenie dosiahli v kategórii Bobrík -  Michal Mitaš, Natália Stachura, Matúš Almásy, Marko Kľúčik, Lenka Kovalová, Dávid Harušťák, Alexandra Bohunská, Šimon Bírošík, Leo Skorka, Katarína Hajduchová, v kategórii Benjamín - Richard Bohunský, Samuel Adam, Kvetoslava Mališová, Patrik Haviar, Janka Ježíková, Tomáš Kuchar a v kategórii Kadet - Bruno Osrman, Richard Tarnek a Samuel Chudý.

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojim súťažným kódom pozrieť svoje riešenia, porovnať ich so správnymi odpoveďami a zanechať odkaz v ankete. 

      Všetkým riešiteĺom informatickej súťaže blahoželáme!

     • Pandémia očami žiakov

     • Súčasná situácia zasiahla každého. Niekto je veľmi nešťastný, niekto nachádza aj v zlých situáciách niečo dobré. A ako to všetko vidia naši žiaci? Posúďte sami…

       

      KARANTÉNA

      Školy máme zatvorené,

      dištančne sa vzdelávame.

      Nás to z domu celkom baví,

      boleli nás z rúšok hlavy.

       

      Vo svete je všade téma

      s covidom spojená karanténa.

      Veľa ľudí chorých je,

      potrebujú prístroje.

       

      S dýchaním im pomáhajú,

      od bolesti uľavujú.

      Lekári majú toho veru moc,

      slúžia cez deň aj noc.

       

      Chorých stále pribúda,

      pomáha aj armáda.

      Pomohli aj študenti medicíny lekárom

      pri celoplošnom testovaní Slovákov.

       

      Veľká vďaka všetkým patrí,

      váži si ich veru každý.

      Či je mladý a či starý,

      každý chce byť iba zdravý.

       

      Janka Bartovičová VII.C

      Môj názor na aktuálny stav

                 Aktuálna situácia, v ktorej sa ľudia ocitli je veľmi náročná. Uvedomili sme si, aké je zdravie dôležité a život zraniteľný. Všetci sme sa na chvíľu zastavili a porozmýšľali nad hodnotami života.

                  Keď sa prvýkrát povedalo slovo COVID-19, tak som si pomyslel, že to bude obyčajná chrípka, ktorá bola aj doteraz. Postupne sa objavovali správy, kde boli prvé informácie o tejto chorobe. Najskôr som si myslel, že sa choroba  k nám nedostane a neovplyvní tak život v našej krajine. V deň mojich menín, 6.marca sa objavil prvý pozitívny človek na Slovensku s koronavírusom. V televíznych novinách som započul, že má ťažší priebeh ako pri obyčajnej chrípke a postihuje  najmä starších ľudí. Vtedy som sa vyľakal a pomyslel na mojich starých rodičov a bál som sa o nich, lebo ich mám veľmi rád. Choroba začala mať rýchly priebeh a pomaly sa zatvárali školy a športové ihriská. Začal som sa učiť online a trénovať samostatne. Vonku a vnútri sa začali nosiť rúška, ktoré zabraňujú šíreniu choroby. Táto situácia trvá dodnes. Podľa mňa sa iba musíme naučiť žiť s touto chorobou ako s každou inou. Viem, že to bude ešte náročné.

                   Uvedomil som si, aké je dôležité chodiť do školy, stretávať sa s ľuďmi bez toho, aby som sa bál, či neochoriem. Uvedomil som si, aké vzácne je ísť von na čerstvý vzduch bez toho, aby som musel mať rúško.

                  Život už nebude ako predtým, bude vzácnejší. Činnosti, ktoré boli predtým samozrejmosťou, budú výnimočné.

      Radoslav Kuciak VII.C

       

      Dnešná situácia

      Na svet padlo ticho. Mestá, ktoré boli kedysi plné života sa zmenili na mestá duchov a mnohé miesta sa dôsledkom pandémie stali múzeami. Na uliciach už nie je počuť detský smiech a ihriská zívajú prázdnotou. Ja by som v tomto čase mala sedieť v škole a dúfať, že pani učiteľka zabudla na písomku, ktorú sme mali písať. Cez prestávku by som sa mala smiať so spolužiakmi na príbehoch, ktoré sme zažili cez víkend. Mala by som myslieť na úplne iné veci. Ale všetko je inak. Namiesto toho sa učíme doma a svojich spolužiakov vidím iba na obrazovke. Museli sme obmedziť kontakt s kamarátmi a rodinou. Svet dostal takú chorobu, aby si uvedomil, že všetko nie je samozrejmosť a že na maličkostiach záleží. V dnešnom neuveriteľne rýchlom svete sa všetko zrazu spomalilo.  Môžeme si vychutnávať čas s rodinou a znovu objavovať krásy spoločného rodinného obeda či vychádzok do prírody. Všetko zlé je predsa na niečo dobré. Môžem povedať že nám koronavírus zmenil život, ale záleží, ako sa na to pozeráte. Ja sa snažím v tom vidieť to pozitívne.

      Marta Elisabeth Zúbeková VII.C

       

      ŠPORT A KORONA

      Už je to rok, čo je tu koronavírus. Ovplyvnil fungovanie celého sveta, aj toho môjho. Veľa vecí sa zmenilo k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Každá krajina bojuje s koronou po svojom. Zavádza rôzne opatrenia, ktorými sa snaží vírus poraziť.                              

            Jedným z opatrení je zákaz zhromažďovania, čo zasiahlo aj môj život. Na jar boli zakázané všetky športy, aj môj tenis a bolo mi z toho smutno. Moje telo a svaly vypadli z rytmu. Ak sa dalo, cvičil som doma. Predpokladám, že tak ako ja sa cítili všetci športovci. Boli uväznení vo svojich bytoch. Ale táto situácia priniesla aj svoje výhody. Najväčším plusom je, že mohli tráviť veľa času s rodinou. Aj my sme trávili veľa času spolu. Okrem športovcov to zasiahlo aj fanúšikov. Súťaže a zápasy boli povolené, ale bez divákov. Fanúšikovia mohli niektoré zápasy sledovať aj cez internet, ale športovcom chýbalo povzbudzovanie. Opatrenia mali veľký dopad na finančnú situáciu športovcov. Okrem športovcov to ovplyvnilo aj celý podporný tím, napr. trénera, maséra, organizátora...

             Šport je jednou z odvetví, ktoré Covid-19 zasiahol najviac. Ale športovci to chápu a sú vytrvalí a hlavne bojovní. Všetci veria, že túto krízu zvládneme. 

                                                                                                        Lukáš Hanušovský    VII.C

      Covid 19

                    V marci bola prvá vlna koronavírusu. Zostali sme doma, všetko sa pozastavilo a učili sme sa online. Počas letných prázdnin sa opatrenia uvoľnili a ľudia sa vybrali na dovolenky. Vtedy sa opäť zvýšil  počet nakazených.

                 V októbri sme znova  zostali doma a nastal lockdown. Mohlo sa chodiť iba do obchodu, do práce a keď niekto chcel ísť von,  mohol ísť iba do lesa. Vláda nariadila plošné testovanie, aby zabránila šíreniu vírusu. Je zlé, keď musíme nosiť rúška, pretože sa nám v tom zle dýcha. Ale všetci sme si uvedomili, že je to pre našu ochranu.  Podľa mňa nie je  ľahké učiť sa online. Ani pre žiakov, ani pre učiteľov. Musíme posielať úlohy cez Edupage a nie vždy to učiteľom príde. Alebo nám nejde otvoriť nejaký test alebo...Nemohli sme chodiť za starými rodičmi, do kostola, do wellnessu, ani na žiadne kultúrne podujatia. Nedalo sa navštíviť svojich blízkych v domove dôchodcov či v nemocniciach.  Veľmi som sa nudila, keď sme nemávali v Stelle tréningy. Preto ma potešilo, že tréneri tiež prešli na online vyučovanie. Konečne som sa mohla vidieť s kamarátkami zo skupiny. Nuž bolo to tak oveľa ťažšie, ale zvládli sme to. Čo je na tom pozitívne? Neviem. Rodičia hovoria, že by sa mali znížiť ceny energií. Z môjho pohľadu pozitíva v tejto situácií nevidím. Jedine som trochu rada, že sme zostali doma. Mala som tak viacej času byť s rodinou a občas si aj  knihu prečítať.

                     Keď budeme všetko dodržiavať, ako napr. dávať si dezinfekciu, nosiť rúška či rukavice a dávať si pozor, tak si  myslím, že to zvládneme. Želám vám veľa zdravia a šťastia.

       

                                                                 Ivana Čupková VII.C

     • Pracovné vyučovanie

     • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka si v rámci pracovného vyučovania a boja o "zlatú ceruzku" precvičili svoje poznatky a zručnosti z geometrie a merania. Otestovali svoju jemnú motoriku a strihanie a vyrobili si nádobku na strúhanie ceruziek a pasteliek. Práca ich veľmi bavila.

     • Olympijský kvíz

     • Aj keď nemôžme teraz plnohodnotne cvičiť tak ako by sme chceli a želali si, vymysleli sme si pre deti hodinu telesnej výchovy trošku inak. Bola by škoda nevyužiť skúsenosti nášho kolegu, ktorý bol priamym účastníkom olympiády a pre deti prvého stupňa pripravil olympijský kvíz.

      Naši najmenší prváci sa nielen naučili, čo znamenajú kruhy a farby na vlajke, ale si aj rozvíjali svoje grafomotorické zručnosti pri výrobe tejto vlajky. Starší žiaci si informácie o olympiáde vedeli spojiť už aj s "tou vlastnou," ktorú zažili a ktorú každoročne organizujeme ku Dňu detí a všetci spoločne dúfame, že si v tomto školskom roku budeme môcť opäť medzi sebou zmerať sily a urobiť si príjemný športový deň na Sedmičke.

     • Červené stužky

     • Žijeme v dobe, ktorá nás učí mnohým veciam. Vzdelávame sa online, nenavštevujeme sa, snažíme sa byť ohľaduplní, určité veci prestali byť pre nás samozrejmosťou... V tomto náročnom období, kde sa všade skloňuje vírus COVID-19, sme mysleli aj na ľudí, ktorí trpia inými ochoreniami. Ešte počas prezenčného vzdelávania sme na hodinách výtvarnej výchovy vytvárali plagáty s témou „červených stužiek“ a učili sa byť empatickí.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Už po druhýkrát sa naša škola zapojila do tohto projektu. Žiaci na hodinách nielen kreslili a tvorili unikátne diela, no dozvedeli sa množstvo potrebných informácií o tomto ochorení.  Veríme, že sa čoskoro vrátime do školy a spoločne si opäť vytvoríme aj „živú stužku“, tak ako minulý rok. Zatiaľ sa môžeme pochváliť krásnymi výtvarnými prácami, ktoré posielame do súťaže. Vybrať tri najkrajšie a najnápaditejšie bolo veľmi náročné, no nakoniec sme vybrali práce od S. Cigánikovej, S. Prostinákovej a A. Jahôdkovej + V. Kujanovej. Dievčatám držíme palce!  

     • Október- Mesiac úcty k starším

     • Október, v znamení úcty k starším, nám všetkým dáva príležitosť vyjadriť svojim starým rodičom našu lásku, obdiv a úctu.

      Žiacky parlament našej školy však myslel i na tých, ktorí žijú v Centre sociálnych služieb Bystričan. V tomto období strachu o zdravie a izolácie žiacky parlament zorganizoval výrobu darčekov, ktoré by mohli potešiť klientov tohto centra. Žiaľ, momentálna situácia neumožnila, aby vyrobené darčeky odovzdali  naši žiaci. Do centra sa však dostali a veríme, že splnili svoje poslanie.

      Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa do aktivity zapojili. Veď niekoho potešiť  je ten najväčší dar.

     • Informácie k otvoreniu šk. roka 2020/21

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, oznamujeme niekoľko dôležitých informácií.

      Tieto informácie platia ZATIAĽ od 2. septembra do 14. septembra 2020 (vrátane).

      • Do školy môžu nastúpiť iba zdravé deti!
      • Do budovy školy NESMÚ vstúpiť zákonní zástupcovia detí, s výnimkou jedného rodiča žiaka 1. ročníka ( platí iba 2. septembra ).
      • Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 bude 2. septembra 2020 pre 1. ročník o 8:45 v átriu školy a následným presunom do tried ( max. 1 rodič ).
      • Pre žiakov 2. až 9. ročníka sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roku v triedach so svojimi triednymi učiteľmi formou rozhlasu.
      • Pri vstupe do budovy bude ranný filter ( meranie teploty a dezinfekcia rúk ).
      • 2. septembra je POVINNÝ každý žiak priniesť zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu  (dá sa stiahnuť na stránke školy ).

      1. Vstup do budovy

      1. A  –   2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o  7:30 – služobný vchod

      1. B, 1. C – 2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o 7:30 - zadný vchod ( vstup do telocvične )

      2. ročník – 2 . septembra  8:40, od 3. 9. o 7:40 - služobný vchod

      3. ročník – 2 . septembra 8:45,  od 3. 9. o 7:45 - služobný vchod

      4. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:35 - terasa pred svojou triedou

      5. ročník – 2 . septembra 8:30,  od 3. 9. o 7:30 -  hlavný vchod

      6. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:50 -  služobný vchod

      7. ročník – 2 . septembra 8:40,  od 3. 9. o 7:40 -  hlavný vchod

      8. ročník – 2 . septembra 8:45,  od 3. 9. o 7:45 - hlavný vchod

      9. ročník – 2 . septembra 8:50,  od 3. 9. o 7:50 - hlavný vchod


      Príchod pred budovu školy 5 minút pred stanoveným vstupom, kde na svojich žiakov budú čakať triedni učitelia ( vyzbieranie vyhlásení zákonného zástupcu ).

      2. Odchod zo školy

      Žiaci opúšťajú budovu vchodom, ktorým vošli, štvrtáci odchádzajú služobným vchodom.

      3. Zákonní zástupcovia

      Do budovy školy je PRÍSNY ZÁKAZ vstupu pre rodičov ( s výnimkou prvého školského dňa a žiakov             1. ročníka – max. 1 rodič ).

      Zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa každý deň dve rúška, papierové jednorazové vreckovky a igelitové vrecko.

      4. Školský klub detí

      Z dôvodu nariadenia o nepremiešavaní detí s jednotlivých tried a ročníkov NEBUDE od 2.9. do 14.9. (vrátane) ranný školský klub.

      Popoludní bude činnosť v ŠKD zabezpečená IBA pre žiakov 1. až 4. ročníka do 16:00. Deti navštevujúce ŠKD po skončení vyučovania zostávajú vo svojich triedach.

      5. Školská jedáleň

      Obedy budú vydávané za prísnych bezpečnostných opatrení. Deti sa budú stravovať v skupinách, aby sa nepremiešavali jednotlivé triedy pri čakaní na výdaj stravy.

      Do jedálne vstupujú s rúškom , je nutné priniesť si igelitové vrecko, do ktorého si rúško odložia počas konzumácie jedla.

      Strava do obedárov sa nevydáva!

      Pri nečakanom ochorení dieťaťa si rodič LEN V NUTNOM prípade príde prevziať obed ku vchodu do školskej kuchyne, vopred sa TELEFONICKY ohlási u vedúcej ŠJ a obed mu bude vydaný v jednorazovom boxe.

      Zdravotny_dotaznik_a_vyhlasenie_ZZ.docx​​​​​​​

                                                                                                                                     Bátorová Beata, zástupca r.š.

     • OZNAM ŠJ

     •  

      Pre školský rok 2020/2021 vyplňte ZÁPISNÝ LÍSTOK pre každého žiaka (stravníka) samostatne.

      Tlačivo je uložené na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň,  Zápisný lístok.

      Dôsledne vyplnené tlačivo prineste 21.8. - 28.8.2020 do kancelárie vedúcej ŠJ, ale len v prípade, ak má Vaše dieťa nízky stav konta na stravu – vyzdvihnete si zároveň poštovú poukážku, prípadne Vám podáme informácie o úhrade prevodom. Výšku konta (preplatku) zistíte na stránke Strava.cz, prípadne telefonicky.

      Rodičia prvákov musia prísť osobne už s vypísaným Zápisným lístkom + zakúpia čip.

      Ak je konto dostatočné (cca 20 €), stačí vypísaný Zápisný lístok elektronicky odoslať (oskenovať alebo ofotiť)  na e-mailovú adresu: jedalen1415@gmail.com a až po doručení v plnom rozsahu správne vypísaného Zápisného lístka bude stravník prihlásený na obedy od 2.9.2020. V prípade, že prvý obede nechcete odobrať – odhláste sa na stránke Starva.cz.

      Zápisným lístok je podmienené prijatie žiaka na stravu.

      Postup  prihlásenia na Strava.cz:

      1. www. strava.cz

      2. výber jedálne:  9013

      3. užívateľ:  priezvisko.meno (všetko malým písmom, bez diakritiky, napr. hrasko.jan)

      4. heslo:  ak nefunguje pôvodné, vygenerujete si nové cez Zabudnuté heslo

      Heslo sa dá vygenerovať iba stravníkom, ktorí si pri prvotnom prihlásení zadali e-mailovú adresu.

      5. po ukončení prezerania kliknite na Odhlásiť sa

      Viacej informácii nájdete na stránke našej školy, v sekcii O škole, Školská jedáleň, Odhlasovanie zo stravy.

      Kolektív ŠJ sa  teší od septembra na všetkých stravníkov, no hlavne na prváčikov.

       

                                                                                                 Mgr. Ľubica Barošová, vedúca ŠJ

     • Opakujeme, utvrdzujeme, rozprávame sa ...

     • V škole nám je veselo.  Vyučovanie vonku, v letnej triede aj pri interaktívnej tabuli nás baví. Opakujeme, utvrdzujeme, rozprávame sa, sme aktívni a hlavne, sme spolu ako trieda a kamaráti. 

     • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

     •  

      Informácie pre 6. - 9.ročník:
      Mesto Považská Bystrica na základe rozhodnutia ministra školstva obnovuje školské vyučovanie pre šiesty až deviaty ročník v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 29.júna do 30.júna 2020 (posledné dva dni v júni, tj. pondelok a utorok). V dňoch 22.6.-26.6.2020 naďalej prebieha dištančné vzdelávanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ako doteraz.
      V pondelok 29.6.2020 budú žiaci v škole od 7.50 do 12.25 hod. (teda 5 vyučovacích hodín). Učebnice odovzdajú len žiaci 9. ročníka.  Žiaci ročníkov 5. - 8. učebnice neodovzdávajú. Ďalšie informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov.
      Žiaci, ktorí chcú odoberať v tieto dva dni obedy, musia sa prihlásiť najneskôr do stredy 24.6.2020 do 13.00 hod. cez stránku "strava.cz". Prihlasovacie údaje dostali žiaci od svojich triednych učiteľov.

      Vyučovanie v ročníkoch 1.- 5. bude aj naďalej prebiehať podľa doterajších podmienok. Prihlásenie alebo odhlásenie na stravu je možné do stredy  24.6.2020 do 13.00 hod.

      V posledný deň - 30.6.2020 bude ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení. Školský klub bude v prevádzke do 13.00 hod.

      Mgr. Vladimír Šebeň, riaditeľ školy 

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR rozhodlo, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla do 30. apríla 2020. Zápis sa uskutoční bez OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI DETÍ!

      Zápisom sa rozumie vypísanie elektronickej prihlášky, ktorá je na webovom sídle školy na odkaze -  https://zsslovanpb.edupage.org/register/  (považuje sa za žiadosť o prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021).

      Dodatočne do mesiaca po otvorení škôl k zápisu treba priniesť:

      • Občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • Rodný list dieťaťa
      • Prihlášku, ktorú si online vyplníte
      • Vyhlásenie zákonných zástupcov (podpis od oboch zákonných zástupcov)
      • V prípade potreby žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky (podpis od oboch zákonných zástupcov)
      • V prípade potreby žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

      Dokumenty k zápisu:

      1. Ak neviete vyplniť elektronickú prihlášku k zápisu, môžete si vytlačiť dotazník, ktorý vyplníte, podpíšete         a odošlete poštou na adresu školy -
         zapis_dotaznik.docx

      2. Vyhlásenie zákonných zástupcov 
          Zapis_-_dohoda.doc

      3. Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky o 1 rok
          Ziadost_o_odlozenie_skolskej_dochadzky.doc

      4. Žiadosť o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
          Ziadost_o_plnenie_sk_dochadzky_mimo_SR.docx


      Prezrite si aj ďalšie dokumenty a prezentácie o našej škole:

      1. Naša škola Vám ponúka 
          Nasa_skola_Vam_po_zapise_ponuka.docx


      2. Články s týždenníku MY 
          ZS_SLOVANSKA_PB.pdf

      3. Reklamný spot TV Považie k zápisu z roku 2017 -

          https://youtu.be/UOvBNUSyr68

      4. Čo má vedieť budúci prvák 
          https://zsslovanpb.edupage.org/a/zapis-deti-do-1-rocnika


     • Dejepisná olympiáda

     • Aj  v tomto školskom roku sme nadviazali na tradíciu úspechov v dejepisnej olympiáde. Okresné kolo sa konalo dňa 14. 2. 2020 v CVČ v Považskej Bystrici. Silvia Miškechová z IX.B obsadila v kategórii C krásne 2. miesto a zabezpečila si tak postup do krajského kola v Trenčíne, rovnako aj Bruno Osrman z VIII.B, ktorý sa v kategórii D stal víťazom okresného kola. Na 3. mieste v kategórii E sa umiestnil Patrik Zachar  zo VII.A. Úspešnou riešiteľkou okresného kola v kategórii C bola aj Adela Škultétyová z IX.A. Všetkým srdečne blahoželáme a Silvii Miškechovej a Brunovi Osrmanovi držíme palce v krajskom kole v Trenčíne, ktoré sa uskutoční 24. marca 2020.

                                                                                      PaedDr. Alena Gašparíková

     • Oznam

     • Dňa  21. 2. 2020  sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 8.C, 7.A a 7.C triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci sa vrátia do školy až po jarných prázdninách, v pondelok 2.marca 2020. 

     • Oznam

     • V dňoch od 19.2. do 21. 2. 2020 (od stredy do piatku) sa z dôvodu zvýšenej chorobnosti ruší vyučovanie žiakom z 2.B, 4.B a 8.A triedy. Všetci žiaci z uvedených tried sú v týchto dňoch odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci sa vrátia do školy až po jarných prázdninách, v pondelok 2.marca 2020.